Úradná správa č. 11 - 22/23

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka
1. ObFZ Kysúc spustil povinnosť nahrávania videí zo stretnutia VII. ligy do videoarchívu Sportnetu.
Žiadame kluby aby postupovali podľa návodu https://futbalsfz.sk/videoarchiv-navod/
Od jesennej časti 2022/2023 je povinnosť usporiadateľa najneskôr do 48 hodín po odohratí stretnutia videozáznam nahrať do videoarchívu .
Úsek dospelých:
1. Upozorňujeme:
1.1. V MFS je povolený počet striedajúcich hráčov 5 bez obmedzenia prerušenia hry.
2. Vzájomná dohoda:
2.1. TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT sk.B ObFZ Kysúc dňa 21.10.2022 o 15.00 hod.
3. Schvaľujeme:
3.1. Žiadosť Športový klub Horelica o udelenie výnimky - uvádzanie trénera v ZoS pre jesennú časť ročníka 2022/2023.
4.Žiadame predložiť vzájomnú dohodu z MFS 7.kola VII. liga QUICK SPORT medzi TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká v termíne do 27.9.2022.
Úsek mládeže:
1.Vzájomná dohoda:
1.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec MFS 5.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 25.09.2022 o 11.00 hod.
1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Ochodnica  MFS 4.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.10.2022 o 16.00 hod.
1.3. MŠK Snežnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 5.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 02.10.2022 o 12.00 hod.
1.4. MŠK Snežnica - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec  MFS 7.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 15.10.2022 o 14.00 hod.
1.5. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC- TJ Slovan Skalité 9.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.09.2022 o 16.30 hod.
1.6. Prípravka kategória U11, 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina B (HP Svrčinovec)- odložené
1.7. Prípravka kategória U11, 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina C (HP Lodno) - odložené
1.8. Prípravka kategória U11, 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka) - odložené
1.9. Prípravka kategória U9, 3. turnaj  - termín 15.9.2021 začiatok o 13.00, Skupina B (HP Snežnica)- odložené
2. Upozorňujeme FK hrajúce súťaž I. trieda dorast skupina „A“ a skupina „B“  ObFZ Žilina - počet striedajúcich v stretnutiach dorastu je 7 hráčov v troch prerušeniach, podľa RS ObFZ Žilina čl.4/17
3. Súťaž prípraviek v kategórii U11:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 31.8.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Zákopčie), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Snežnica), 2. turnaj - termín 7.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC), 3. turnaj - termín 14.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Turzovka), Skupina B (HP Svrčinovec), Skupina C (HP Lodno), 4. turnaj - termín 21.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Oščadnica), Skupina C (HP Radoľa), 5. turnaj - termín 28.9.2021 začiatok o 15.30, Skupina A (HP Krásno nad Kysucou), Skupina B (HP Stará Bystrica ), Skupina C (HP KYSUCKÝ LIESKOVEC).
4. Súťaž prípraviek v kategórií U9:
Rozlosovanie jesennej časti:
1. turnaj  - termín 3.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Skalité), Skupina B (HP Radoľa), 2. turnaj  - termín 10.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Čadca), Skupina B (HP Kysucký Lieskovec), 3. turnaj  - termín 17.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Podvysoká), termín 15.9.2021 začiatok o 13.00 Skupina B (HP Snežnica), 4. turnaj  - termín 24.9.2021 začiatok o 10.00, Skupina A (HP Horelica), Skupina B (HP Rudinská), 5. turnaj  - termín 1.10.2021 začiatok o 10.00, Skupina B (HP Nesluša).
5. ObFZ ŽILINA – dorast
Kompletná US ObFZ Žilina tu https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-zilina/sekcia/863/

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta
19. Vylúčený po 2 ŽK: DS – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 MFS podľa čl. 9/2b2 a čl. 37/3 DP – Branislav Čarnecký (1242301) ŠK Horelica od 19.9.2022 (10 eur MFZ)

Komisia rozhodcov - Peter Moják
1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.8:
ObFZ Kysúc zmeny:
VII.liga NE 25.09.2022 14:00 TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Korňa (Krenželák za R Petrák, Paštrnák za AR1 Krenželák)
VII.liga NE 25.09.2022 15:00 Športový klub Horelica - TJ Slovan Podvysoká (Belko za AR1 Fonš)
IV. liga U15 NE 25.09.2022 10:00 TJ Slovan Podvysoká - FK Lodno (Petrák za R Majtán)
IV. liga U15 NE 25.09.2022 10:00 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Ochodnica zápas odložený !!!
IV. liga U13 NE 25.09.2022 12:00 TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Beskyd Svrčinovec hrá sa o 11:00, platí pôvodná delegácia R Vlček J.
SsFZ mládež zmeny:
III. liga SŽ U15 NE 25.09.2022 10:00 ŠK Radoľa - FC JUVENTUS ŽILINA (Mindek Jaroslav za R Chrastina Norbert)
III. liga SŽ U15 NE 25.09.2022 10:00 MŠK Kysucké Nové Mesto  - FK Rajec (Kačerík Štefan za R Mindek Jaroslav)
II. liga SŽ U15 NE 25.09.2022 10:00 FK Čadca - Turzovka (R Chovanec Miroslav)

Trénersko-metodická komisia – Vladislav Brisuda
1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – „tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ.
Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto odkaze:
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/

Matričná komisia - Peter Kubinec
1. Žiadame ISSF managérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.
2. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:
o od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
o od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).
3. V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.
4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová
1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť(na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu–potvrdenie z príslušného bankového domu.
V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty , vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa

Futbalové zväzy