Úradná správa č. 8 - 13/14

zo dňa 06.09. 2013

Novelizácia súťažného poriadku schválená VV SFZ dňa 4.9.2013 s okamžitou platnosťou:

 • Článok 35 ods. 1 znie: „Bez platného registračného  preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, ak nie je ďalej v tomto článku uvedené inak. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom; to neplatí, ak ide o prípad uvedený v ods. 2. Hráč, ktorý je už registrovaný ako člen v klube a ktorý podal žiadosť o vydanie nového plastového registračného preukazu prostredníctvom elektronickej podateľne Informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“), je oprávnený nastúpiť na stretnutie aj bez registračného preukazu pod podmienkou, že podanie žiadosti o vydanie nového registračného preukazu je overiteľné buď priamo v ISSF, alebo predložením vytlačeného detailu hráča z ISSF. Rozhodca stretnutia, v ktorom takýto hráč nastúpi, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí.“

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Schvaľujeme výsledky 5. kola QUICK SPORT I. triedy (okrem MFS Zborov nad Bystricou – TKysučan Korňa).
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 04.09.2013 (okrem MFS Zborov nad Bystricou – Kysučan Korňa).
 3. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT II. triedy.
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 04.09.2013.
 5. Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 11.9.2013 o 15.00 hod. z MFZ I. trieda 5. kolo Snaha Zborov nad Bystricou – Kysučan Korňa: Snaha Zborov- štatutárny zástupca, Kysučan Korňa – kapitán Peter Ligáč (1174676), vedúci mužstva Marián Malík, tréner mužstva Štefan Malík, hráč Michal Korduliak (1189632), ktorý si so sebou prinesie RP a preukaz totožnosti.
 6. Námietka Snaha Zborov v riešení (10 eur ZBF)
 7. Upozorňujeme TJ Slávia Zákopčie US 4/2 , 5/2 2013/2014 – vyplnenie a aktualizácia nominácie na MFZ v ISSF najneskôr 45 min. pred stretnutím!
 8. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT I. triedy 15.9. 2013 o 15.30 hod.:
 • Slovan Podvysoká - Kysučan Korňa
 • TJ Beskyd Svrčinovec - Snaha Zborov nad Bystricou
 • Slovan Rudinská - Slovan Nová Bystrica
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Tatran Turzovka
 • Slovan Ladonhora Vadičov - FK Čadca B Horelica
 • FK Nesluša - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • OŠK Rudina - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina

9. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT II. triedy 15.9. 2013 o 15.30 hod.:

 • Slávia Zákopčie - Spartak Radôstka
 • Kysučan Ochodnica - FK Lodno
 • Rozkvet Klubina - Javorník Makov B
 • Tatran Oščadnica - TJ Beskyd Svrčinovec B
 • TJ Olešná - OŠK Snežnica

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme výsledky 5. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B.
 3. Upozorňujeme účastníkov I. triedy starší žiaci, že Slovan Podvysoká odohrá domáce MFS ako predzápas mladších žiakov a I. trieda ml. žiaci ako predzápas dosp. nedeľa. (5 eur ZBF).
 4. Upozorňujeme FK v kategórii mládež na dodržiavanie US 4/2 , 5/2 2013/2014 – vyplnenie a aktualizácia nominácie na MFZ v ISSF najneskôr 45 min. pred stretnutím!
 5. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 15.9. 2013 o 13.00 hod.:
 • TJ Slovan Skalité - Spartak Radôstka(14.9. o 15.30)
 • Kysučan Ochodnica - Kysučan Korňa (predz. dosp)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto B (14.9 o 15.30)
 • FK Nesluša - OŠK Rudina (predz. dosp.)

6. Nariaďujeme odohrať 6. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  8.9. 2013 o 10.00 hod.:

 • voľný žreb - Slovan  N. Bystrica
 • OŠK Rudina - Kysučan Ochodnica
 • FK Lodno - Tatran Oščadnica (13.30, predz. dosp)
 • Spartak Radôstka - FK Reamos Kys. Lieskovec (HP Klubina, 11.00, predz. dor.)

7. Nariaďujeme odohrať 6. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B  8.9. 2013 o 10.00 hod.:

 • Javorník Makov B - FK Čadca C
 • Slovan Klokočov - Beskyd Svrčinovec
 • TJ Kysučan Korňa - Voľný žreb
 • Slovan Podvysoká - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. ml. žiaci)

8. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci U13::

 • Slovan Podvysoká – Tatran Oščadnica (8.9. o 12.00)
 • Javorník Makov – MŠK Snežnica (7.9. o 13.30 predz. dosp. B)

9. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. A  15.9. 2013 o 10.00 hod.:

 • FK Reamos Kys. Lieskovec - voľný žreb
 • Tatran Oščadnica - Spartak Radôstka (14.9. o 11.30 predz. ml. žiaci)
 • Kysučan Ochodnica - FK Lodno
 • Slovan N. Bystrica - OŠK Rudina

10. Nariaďujeme odohrať 7. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci U15 sk. B 15.9. 2013 o 10.00 hod.:

 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - Javorník Makov B
 • Voľný žreb - Slovan Podvysoká
 • Beskyd Svrčinovec - TJ Kysučan Korňa
 • FK Čadca C - Slovan Klokočov (11.00, HP Horelica)

11. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci U13:

 • Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica (14.9. o 13.30 predz. dor.)
 • Slovan Podvysoká - Javorník Makov (15.9. o 13.30 predz. dosp.)

12. Nariaďujeme FK I. trieda žiaci sk. A a sk. B aby predložili vzájomné dohody dohrávok 1-4 kola.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

34. Patrik Skaličan, 1251788, Radôstka, dorast – 4 MFZ nepod. od 2.9.2013. DP 1/4a.(ZBF 5 eur).

35. Dominik Čanecký, 1261157, Skalité, dorast – 1 MFZ nepod. od 2.9.2013. DP 1/1a. (ZBF 5 eur).

36. Lukáš Ďugel, 1199671, Rudina – 2 MFZ nepod. od 2.9.2013. DP 1/4a. (ZBF 10 eur).

37. DK po objasnení okolností vzťahujúcich sa k údajnému napadnutiu hráča družstva Beskyd Svrčinovec zo zápasu I. trieda 3. kolo Beskyd Svrčinovec – Krásno B hraného (18.8.2013), konštatuje, že predmetné preukázané nebolo a preto podľa čl. 18/1 DP disciplinárne konanie vo veci zastavuje.

38. DK za nerešpektovanie nariadenia DK z ÚS č. 6 bod 26/a – predloženie videozáznamu z MFZ a identifikácia hráča – ukladá klubu Beskyd Svrčinovec disciplinárne opatrenie, peňažnú pokutu vo výške 50 eur (ZBF). DP 2/6 čl. 7/3b, čl. 9/3 a RS 32/h. (7 eur ZBF).

39. DK berie na vedomie písomné podanie klubu Beskyd Svrčinovec zo dňa 28.8.2013, pričom konštatuje, že predmetné nespĺňa požadované obsahové náležitosti.

40. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR plánuje v mesiaci september školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariát@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.
 2. Žiadane predložiť do 11.9.2013 videozáznam z MFS 4.kola Tatran Krásno B – Slovan Rudinská (24.8.2013).
 3. KPredvolávame na 12.9.2013 o 15.30 hod. R Chovanec.
 4. KR pozastavuje delegáciu na 4 MFZ R R. Čambora (neospravedlnená neúčasť na stretnutie II. triedy Zákopčie – Makov B 1.9.2013).
 5. Ospravedlnení: Ondrašina – do odvolania, Janec 14.-15.9.2013, Červenec 14.-25.9., O. Špalek 7.9.-15.9., Kajánek 7.-8.9., 21.-22.9.
 6. Rozhodcovia si môžu od pondelka 9.9.2013 na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delegáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za august. Prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariát ObFZ do 11.9.2013 do 12.00 hod.
 7. Ďalšie zasadnute KR 12.9.2013 o 15.00 hod.

Matričná komisia – František Mrmus

 1. Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.
 2. V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.
 3. Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:
 • vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej je nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdŕžaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,
 • v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,
 • za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich zodpovedá príslušný FK.

Správy zo sekretariátu

1. Žiadame kluby aby nahlásili na ObFZ číslo účtu, na ktorý žiadajú poslať preplatok na kauciách.

2. Splátkový kalendár na platby za rozhodcov nájdete v na stránke obfzkysuc.sk v sekcii Dokumenty.

· Notebook a mobilný internet za super ceny len pre členov a kluby ObFZ (SFZ). Viac informácií na -http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/telekom.html.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy