Úradná správa č. 8 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Kontakt Ladislav Šlapka +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

3. Upozorňujeme FK na dodržiavanie RS čl. 9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ.

Nové tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii"novinky" a upravené o zdravotnú službu s podpisom. R v prípade neúčasti DZ odošle resp. osobne odovzdá naskenovanú kópiu vyplneného tlačiva usporiadateľskej služby z prvých troch kôl na sekretariát ObFZ Kysúc. V prípade nedodržiavania odstupujeme DK.

http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html

4. Vzájomná dohoda.

4.1. TJ Kysučan Ochodnica - FK Lodno MFS 1. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 29.08.2018

o 16,00 hod.

4.2. ŠK Nesluša - FK Lodno MFS 3. kolo VI. liga skup. "A" QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 26.08.2018 o 16,00 hod,

(HP Povina).

 

Úsek mládeže:

1. Súťaže prípraviek riadené ObFZ Kysuce boli rozdelené do 2 skupín Horné a Dolné Kysuce, v prípade kolidácie

resp. zmeny termínu je potrebné uvedenú skutočnosť zaslať cez zápis o stretnutí:

Horné Kysuce - začiatok súťaže 12.9.2018 UHČ streda 15.00, rozlosovanie bude zverejnené ku dňu 4.9.2018,

dodatočne zaradené družstvo ŠK Javorník Makov

Dolné Kysuce - začiatok súťaže 1.9.2018 UHČ sobota 11.00, rozlosovanie bude zverejnené ku dňu 27.8.2018,

jarná časť  1.9.2018 - 27.10.2018,predohrávka 10.kolo 12.9.2018 o 16.00

 

jesenná časť 20.4.2019 -15.6.2019, predohrávka 20.kolo 1.5.2018 o 16.00

 

2. Zmena termínu:

2.1. ŠK Čierne - TJ Kysučan Korňa MFS 2. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 02.09.2018 o 14,00 hod.

– kolidácia stretnutia dospelých SsFZ.

 

3.Vzájomná dohoda:

3.1. ŠK Radoľa/MŠK Snežnica - OŠK Rudina MFS 2. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 02.09.2018

o 11,00 hod.(HP Radoľa )

3.2. ŠK Radoľa/MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká MFS 4. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc

dňa 16.09.2018 o 11,00 hod.(HP Radoľa )

3.3. ŠK Radoľa/MŠK Snežnica - OŠK Rudina MFS 2. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 02.09.2018

o 11,00 hod.(HP Radoľa )

3.4. OŠK Rudina - ŠK Čierne MFS 1. kolo V. liga dorast U19 QUICK SPORT ObFZ Kysuc dňa 12.09.2018 o 16,00 hod.

 

4. ŠTK odstupuje:

DK ObFZ - klub ŠK Čierne za nedodržiavanie RS čl.17- zásady pre zmeny hracích dní,časov a plôch.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.3:

•3K SO 25.08.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A ŠK Radoľa – FK Vadičov: AR1 Makyňa za Zacher

•3K NE 26.08.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT skupina A Športový klub Nesluša – FK Lodno (HP Povina):

bez AR2, DZ Jurišta

•3K NE 26.08.2018 16:00 VI. liga QUICK SPORT skupina B TJ Olešná – TJ Slávia Zákopčie: AR2 Makyňa za Kupka

•1K SO 25.08.2018 14:00 V. liga U19 QUICK SPORT OŠK Rudina – ŠK Čierne: platí pôvodná delegácia, hrá sa 12.09.2018  (streda) o 16.00

Mládež SsFZ

• 5K SO 25.08.2018 14:00 4A.liga dorast TJ Tatran Oščadnica – TJ Slovan Skalité: R Staškovan za Špalek O.

• 5K NE 26.08.2018 12:00 2S.liga žiaci FK Tatran Turzovka – FK Čadca: R Janec za Kačerik

• 5K SO 25.08.2018 10:00 3A.liga žiaci ŠK Čierne – FK Slávia Staškov: R Kačerik za Staškovan, hrá sa 26.08.2018 (nedeľa) o 10.00

2. Upozorňujeme hlavných R na povinnosť z prvých troch kôl (v prípade neprítomnosti DZ na stretnutí) vyžiadať a následne predložiť tlačivo

usporiadateľskej služby na sekretariát ObFZ Kysúc (stačí aj naskenovaná kópia odoslaná mailom). Tlačivo je umiestnené na stránke ObFZ v sekcii "novinky".

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

Oznam o organizovaní doškoľovacieho seminára trénerov v Kalinove dňa 29.08.2018 (streda - štátny sviatok):

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec

doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie)

v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo.

Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na priloženom tlačive

prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ,

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny

k platbe a program seminára.

 

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

 

1. Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. V prípade podania žiadosti so starou fotografiou matrika takúto žiadosť zamietne s poznámkou – aktualizujte fotografiu.

2. Upozorňujeme funkcionárov, že VV SFZ schválil viacero zmien v RaPP. Kompletný dokument je dostupný na stránke SFZ v časti SFZ – Legislatíva – Predpisy SFZ – Poriadky. Uvedený dokument je účinný od 1.7.2018. Najvýraznejšie zmeny, ktoré sa dotýkajú amatérov boli vykonané, tak ako sme upozorňovali na aktíve ŠTK, KM a KŽF, v čl. 19, (2): -

(2)Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach:

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

f) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

- ďalej je potrebné oboznámiť sa so zmenami, ktoré boli vykonané v čl. 37 – Odstupné za amatéra – odstupné od 9 do 19 rokov (tabuľka).

3. Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný "prestup" podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérovaby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča.

 

 

Správy zo sekretariátu.

Úradné hodiny: streda a piatok od 10,00 hod. do 17,00 hod.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

Futbalové zväzy