Úradná správa č. 8 - 16/17

zo dňa 2.9.2016

 

Sekretariát bude dňa 5.9.2016 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1.Kontumujeme MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4.kolo dňa 28.08.2016 medzi TJ Tatran Oščadnica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) podľa SP článok 82/b v prospech TJ Tatran Oščadnica, priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - 100 eur MZF v prospech TJ Tatran Oščadnica .Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom MŠK Kysucké Nové Mesto (B) v prospech ObFZ Kysúc - 35 eur MZF. Odstupujeme D.org.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4.kolo  zo dňa 28.08.2016

2.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1.kolo  zo dňa 28.08.2016

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 31.08.2016

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 31.08.2016

2.5. Zmenu MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica 5.kolo dňa 04.09.2016 (nedeľa) o 16.00 hod.

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 11.09. 2016 o 15.30 hod.:

FK Nesluša - TJ Tatran Oščadnica (SO 10.09.2016 o 12.00 hod.)

TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Polom Raková

TJ Kysučan Ochodnica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ Olešná - FK Čadca (B)

TJ Kysučan Korňa - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Slovan Podvysoká - FK Tatran Turzovka

3.2. Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 11.09. 2016 o 15.30 hod.:

FK LODNO - OŠK Snežnica

FK VADIČOV - TJ Slávia Zákopčie

TJ Rozkvet Klubina - ŠK Radoľa

4.Žiadame FK, aby podania na komisiu týkajúce sa vzájomnej dohody(zmien termínov, miest a ÚHČ stretnutí) posielali v ISSF cez ZÁPIS – PODANIE NA KOMISIU.

Úsek mládeže :

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc Žiaci U15 1.kolo Štart Dunajov - TJ Kysučan Ochodnica podľa SP článok 82/b v prospech Štart Dunajov, priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica - 35eur MZF v prospech Štart Dunajov. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ Kysučan Ochodnica v prospech ObFZ Kysúc - 10 eur MZF. Odstupujeme D.org.

2. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 1.kolo OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou podľa SP článok 82/b v prospech OŠK Rudina, priznávame 3 body a skóre 3:0.Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – 35 eur MZF v prospech OŠK Rudina. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou v prospech ObFZ Kysúc - 10 eur MZF. Odstupujeme D.org.

3. vzájomná dohoda:

3.1. MFS IV. liga žiaci U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Tatran Oščadnica - ŠK Čierne 7.kolo dňa 11.09.2016 (nedeľa) o 10.00 hod.

3.2. MFS IV. liga žiaci U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Tatran Oščadnica - ŠK Čierne 7.kolo dňa 11.09.2016 (nedeľa) o 12.00 hod.

4. ŠTK KM schvaľuje :

4.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 1. kolo zo dňa 28.08.2016

4.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 5. kolo zo dňa 28.08.2016

4.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 5. kolo zo dňa 28.08.2016

4.4. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 1. kolo zo dňa 28.08.2016

4.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 31.08.2016

4.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 31.08.2016

4.7. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 31.08.2016

5. ŠTK KM nariaďuje:

5.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 11.09.2016 o 13.00 hod.:

TJ SLOVAN KLOKOČOV - FK Polom Raková ( HP Olešná, SO 10.09.2016 o 14.00 hod.)

FK LODNO - OŠK Rudina

TJ Pokrok Stará Bystrica - ŠK Javorník Makov

TJ Spartak Radôstka - MŠK Snežnica

5.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 11.09.2016 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Kysučan Korňa (SO 10.09.2016 o 10.00 hod.)

TJ Tatran Oščadnica - ŠK Čierne

TJ Slovan Skalité - MŠK Snežnica

5.3. Odohrať MFS  IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 11.09.2016 o 12.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Kysučan Korňa (SO 10.09.2016 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - Voľno

TJ Tatran Oščadnica - ŠK Čierne

TJ Slovan Skalité - MŠK Snežnica

5.4. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 11.09.2016 o 10.00 hod.:

Štart Dunajov - OŠK Rudina

TJ Kysučan Ochodnica - Voľno

FK LODNO - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

6. Zápis pre súťaž prípraviek nájdete na http://www.obfzkysuc.sk/dokumenty.html v sekcii tlačivá ObFZ Kysúc.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

8. D.org. začína disciplinárne konanie podľa DP čl. 71/2b,e,g zo zápasu 3. kola VI. ligy medzi Slovan Podvysoká – Kysučan Korňa hraného dňa 21.8.2016 voči hráčovi Slovan Podvysoká Martin Bytčánek (1171099) – za konanie podľa DP čl. 49/1c. D.org. za účelom objasnenia vo veci:

a.predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.9.2016 o 14.00 hráča Slovan Podvysoká Martin Bytčánek (1171099). Účasť menovaného nutná pod následkami ďalších disciplinárnych opatrení.

b.D.org. podľa čl. 76,čl. 77 menovanému pozastavuje výkon športu do vyriešenia veci.

c.predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.9.2016 o 14.00 R Jaroslav Maják. Účasť menovaného nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

d.D.org. žiada klub Slovan Podvysoká o  predloženie videozáznamu z uvedeného MFS do 7.9.2016 do 12.00. Predloženie videozáznamu nutné pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

9. D.org. na základe odstúpenia ŠTK ukladá klubu Kysučan Ochodnica zo zápasu 1. kola V.ligy U15 medzi Štart Dunajov – Kysučan Ochodnica zo dňa 28.8.2016 DO – pokutu vo výške 20 Eur DP čl. 71/2e, čl. 59, čl. 9/1c, čl.12/6.

10. D.org. na základe odstúpenia ŠTK ukladá klubu Spartak Vysoká nad Kysucou zo zápasu 1. kola V.ligy U15 medzi OŠK Rudina – Spartak Vysoká nad Kysucou zo dňa 28.8.2016 DO – pokutu vo výške 20 Eur DP čl. 71/2e, čl. 59, čl. 9/1c, čl.12/6.

11. D.org. na základe odstúpenia ŠTK ukladá klubu MŠK Kysucké Nové Mesto B zo zápasu 4. kola VI.ligy medzi Tatran Oščadnica – MŠK Kysucké Nové Mesto B zo dňa 28.8.2016 DO – pokutu vo výške 50 Eur DP čl. 71/2e, čl. 59, čl. 9/1c, čl.12/6.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny v DL č.5

•5K 03.09.2016 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Tatran Turzovka - TJ Spartak Radôstka AR1 Halfar za Greňa, AR2 Nekoranec za Petráka ml.

•5K 04.09.2016 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Čadca (B) - TJ Kysučan Ochodnica R Brodňan za Žáka

•5K 04.09.2016 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica AR2 Nekoranec za Chovanca M.

•5K 04.09.2016 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká (A) - FK Nesluša AR2 Chovanec M za Nekoranca

•2K 04.09.2016 15:30 VII. liga QUICK SPORT OŠK Snežnica - TJ Rozkvet Klubina R Žák za Brodňana

•2K 03.09.2016 13:00 V. liga U 19 QUICK SPORT OŠK Rudina - TJ Spartak Radôstka AR1 Ševčík za Lacha

•3K - dohrávka 02.09.2016 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Ochodnica DZ Jurišta

•5K 04.09.2016 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica DZ Moják

•5K 04.09.2016 15:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Korňa DZ Vrtel

•5K 04.09.2016 15:30 VI. liga QUICK SPORT FK Čadca (B) - TJ Kysučan Ochodnica DZ Jurišta

2. KR na základe správy DZ zo stretnutia 3K 21.08.2016 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká (A) - TJ Kysučan Korňa odstupuje na doriešenie DO hráča Slovan Podvysoká – Martina Bytčánka 1171099

3. KR udeľuje napomenutie R – Jantoš, Nekoranec, Janec J. za nedostatky v zápisoch ISSF. V prípade ďalšieho nerešpektovania ustanovení RS budú R odstúpení na DO.

4. KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.9.2016 o 15:30 R: Cisárik, Lach, Krenželák

5. KR oznamuje, že dňa 8.9.2016 o 16:00 hod. sa uskutoční praktický tréning rozhodcov, zaradených do PT (SsFZ) na ihrisku KNM. Odporúčame účasť (pozorovanie tréningu) všetkých R, najmä však R, ktorí majú záujem pôsobiť ako R v budúcnosti vo vyšších súťažiach.

6. KR schvaľuje prestupy R:

•Halfar Richard – z TJ Beskyd Svrčinovec do FK Slávia STAŠKOV

•Belko Ľubomír – z FK Čadca do FK Slávia STAŠKOV

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

Správy zo sekretariátu

1. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku.

 

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy