Úradná správa č. 8 - 15/16

zo dňa 28.08.2015

Športovo - technická komisia – Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo  zo dňa 23.08.2015

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo  zo dňa 23.08.2015

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 23.08.2015.

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 23.08.2015.

2. Oneskorené začiatky stretnutí: MŠK KNM "B"- FK Tatran Turzovka (porucha výpočtovej techniky)

3. Po zhliadnutí videozáznamu z MFS 3. kola zo dňa 16. 08. 2015 VI. ligy medzi TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa, sťažnosť TJ Kysučan Korňa odstupujeme na KR.

3. ŠTK nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 06.09.2015 o 15.30 hod.:

FK Polom Raková - TJ Tatran Oščadnica

FK Nesluša - TJ Slovan Rudinská

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Slovan Nová Bystrica (HP Povina)

TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Čadca (B)

TJ Kysučan Korňa - FK Tatran Turzovka

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK Radoľa

TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Ochodnica

3.2.  Odohrať MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 06.09.2015 o 15.30 hod.:

FK VADIČOV - TJ Beskyd Svrčinovec

FK Lodno - TJ Spartak Radôstka

TJ Slávia Zákopčie - TJ Rozkvet Klubina

TJ Olešná - OŠK Rudina (B)

OŠK Snežnica - Voľno

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM nariaďuje:

1.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 06.09.2015 o 13.00 hod.:

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Čadca (B)(SO 05.09.2015 o 15.30 hod.)

FK Polom Raková - TJ Kysučan Ochodnica

MŠK Snežnica - TJ Spartak Radôstka

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Kysučan Korňa

1.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 04.09.2015 - piatok o 16.00 hod.:

TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Skalité

TJ Kysučan Ochodnica - Štart Dunajov

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Tatran Oščadnica

TJ SLOVAN KLOKOČOV - FK Lodno

FK Slávia Staškov - OŠK Rudina

ŠK Javorník Makov - MŠK Snežnica

1.3. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 06.09.2015 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - ŠK Javorník Makov (SO 05.09.2015 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - OŠK Rudina

Štart Dunajov - FK Slávia Staškov

TJ Kysučan Korňa - TJ SLOVAN KLOKOČOV

TJ Kysučan Ochodnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

FK Lodno - MŠK Snežnica (NE 06.09.2015 o 13.30 hod.)

1.4. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 06.09.2015 o 12.00 hod.:

MŠK Snežnica - FK Slávia Staškov (NE 06.09.2015 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - ŠK Javorník Makov

TJ Tatran Oščadnica - voľno

2. V zmysle RS čl.4 súťaž prípravky súť. roč. 2015/2016 odohrajú stretnutia nasledovne, podľa vylosovania:

Skupina A:

1.kolo 30.8-31.82015: KNM - Raková, Krásno – Milošová, Nesluša – Vadičov,

2.kolo 5-6.9.2015: Milošová - Nesluša, KNM- Krásno, Raková – Vadičov,

3.kolo 12-13.9.2015: Nesluša – KNM, Vadičov – Milošová, Krásno – Raková,

4.kolo 19-20.9.2015: KNM - Vadičov, Krásno – Nesluša, Raková – Milošová,

5.kolo 26-27-9.2015: Vadičov- Krásno, Milošová – KNM, Nesluša – Raková,

6.kolo 3-4.10.2015: Milošová – Krásno, Vadičov – Nesluša, Raková – KNM,

7.kolo 10-11.10.2015: Nesluša – Milošová, Krásno- KNM, Vadičov – Raková,

8.kolo 17-18.10.2015: KNM – Nesluša, Milošová – Vadičov, Raková – Krásno,

9.kolo 24-25.10.2015: Vadičov – KNM, Nesluša- Krásno, Milošová – Raková,

10.kolo 31.10-1.11.2015: Krásno –Vadičov, KNM – Milošová, Raková – Nesluša.

Skupina B:

1.9.2015 – Makov, 15.9.2015 – Skalité, 26.-27.9 – Čadca, 17-18.10 – Turzovka, 30.10 – Futbalová aréna Korňa

2.1. prípadné zmeny termínov si spresnia jednotlivé kluby navzájom a následne dohody stretnutí zašlú na emailovú adresu : sekretariat@obfzkysuc.sk

2.2. Kópiu súpisky potvrdenú zástupcom klubu ,detským resp. telovýchovným lekárom nariaďujeme urýchlene zaslať na ŠTK ObFZ Kysúc.

3. Oprava kontaktnej osoby v RS ObFZ v čl.4 bod 2 pri klube Tatran Krásno nad Kysucou: Michal Pagáč tel. 0907 193 096.

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

9. Manuel Gazdík (1261199) ŠK Radoľa DO zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 24.8.2015. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.5:

SsFZ:

•29.8.2015 13:30 3S.liga D 5K FK Tatran Turzovka - ATTACK Vrútky M. JANEC, Greňo

•29.8.2015 15:00 4A.liga D 5K TJ Slovan Podvysoká - TJ Fatran Varín  Trúchly, Ľ. Belko

•29.8.2015 16:00 4A.liga D 5K TJ Slovan Skalité - ŠK Belá P. MOJÁK, Staškovan

•29.8.2015 10:00 2S.liga Ž 5K FK Čadca - TJ Tatran Krásno nad Kysucou Ľ. Belko

•29.8.2015 10:00 3A.liga Ž 5K ŠK Čierne OFK - Teplička nad Váhom Staškovan

•1.9.2015  10:00 3A.liga Ž 1K FK Čadca B – ŠK Čierne Greňo

2. Ospravedlnenia rozhodcovia: Goliašová (29.-30.08.2015), Kamenišťák(29.08.2015), Žák (29.08.2015), Zacher (29.08.2015), Macejko (29.08.2015)

3. Sťažnosť TJ Kysučan Korňa bola prejednaná a po vzhliadnutí videozáznamu vyhodnotená ako neopodstatnená.

4. KR plánuje v zimnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

5. Oznamujeme R, že na sekretariáte je k dispozícii k zakúpeniu Rozpis súťaže 2015/2016.

6. R, ktorí si objednali registračný preukaz si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

Matričná komisia - Peter Kubinec

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 2.6.2015, schválil návrh zmien a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorého platnosť je od 15.6.2015. Ďalej schválil pre zjednodušenie používania a zjednotenie výkladu jednotlivých článkov  tohto predpisu „Sprievodcu Registračným a prestupovým poriadkom SFZ“.

• V prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli alebo inej sumy, ako je uvedená v tabuľke v čl. 37RaPP), sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj, dopúšťa disciplinárneho previnenia, podľa čl. 64 Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len DP);

• čl. 64, ods. 1, písm. e) DP, uvádza: "Porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj,"

• Na základe vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárneho opatrenia v zmysle čl. 64, ods. 4 DP, ktoré uvádza: "Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia, podľa odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne opatrenia, podľa tohto DP, ak iný predpis SFZ neustanovuje inak";

• DISCIPLINÁRNE KONANIE ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej jurisdikcie patrí klub, ktorý sa previnil;

• Spor o výške odstupného spadá pod pôsobnosť Komory SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na Komoru;

• KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ

V tejto súvislosti upozorňujeme, že na stránke SsFZ v časti KOMISIE – Matričná komisia – Materiály –  nájdete vzory dohôd, ktoré odporúčame klubom uzatvoriť v prípade realizácie transferov (prestup) a predchádzať tak prípadným problémom z dokladovaním sumy, ktorá sa nezhoduje so sumou uvedenou v čl. 37 RaPP:

-Dohoda o odstupnom za amatéra – mimo ISSF – odplatná,

-Dohoda o odstupnom za amatéra – bezodplatná,

-Dohoda o odstupnom za amatéra – odplatná.

Takto uzatvorené dohody klub nikde nezasiela, ale uchováva si ich pre prípad sporu o výške odstupného.

Inštitút hosťovania ostáva aj podľa nového RaPP v nezmenenej podobe a vyžaduje súhlas hráča, akom aj obidvoch klubov. Prípadné finančné vyrovnanie medzi klubmi sa neuvádza.

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia takéhoto hosťovania je len v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ je možné v jednom prestupovom období, výhradne v prípade ukončenia hosťovania (predčasného) uskutočniť v tom istom prestupovom období iný transfer (vysvetlenie k zneniu čl. 19/7 RaPP).

Vzhľadom k tomu, že sa objavujú informácie, že prístup ku kontu hráča majú aj iné osoby ako hráč, resp. jeho zákonný zástupca. V prípade, že hráči, prípadne ich zákonný zástupca má pocit, že prístup k ich kontu by mohla mať (z rôznych dôvodov) prístup aj iná osoba, môžu si zmeniť prístupové heslo.

Pripomíname, že Platobný predpis sa NEROVNÁ FAKTÚRE, Faktúru musíte vystaviť za klub Vy, alebo Váš účtovník, ekonóm.

Viac informácií nájdete na linke http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/platobne-predpisy

Správy zo sekretariátu

Sekretariát bude v dňoch 31.8.2015 a 14.9.2015 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk. Pre matričné úkony využite najbližšie matričné miesto ObFZ Žilina (Pivovarská 1058, Žilina).

Žiadame dotknuté kluby (FK Lodno, FK Nesluša), ktorých záväzky voči SFZ, vyplývajúce z MZF, hradí iný subjekt (partner) aby v termíne  do 2.9.2015 doručili na sekretariát ObFZ Kysúc dohody

uzatvorené so svojim „partnerom“ a potrebné potvrdenia vyplývajúce z dohody čl. III, bod 3. Vzor dohody im bol zaslaný emailom.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy