Úradná správa č. 8 - 14/15

zo dňa 05.09. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie :

Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy,  potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK .

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje :

1.1.  Výsledky MFS 5. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 31.08.2014 okrem MFS ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa.

1.2. Výsledky MFS 3. kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 31.08.2014

1.3. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  03.09.2014

1.4. Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu  03.09.2014

2. Kontumujeme:

2.1. Na základe zápisu R z MFS ŠK Radoľa - Kysučan Korňa s výsledkom 1:1 kontumujeme stretnutie v prospech Kysučan Korňa 0:3, priznávame 3 body mužstvu Kysučan Korňa. Neoprávnený štart hráča domácich č.14 Jan Macuš  1055872, čl.100 bod  i. Odstupujeme na doriešenie DK domáci: kapitán Michal Kováčik 1149016, vedúci Jozef Macúš 23.10.1979, tréner Pavol Kuriak 1003226, hráč Jan Macuš 1055872.

2.2. Na základe zápisu MFS 4.kolo  Slovan Podvysoká – ŠK Radoľa  kontumujeme stretnutie v prospech Slovan Podvysoká, výsledok stretnutia ostáva v platnosti. (neoprávnený štart hráča.) Odstupujeme na doriešenie DK : vedúci hostí Štefan Kačerík nar. 23.10.1979, tréner Pavol Kuriak 1003226, kapitán hostí Marek Jakubec 1179926.

3. Odstupujeme na KR:

3.1.  MFS 4.kolo TJ Slovan Podvysoká – ŠK Radoľa AR 2 Mikula Jaroslav.

3.2.  MFS 5.kolo ŠK Radoľa – TJ Kysučan Korňa AR 2 Žák Miroslav.

4. Vzájomné dohody

4.1.  4. kolo ŠK Javorník Makov – FK Tatran Turzovka (19.09. o 16.00).

4.2.  7. kolo ŠK Javorník Makov -  TJ Tatran Oščadnica (14.09. o 15.30). (10 eur MZF)

5. ŠTK nariaďuje odohrať:

5.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 7. kolo dňa 14. 09. 2014 o15.30 hod.:

• ŠK Javorník Makov B - TJ Tatran Oščadnica (14.9. o 15:30)

• TJ Slovan Rudinská - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (14.9. o 15:30)

• ŠK Radoľa - TJ Slovan Nová Bystrica (14.9. o 15:30)

• MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Snaha Zborov nad Bystricou (HP Povina, 14.9. o 15:30)

• FK Čadca B - TJ Kysučan Korňa (HP Horelica, 14.9. o 15:30)

• FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Podvysoká (14.9. o 15:30)

• TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Nesluša (14.9. o 15:30)

5.2  Odohrať  MFS  VII. liga  QUIK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 14. 09. 2014 o 15:30 hod.:

• TJ Slávia Zákopčie - TJ Spartak Radôstka  (14.9. o 15:30)

• TJ Olešná - TJ Beskyd Svrčinovec (14.9. o 15:30)

• TJ Slovan Ladonhora Vadičov - TJ Kysučan Ochodnica (14.9. o 15:30)

• TJ Rozkvet Klubina - FK Lodno (14.9. o 15:30)

• OŠK Snežnica - OŠK Rudina B (14.9. o 15:30)

Úsek mládeže :

1.  Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. Dôrazne upozorňujeme na povinnú konfrontáciu v kategórii mládež .

3. ŠTK KM schvaľuje

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 1.kolo zo dňa 31.08.2014

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 5. kolo zo dňa 31.08.2014

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 3. kolo zo dňa 31.08.2014

3.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 03.09.2014

3.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 03.09.2014

4. Vzájomné dohody

4.1. Dorast U 19:

•FK Polom Raková - TJ Kysučan Ochodnica (6.9. o 13.00) - 2.kolo. (5 eur MZF)

•ŠK Javorník Makov - FK Čadca B dňa (6.9. o 12.00) - 2.kolo. (5 eur MZF)

4.2.  Žiaci U15:

•Kysučan Korňa - Slovan Podvysoká (19.09. o 16.00) - 1.kolo.

•FK Lodno - TJ Slávia Staškov (19.09. o 16.00) - 4.kolo. (5 eur MZF)

•MŠK Snežnica -TJ Spartak Vysoká (12.09. o 16.00) - 1.kolo.

•OŠK Rudina - Spartak Vysoká (7.9. o 10.00) - 3.kolo.

4.3.  Žiaci U13:

•Polom Raková - Slovan Podvysoká (6.9. o 10.00) - 4.kolo.(5 eur MZF)

•Javorník Makov - Slovan Podvysoká (12.9. o 16.00) - 2.kolo.

•Javorník Makov -Slávia Staškov (6.9. o 14.30) - 4.kolo.(5 eur MZF)

5. ŠTK KM nariaďuje :

5.1. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast  U19  3. kolo dňa 14..09.2014:

• FK Čadca B - FK Polom Raková (HP Horelica, 14.9. o 12.00)

• MŠK Kysucké Nové Mesto B - TJ Kysučan Korňa (14.9. o 13.00)

• TJ Kysučan Ochodnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (14.9. o 13.00)

• TJ Spartak Radôstka - ŠK Javorník Makov (14.9. o 13.00)

5.2.  Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  7. kolo dňa 14.09.2014:

• TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Podvysoká (odohrané!)

• FK Slávia Staškov - TJ Kysučan Korňa (13.9. o 10.00)

• OŠK Rudina - MŠK Snežnica (14.9. o 10.00)

• FK REaMOS Kysucký Lieskovec - voľný žreb

• TJ Slovan Klokočov - ŠK Javorník Makov (HP Olešná, 14.9. o 10.00)

• FK Lodno - TJ Spartak  Vysoká nad Kysucou (14.9. o 10.00)

5.3.  Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13  5. kolo dňa 14.09.2014:

• FK Slávia Staškov - FK Polom Raková (13.9. o 12.00)

• FK Tatran Turzovka - ŠK Javorník Makov (14.9. o 11.00)

• TJ Slovan Podvysoká - MŠK Snežnica (13.9. o 13.00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

33. Miroslav Blahovec, 1219671, FK Čadca B, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS od 1.9.2014. DP čl. 37/ 3. (MZF 10 eur).

34. Rastislav Matejka, 1251790, Spartak Radôstka, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS 1.9.2014. DP čl. 37/ 3. (MZF 10 eur).

35. Dis. org. podľa čl. 71/2 e začína disciplinárne konanie za neoprávnený štart hráča (čl. 53/1e) voči vedúcemu družstva ŠK Radoľa Jozef Macúš, kapitánovi ŠK Radoľa Michal Kováčik, hráčovi ŠK Radoľa  Jan Macuš, trénerovi ŠK Radoľa Pavol Kuriak z MFS 5. kolo VI. liga hraného dňa 31.8.2014 medzi ŠK Radoľa – Kysučan Korňa.

36. Dis. org. za účelom vyšetrenia veci predvolávame na zasadnutie dňa 10.9.2014 o 14:30 hod.  vedúceho družstva ŠK Radoľa Jozef Macúš 23.10. 1979, , kapitána ŠK Radoľa Michal Kováčik 1149016, hráča ŠK Radoľa Jan Macúš 1055872, trénera Pavol Kuriak 10.10.1956. Dis. org. žiada ŠK Radoľa o písomné vyjadrenie k neoprávnenému štartu hráča v lehote do 9.9.2014 do 15:00 hod.. Účasť menovaných na zasadnutí Dis. org a doručenie písomného vyjadrenia klubu ŠK Radoľa je povinná pod následkom disciplinárnych opatrení.

37. Dis. org. podľa čl. 71/2a začína disciplinárne konanie voči hráčom hostí Tibor Dička 1313797 (čl. 47/1b), Michal Učník 1199507 (čl. 49/1b), hráčom domácich Michal Kováčik 1149016 (čl. 49/1b), Branislav Kadik 1176512 (čl. 49/1b) a klubu ŠK Radoľa (čl. 57/1f) za konanie z MFS 5. kolo VI. liga hraného dňa 31.8.2014 medzi ŠK Radoľa – Kysučan Korňa.

38. Dis. org za účelom vyšetrenia veci predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.9.2014 o 15:15 hod. hráčov družstva ŠK Radoľa Michal Kováčik 1149016, Branislav Kadik 1176512, hráčov družstva Kysučan Korňa Tibor Dička 1313797 Michal Učník 1199507, Peter Ligáč 1174676, HU Jozef Hrubý 23.10.1979, usporiadateľa Jozef Macúš, štatutárneho zástupcu klubu ŠK Radoľa a rozhodcov stretnutia Rastislav Staškovan, Miroslav Žák, Andrej Špalek. Účasť menovaných na zasadnutí Dis. org je povinná pod následkom disciplinárnych opatrení.

39. Dis. org. ukladá klubu ŠK Radoľa v lehote do 9.9.2014 do 15:00 hod. predložiť na sekretariát ObFZ Kysúc DVD záznam z MFS 5. kolo VI. liga hraného dňa 31.8.2014 medzi ŠK Radoľa – Kysučan Korňa. Predloženie DVD záznamu je nutné pod následkom disciplinárnych opatrení.

40. Dis. org podľa čl. 71/2 a,d začína disciplinárne konanie vo veci udalostí z MFS 5. kolo VI. liga hraného dňa 31.8.2014 medzi ŠK Radoľa – Kysučan Korňa

41. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

42. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 10.9.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Žiadame predložiť DVD záznam zo stretnutia VI. ligy dospelí 5.kolo medzi družstvami ŠK Radoľa a TJ Kysučan Korňa do 9.9.2014 do 15:00 hod. na sekretariát ObFZ

2. Predvolávame na zasadnutie KR dňa 10.9.2014 o 14:30 hod. R : Kulla Timotej, Kulla Andrej, Cisárik Mário, Staškovan Rastislav, Žák Miroslav, Špalek Andrej, Mikula Jaroslav.

3. Upozorňujeme R na dôkladnú kontrolu RP pred stretnutím

4. KR plánuje v zimnom období organizovať Kurz nových Rozhodcov. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ sekretariat@obfzkysuc.sk poprípade peter.mojak@centrum.sk alebo jansuhrada@zoznam.sk

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby, ktoré vo vyúčtovaní za zálohové platby pre R za jarnú časť súť. ročníka 2013/2014 mali preplatok, aby na email sekretariat@obfzkysuc.sk nahlásili číslo účtu na ktoré im preplatok bude následne prevedený.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbalové zväzy