Úradná správa č. 8 - 17/18

zo dňa : 01.09.2017

 

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.Opätovne upozorňujeme FK na povinnosť v zmysle Pokynov SFZ /cestou ISSF zo dňa 30.7.2017/ registráciu športových odborníkov v systéme ISSF v nadväznosti na úhradu aj ich členského. Bez splnenia tejto povinnosti nebude možné na MFS uzatvoriť nominácie hráčov a zápisu o stretnutí. Rozhodcovia nie sú povinní priamo na stretnutí suplovať povinnosti funkcionárov FK k úspešnému uzavretiu zápisu a dodržania UHČ, ich povinnosťou je v prípade nedostatkov vypísať papierový zápis o stretnutí a všetky dôvody jeho vypísania uviesť v zápise, ako podklad pre riešenie ŠTK a DK.

2.Berieme na vedomie podnet OŠK Snežnica, plnenie si povinnosti RS čl.10 bod 3/b.

3. ŠTK schvaľuje:

3.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4.kolo  zo dňa 27.08.2017

3.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 30.08.2017

3.3. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1.kolo  zo dňa 27.08.2017

3.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 30.08.2017

4. ŠTK nariaďuje:

4.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 10.09.2017 o 15.30 hod.:

Športový klub Nesluša - TJ Olešná (SO 09.09.2017 o 15.30 hod., HP Rudina)

FK Čadca (B) - TJ Kysučan Ochodnica (HP Horelica)

TJ Pokrok Stará Bystrica (A) - TJ Spartak Radôstka

TJ Tatran Oščadnica - Voľno

FK Polom Raková - ŠK Radoľa

TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Slovan Podvysoká (A) - FK VADIČOV (A)

4.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 10.09.2017 o 15.30 hod.:

TJ Slávia Zákopčie - FK Lodno

TJ Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica

 

Úsek mládeže:

Pozývame FK, ktoré budú účastníkmi súťaže prípraviek – turnajovým spôsobom na spoločné zasadnutie s vedením ObFZ Kysúc dňa 6.9.2017 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ.

Prihlásené kluby: Skalité, Turzovka, ŠK Slovania, Staškov, Raková, Oščadnica,.

1. ŠTK KM nariaďuje:

1.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 09.09.2017 o 13.00 hod.:

OŠK Rudina (A) - TJ Kysučan Korňa

ŠK Čierne (A) - ŠK Javorník Makov

FK LODNO - FK Polom Raková

TJ Kysučan Ochodnica - MŠK Snežnica

1.2. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 10.09.2017 o 10.00 hod.:

Štart Dunajov - TJ Kysučan Ochodnica

TJ Slovan Skalité - TJ SLOVAN KLOKOČOV

TJ Kysučan Korňa - MŠK Snežnica

ŠK Čierne - Voľno

1.3. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 10.09.2017 o 12.00 hod.:

MŠK Kysucké Nové Mesto (C) - FK LODNO (NE 10.09.2017 o 10.00 hod., HP Povina)

TJ Slovan Skalité - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA

TJ Kysučan Korňa - Športový klub Nesluša

ŠK Čierne - Voľno

1.4. Odohrať MFS prípravky ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 10.09.2017 o 12.00 hod.:

FK LODNO - OŠK Rudina

TJ Slovan Rudinská - FK VADIČOV (A)

TJ Tatran Krásno nad Kysucou (A) - MŠK Kysucké Nové Mesto (A)

MŠK Snežnica - Voľno

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.5:

•5K 03.09.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK VADIČOV (A) - TJ Kysučan Korňa AR2 Jantoš za Makyňu

•5K 03.09.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková R Janec za Petráka ml., AR1 Kolesnáč za Petráka st., DZ Vojtuš

•5K 03.09.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná - TJ Tatran Oščadnica R Petrák ml. za Janec, AR1 Petrák st. za Kolesnáč, AR2 Makyňa za Trúchleho

•5K 03.09.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka - TJ Kysučan Ochodnica  AR1 Trúchly za Jantoša

•5K 03.09.2017 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká - FK Čadca DZ Hurík

2.Prerokované sťažnosti FK: 3K 20.8.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná - TJ Kysučan Ochodnica - v riešení, KR zaujme stanovisko po najbližšom zasadnutí KR

3.KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 6.9.2017 o 15:15 hod. R: Fonš, Funtek, Kačerík, Kožák, Krenželák,  Kupka,  Maják,   O. Špalek., Š. Špalek

4.Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 6.9.2017 o 15:00 hod.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy