Úradná správa č. 9 - 21/22

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých

1. Upozorňujeme:

1.1. FK na podmienku zaradenia družstva dospelých do súťaže je splnená povinnosť klubu mať zaradené v riadených súťažiach minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť s uvedením dôvodu o udelenie výnimky na riadiaci orgán súťaže (ŠTK).

2. Vzájomná dohoda :

2.1.OŠK Rudina - FK LODNO MFS 1.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 1.9.2021 o 16.00 hod.

2.2.MŠK Snežnica - FK LODNO MFS 6.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 5.9.2021 o 15.30 hod, HP Lodno (zmena poradia)

2.3.TJ SLOVAN KLOKOČOV - ŠK Javorník Makov MFS 4.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 09.10.2021 o 14.00 hod.

2.4.TJ SLOVAN KLOKOČOV - MŠK Snežnica MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.9.2021 o 15.30 hod, HP Snežnica (zmena poradia)

3. Schvaľujeme:

3.1.TJ Športový klub Nesluša - ŠK Radoľa MFS 7.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 5.9.2021 o 15.30 hod.(HP UT v KNM)

3.2.TJ Športový klub Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica MFS 9.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

3.3.TJ Športový klub Nesluša - TJ Snaha Zborov nad Bystricou MFS 10.kolo VI. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.9.2021 o 15.00 hod.(HP UT v KNM)

3.4.ŠK Javorník Makov - OŠK Rudina MFS 7.kolo VII. liga QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 12.9.2021 o 15.30 hod.

Úsek mládeže:

1. Nariaďujeme:

1.1. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - FK Polom Raková 2.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.8.2021 o 13:30 hod.

2. Vzájomné dohody:

2.1. TJ Slovan Nová Bystrica – OŠK Rudina  2.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 28.8.2021 o 12:00 hod.

2.2. MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité  2.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.8.2021 o 12:30 hod. HP TJ Slovan Skalité

2.3. OŠK Rudina - MŠK Snežnica  3.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 1.9.2021 o 16:30 hod. HP Snežnica

2.4. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - TJ Slovan Nová Bystrica 3.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 1.9.2021 o 12:00 hod.

2.5. TJ Slovan Skalité – OŠK Rudina  4.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.9.2021 o 12:00 hod.

2.6. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 12:00 hod.

2.7. TJ Kysučan Ochodnica – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  1.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 10.10.2021 o 10:00 hod.

2.8. FK LODNO – ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC  2.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.8.2021 o 12:00 hod.

2.9. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec  7.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.9.2021 o 12:00 hod.

2.10. FK LODNO – MŠK Snežnica  2.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 26.8.2021 o 17:30 hod.

2.11. TJ Slovan Podvysoká – MŠK Snežnica  3.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 4.9.2021 o 15:30 hod. (zmena poradia)

2.12.Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec - FK LODNO  4.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.9.2021 o 14:00 hod.

2.13. Telovýchovná jednota Beskyd Svrčinovec – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou  2.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 29.8.2021 o 11:30 hod.

3. Schvaľujeme:

3.1. FK Polom Raková - FK LODNO 3.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 15.9.2021 o 14:00 hod.

4. Súťaž prípraviek:

Skupina A: TJ Beskyd Svrčinovec, FK Tatran Turzovka, TJ Kysučan Korňa

Skupina B: TJ Slovan Skalité, ŠK Horelica, FK Čadca

Skupina C: ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC, TJ Pokrok Stará Bystrica, TJ Tatran Krásno nad Kysucou

Skupina D: FK Lodno, TJ Slovan Rudinská, MŠK Snežnica

Rozlosovanie jesennej časti

1. turnaj  - termín 25.8.2021 začiatok o 17.00, Skupina A (HP Korňa), Skupina B (HP Horelica), Skupina C (HP Kysucký Lieskovec),Skupina D (HP Lodno)

2. turnaj - termín 8.9.2021 začiatok o 17.00, Skupina A (HP Turzovka ), Skupina B (HP Skalité), Skupina C (HP Stará Bystrica),Skupina D (HP Rudinská)

3. turnaj - termín 22.9.2021 začiatok o 17.00, Skupina A (HP Svrčinovec), Skupina B (HP Čadca), Skupina C (HP Tatran Krásno nad Kysucou),Skupina D (HP Snežnica).

Podrobné informácie a kontakty na vedúcich družstiev boli zaslané formou uznesenia cez ISSF.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.6:

• 6K NE 29.08.2021 16:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – Športový klub Nesluša:  R Kolesnáč za Ježík, AR1 Jantoš za Štrba, AR2 Kačerik za Kolesnáč

• 6K NE 29.08.2021 16:00 VI.liga QUICK SPORT ŠK Radoľa – FK Vadičov: R Štrba za Jantoš

• 2K SO 28.08.2021 16:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – TJ Tatran Oščadnica: R Jantoš za Petrák, AR1 Janec za Jantoš

2. Žiadame R, ktorí doposiaľ nepodpísali zmluvu D. Belko, Handlovský, Hrtús, Janec, Jedinák, Klušák, Maják, Majtán, Makyňa, Mindek, Nekoranec, Paštrnák, Špalek O., Vlček J., Štrba, Funtek, Elsner, Staškovan, Židek, Ježík, Belko Ľ., aby tak čím skôr urobili v pracovných dňoch zväzu (streda, piatok od 10:00-17:00)

 

Matričná komisia – Peter Kubinec

1. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /:

od 26.6. do 15.7. kal. roka - bez obmedzenia

od 1.7. do 30.9. kal. roka - s obmedzením

od 1.7. do 30.9. kal. roka - zo zahraničia / vybavuje matrika SFZ /

Medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko - žiadosť o medzinárodný prestup obsahuje:

-kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ a 2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6.septembri, nie je možné transfer realizovať.

2. Upozorňujeme FK, FO na čl.15 bod 5 RaPP

- žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča

- žiadosť o dočasnú registráciu hráča

3. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP z 08.06.2021)

4. Pri základnej registrácii hráča je automaticky vygenerovaný hráčovi elektronický registračný preukaz – to znamená, že už nie je potrebné podávať žiadosť o vystavenie registračného preukazu.

5. Upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK:

- aby k žiadosti o vystavenie RP –u hráčov, ktorým uplynula doba platnosti RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá.

- v prípade transferu hráča , pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku - každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF.

Postup: klikne na ikonu „Môj účet“ a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí –zmeniť, následne klikne na „Moje členské poplatky“ a vygeneruje si faktúru. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzení.

6. Úplné znenie RaPP platné od 8.6.2021 nájdete na webovej stránke SFZ / Poriadky /.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

 

 

Futbalové zväzy