Úradná správa č. 8 - 19/20

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. Športový klub Nesluša - TJ Olešná  MFS 3.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 01.09.2019 o 15.30 hod.

1.2. ŠK  Radoľa - TJ Kysučan Korňa MFS 5.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 04.10.2019 o 16.00 hod.

1.3. FK Polom Raková - TJ SLOVAN KLOKOČOV MFS 1.kolo VII. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 31.8.2019 o 14.30 hod.(dohrávanie od 46 minúty)

2.Upozorňujeme FK:

2.1. TJ Slovan Nová Bystrica, TJ Spartak Radôstka, TJ Slovan Rudinská na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.8/4.

2.2. Pre identifikáciu hráča už nie je povinné nosiť RP do kabíny R. Podľa SP čl.43/3 Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

Úsek mládeže:

1. Začiatky súťaží:

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 1.kolo 31.08.2019 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 1.kolo 01.09.2019 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 1.kolo 01.09.2019 o 12.00 hod.

2. Upozorňujeme FK:

2.1. Zmena pravidiel súťaže mladších žiakov, podľa RS čl.4 bod 1.

3.Vzajomná dohoda:

3.1. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité   MFS 2.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 06.09.2019 o 18.00 hod.

3.2. ŠK Čierne - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.09.2019 o 17.30 hod.

3.3. TJ Slovan Skalité - FK Čadca  MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.09.2019 o 10.00 hod.

3.4. FK LODNO - TJ Kysučan Korňa  MFS 2.kolo IV. liga U 15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 06.09.2019 o 16.30 hod.

4.Schvaľuje:

4.1. MŠK Snežnica - ŠK Čierne MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.09.2019 o 13.00 hod.

4.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - MŠK Snežnica MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.09.2019 o 10.00 hod.

4.3. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK VADIČOV  MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.10.2019 o 10.00 hod.

5. KM schvaľuje striedavé štarty:

Peter Zajac (1406828) - ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica

Matúš Ondrúšek (1418951) - ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica

Zdenko Kopas (1406966) - ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica

6. Začiatok súťaže prípraviek je stanovený na 14.9.2019 o 12.00 hod. Rozlosovanie dvojkolovo a bude zverejnené na www.futbalnet.sk dňa 4.10.2019. Komisia bude akceptovať všetky vzájomné dohody.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

6. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 9/2b2 a čl.37/3 DP – Róbert Ondrušek (1173393) Slovan Rudinská od 26.8.2019 (10 eur MFZ).

7. Vylúčený po ČK: nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 – Michal Kohút (1173632) FK Vadičov, vylúčený za prudké vrazenie do súpera do oblasti tváre a krku oboma rukami v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS- pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie podľa čl. 49/2a od 26.8.2019 (10 eur MFZ).

8. DO na základe odstúpenia ŠTK podľa čl. 9/1c DP a RS 27/11 ukladá klubu TJ Slávia Zákopčie , DS – podľa čl. 12/1 DP – pokutu vo výške 500 eur.

9. DO ObFZ dáva klubom na vedomie zmenu pravidiel futbalu a to o novelizáciu ustanovení týkajúcich sa tzv. napomínaní a vylúčení , t.j. udeľovanie ŽK a ČK pre členov realizačného tímu za nešportové správanie. Konkrétne sa jedná o ukladanie disciplinárnej sankcie (bez konania pred DK), ako v prípade trestania hráčov s tým rozdielom , že členovi realizačného tímu bude automaticky uložené pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 stretnutie za 3 napomínania (ŽK) a následne za každé druhé napomenutie  - teda za 5. v poradí, 7. v poradí atď. za vylúčenie po 2 ŽK bude automaticky ukladané pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 stretnutie. Nové znenie disciplinárneho poriedku bolo schválené výkonným výborom dňa 22.8.2019 a nadobudlo účinnosť od 26.8.2019.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.3:

• 3K NE 01.09.2019 15:30 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Športový klub Nesluša – TJ Olešná: AR1 Žák za Brodňan

• 2K SO 31.08.2019 14:30 VII.liga DOUBLE STAR BET FK Polom Raková – TJ Slovan Klokočov: R Fonš, AR1 Cisarik

• 3K NE 01.09.2019 15:30 VII.liga DOUBLE STAR BET MŠK Snežnica – OŠK Rudina: AR1 Drahňák za Žák

• 1K NE 01.09.2019 13:00 VI.liga U19 QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica– OŠK Rudina: AR1 Halfar za Drahňák

• 1K SO 31.08.2019 14:00 VI.liga U19 QUICK SPORT ŠK Čierne – FK Lodno: AR1 Sikora za Fonš

2. KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutia 2.kola VI. ligy DOUBLE STAR BET TJ Kysučan Korňa – FK Vadičov do stredy 4.9.2019.

3. Fyzické previerky vybraných R sa uskutočnia v piatok 20.9.2019 o 18.00 na štadióne v Čadci. Behať sa bude Cooperov test (limit 2400 m). Previerok sa zúčastnia R (do 30 rokov): Belko D., Drahňák, Funtek, Golis, Handlovský, Chrastina G., Chrastina N., Kubalík, Makyňa, Novotná, Sekerka, Špalek Š., Vlček

4. Náhradný letný seminár R a DZ sa uskutoční 6.9.2019 o 17.00 (piatok) v zasadačke budovy ObFZ Kysúc v Čadci. Zúčastnia sa ho R a DZ, ktorí neboli na riadnom termíne. Bez absolvovania LS (zmien pravidiel futbalu), nebudú môcť byť R a DZ delegovaní na MFZ (minimálne do konca jesennej časti). Termín náhradného LS je konečný !!!

5. Upozorňujeme R, ktorí nemajú zaplatené členské, respektíve nemajú platný RP, že sú v ISSF ako neaktívni a nebudú môcť byť delegovaní na MFZ, ISSF to neumožní (tento týždeň bolo spustené blokovanie) !!! Členské si môžete uhradiť cez svoj ISSF profil. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). K dnešnému dňu sú neaktívni: Belko D., Funtek, Golis, Chrastina N., Janec, Jarošík, Klušák, Kožák, Nekoranec, Novotná, Petrák ml., Špalek Š.

6. KR schvaľuje registráciu R Rastislav Staškovan do klubu FK Tatran Turzovka od 1.9.2019.

7. Zasadnutie KR bude v piatok 6.9.2019 o 16.00.

8. Aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete v nasledovnom linku: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22- b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

3. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

4. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.futbalsfz.sk/section/3734

2. Usmernenie: Nahrávanie športových udalostí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (,,GDPR") v čl. 85 stanovuje, že členské štáty právnymi prepismi zosúladia právo na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie vrátane spracúvania na žurnalistické účely a na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby. V podmienkach Slovenskej republiky sa uvedená právna úprava nachádza v Občianskom zákonníku, konkrétne v ustanoveniach §§ 11-16 o ochrane osobnosti.

Podľa ustanovenia § 12 OZ, prejavmi osobnej povahy sú: písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy. Takéto prejavy osobnej povahy sa môžu použiť len so súhlasom fyzickej osoby. Občiansky zákonník však zároveň v § 12 ods. 2 a 3 ustanovuje, kedy povolenie fyzickej osoby nie je potrebné. Ide o prípady tzv. zákonných licencií. Zákon rozlišuje medzi dvoma druhmi zákonných licencií. V odseku 2 ide o zákonnú licenciu, ktorá umožňuje jednotlivé prejavy osobnej povahy použiť bez súhlasu dotknutej osoby na úradné účely  na základe zákona. Zákonnou licenciou uvedenou v odseku 3 je tzv. spravodajská zákonná licencia. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).

S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy