Úradná správa č. 9 - 12/13

zo dňa zo dňa 7.9. 2012

Klubom a všetkým priaznivcom futbalu dávame do pozornosti spustenie pilotnej prevádzky verejne prístupného ISSF portálu na stránke www.futbalnet.sk

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV ObFZ na  svojom zasadnutí o.i.
Schválil:
- Zaradenie na nominačnú listinu R ObFZ Kysúc Patrik Kvašňovský, Jozef Mosor, Miroslav Poliak.
Zobral na vedomie:
- Informatívne správy predsedov ŠTK, DK, KR o priebežnom hodnotení súťaží; Informatívnu správu  o uplatňovaní ISSF v praxi; Správu HK; Oznámenie  p. Jána Staškovana o ukončení pôsobenia vo funkciách člena VV , Predsedu MaK z rodinných dôvodov.
Ukladá:
- Predsedovi KR zvolať mimoriadny aktív vybraných R.
Poveruje:
- Predsedu ObFZ dočasným vedením matričnej komisie do najbližšieho zasadnutia rady OBFZ Kysúc.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 5. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 5.9.2012.

3. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 5.9.2012.

5. Námietka kapitána hostí 5.kolo I. trieda Podvysoká – Turzovka, neopodstatnená.

6. Berieme na vedomie doklad MŠK KNM (povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii).

7. Oznamujeme zmenu predsedu FK Tatran Turzovka: predseda Alojz Chnúrik, podpredseda František Hruška.

8. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT I. triedy 16.9. 2012 o 15.00 hod.:

· Slovan Podvysoká - Kysučan Korňa

· TJ Beskyd Svrčinovec - Snaha Zborov nad Bystricou

· MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina- Tatran Turzovka

· ŠK Čierne - Spartak Vysoká nad Kysucou

· TJ Nesluša - FK Čadca B Horelica

· TJ Olešná - Tatran Krásno nad Kysucou B

· OŠK Rudina - Slovan Rudinská

9. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT II. triedy 16.9. 2012 o 15.00 hod.:

· Slovan Podvysoká B - Javorník Makov B (predz. A o 12.30 )

· Slovan Ľadonhora H. Vadičov - Slávia Zákopčie

· Kysučan Ochodnica - OŠK Snežnica

· voľný žreb - Rozkvet Klubina

· Tatran Oščadnica - FK Lodno

· Spartak Radôstka - voľný žreb

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 5.9.2012.

3. Upozorňujeme FK Tatran Oščadnica na používanie správneho zápisu o stretnutí (3.kolo).

4. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 16.9. 2012 o 12.30 hod.:

· voľný žreb - Slovan Skalité

· voľný žreb - Kysučan Ochodnica

· TJ Nesluša - Spartak Vysoká nad Kysucou

· Beskyd Svrčinovec - Kysučan Korňa (15.9. o 15.00)

· Tatran Oščadnica - voľný žreb

· OŠK Rudina - Spartak Radôstka

5. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.

6. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B  ku dňu 5.9.2012.

7. Kontumujeme MFZ 3. kolo I. trieda žiaci sk. B TJ Olešná – TJ Spartak Vysoká, výsledok 0:9 ostáva v platnosti, 3 body priznávame TJ Spartak Vysoká.

8. Upozorňujeme FK Polom Raková (žiaci) na používanie správneho zápisu o stretnutí (3. kolo).

9. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT I. trieda mladší žiaci.

10. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 16.9. 2012 o 10.00 hod:

· voľný žreb - FK Čadca C Horelica

· Kysučan Ochodnica - Slovan Nová Bystrica

· TJ Nesluša - FK Lodno

· OŠK Rudina - Spartak Radôstka

11. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 16.9. 2012 o 10.00 hod.:

· TJ Olešná - Javorník Makov

· Slovan Klokočov - Slávia Zákopčie (HP Olešná o 12.00)

· Polom Raková - Spartak Vysoká nad Kysucou (15.9. o 10.00)

· Beskyd Svrčinovec - Kysučan Korňa (15.9. o 12.30)

12. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov 16.9.2012:

· FK Polom Raková  - TJ Slovan Skalité (15.9. o 12.00)

· TJ Kysučan Ochodnica - MŠK Snežnica (16.9. o 12.00 )

· voľný žreb - FK Javorník Makov

14. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 2. kolo I. trieda mladší žiaci MŠK Snežnica – FK Polom Raková dňa 12.9. 2012 (streda, HP Snežnica) o 16.30 hod.. Nariaďujeme FK Polom Raková uhradiť poplatok 3,5 eur v prospech ObFZ Kysúc.

15. Upozornenie pre súťaž mladších žiakov: vzhľadom k tomu, že 10. kolo súťaže pripadá na 4.11.2012, nariaďujeme 10. kolo na základe vzájomných dohôd odohrať v termíne do 10. 10. 2012. Jedná sa o následovné MFZ: · TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Ochodnica · MŠK Snežnica - FK Javorník Makov

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

22. Róbert Zubričan, 871009, Svrčinovec – 4 MFZ nepod. od 3.9.2012. DP 1/6 – 1b.; 23. Miroslav Lisko, 840423, Nesluša – 2MFZ nepod. od 3.9.2012. DP 1/6 – 1a.; 24. Miroslav Buček, 900302, OPRAVA - Rudinská – 2 MFZ nepod. od 3.9.2012. DP 1/6 – 1.; 25. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.; 26. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Rozhodcovia si môžu na stránke ObFZ Kysúc skontrolovať činnosť R za august. Prípadné nezrovnalosti nahlásiť na sekretariát ObFZ do 12.9.2012 do 12.00 hod. 2. KR schvaľuje prestup R Richard Čambora z klubu Slovan Podvysoká do klubu Slovan Skalité. 3. Školenie R úspešne absolvovali Jozef Mosor, Miroslav Poliak. 4. Ospravedlnenie: Kubica 8.-9.9.2012, Jedinák 15.-16.9.2012. 5. KR berie na vedomie email R Sikora. 6. Chyby v zápisoch: Židek – 2 (ZoS zadná strana sa vypisuje strojom); J. Čambora -1 (čísla hráčov v stretnutí 5. kolo Čierne – Krásno B nie sú chronologický usporiadané). 7. KR predvoláva R Matej Matejka dňa 16.9.2012 o 15.00 hod.

Matričná komisia – Stanislav Špila

Zamietnuté prestupy podľa čl.6 bod 3PP (nesúhlas materského oddielu): Jozef Krkoška č.RP 1120824, Reamos Kysucký Lieskovec - Beskyd Svrčinovec, Róbert Kulla č.RP 1161627, Slovan Skalité - Beskyd Svrčinovec.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Sekretariát ObFZ Kysúc bude dňa 13.9.2012 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte na tel č. 0907814153 (p. Gábriš).

Na web stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréner a delegáti v priečinku Rozhodcovia (dole prílohy na stiahnutie) sú zverejnené odmeny R a DZ za mesiac august 2012.

Vyzývame kluby Nová Bystrica, Ochodnica, Turzovka aby predložili na sekretariát ObFZ Kysúc doklad o zaplatení zálohy za činnosť R.

· V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF:

1. Dňom 31. augusta 2012 bude MaK ObFZ Kysúc akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť!

2. Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, došlo od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

· príslušnosť ku matrike – pre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),
b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené družstvo dospelých v súťažiach,
c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

· príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zruš. hosťovania) sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč smeruje). Napríklad, ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Kysúc, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike. Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

· hráčom (do 18 rokov žiadateľa potvrdzuje zákonný zástupca), · súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis, · doklad o úhrade poplatku vo výške 5,- €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený, · v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektr. podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach, u klubov riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie), · upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového (pozri videonávod)

· viď videodnávod · o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je hráč na hosťovaní (videonávod) · poplatok 5,- € + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

· vyplniť tlačivo v elekt. podobe a vytlačiť, · len vo výnimočných prípadoch rukou – čitateľne · podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zást.), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ, RFZ) – bez tohto overenia žiadosť o transfer nevybaví · súhlas zástupcov maters. klubu · čitateľne mená a priezviská zást. matersk. klubu, pečiatka, podpis,· čitateľne meno a priezvisko zást. nového klubu, pečiatka a podpis · doklad o úhrade poplatku za matričný úkon – dospelí 10,- €, dorast (po ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) 7 €, žiaci 5 €.

NÁSLEDNE:

1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz RP, ŽP s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný (transfer) – zašle podklady doporučenou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že sa podklady k transferu doručia osobne a požaduje sa vykonanie záznamu na mieste, poplatok je 15 € (dospelí, dorast, žiaci).

2. V prípade, že má hráč RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostredníctvom ISSF, prípadne klub, v ktorom je hráč na hosťovaní (viď. videonávod) a zašle, doručí podklady na príslušnú matriku k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF. V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

3. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy