Úradná správa č. 8 - 12/13

zo dňa 31.8. 2012

Klubom a všetkým priaznivcom futbalu dávame do pozornosti spustenie pilotnej prevádzky verejne prístupného ISSF portálu na stránke www.futbalnet.sk

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 4. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Námietka hostí 4.kolo I. trieda Turzovka – Zborov bola stiahnutá pred začiatkom zasadania ŠTK.

3. Námietka hostí 4. kolo I. trieda Rudinská – Čierne - neopodstatnená.

4. Námietka kapitána domácich 4. kolo I. trieda Krásno B – KNM B Povina - neopodstatnená podľa SP čl. 66/3

5. Dodatok k námietke kapitána domácich 4. kolo I. trieda Krásno B – KNM B Povina - nespĺňa náležitosti FN SP čl. 123.

6. Nariaďujeme KNM B Povina predložiť potvrdenie od telovýchovného lekára hráča Tibor Soukup 950109 do 4.9.2012.

7. Nariaďujeme odohrať 6. kolo QUICK SPORT I. triedy 9.9. 2012 o 15.30 hod.:

 • Kysučan Korňa - OŠK Rudina
 • Slovan Rudinská - TJ Olešná
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - TJ Nesluša (8.9. o 15.00)
 • FK Čadca B Horelica - ŠK Čierne (HP Horelica)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
 • Tatran Turzovka - TJ Beskyd Svrčinovec
 • Snaha Zborov nad Bystricou - Slovan Podvysoká

8. Schvaľujeme výsledky 2. kola QUICK SPORT II. triedy.

9. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT II. triedy 9.9. 2012 o 15.30 hod.:

 • Javorník Makov B - Spartak Radôstka (8.9. o 15.30)
 • voľný žreb – Tatran Oščadnica
 • FK Lodno  - voľný žreb
 • Rozkvet Klubina - Kysučan Ochodnica
 • OŠK Snežnica - Slovan Ľadonhora H. Vadičov
 • Slávia Zákopčie - Slovan Podvysoká B

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 2. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 9.9. 2012 o 13.00 hod.:

 • Slovan Skalité - OŠK Rudina (8.9. o 15.30)
 • Spartak Radôstka - Tatran Oščadnica
 • voľný žreb - Beskyd Svrčinovec
 • Kysučan Korňa - TJ Nesluša
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - voľný žreb
 • Kysučan Ochodnica - voľný žreb

3. Schvaľujeme výsledky 2. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.

4. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 9.9. 2012:

 • FK Čadca C Horelica - OŠK Rudina (10.00, HP Horelica)
 • Spartak Radôstka - TJ Nesluša (11.00)
 • FK Lodno - Kysučan Ochodnica (13.30)
 • Slovan Nová Bystrica - voľný žreb

5. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 9.9. 2012:

 • Javorník Makov - Beskyd Svrčinovec (13.30)
 • Kysučan Korňa - Polom Raková (10.00)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Slovan Klokočov (10.00)
 • Slávia Zákopčie - TJ Olešná (13.30)

6. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov:

 • TJ Slovan Skalité - voľný žreb
 • FK Javorník Makov - TJ Kysučan Ochodnica ZMENA: (8.9. o 13.30)
 • MŠK Snežnica - FK Polom Raková (9.9. o 10.30)

7. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 2. kolo I. trieda žiaci Nesluša – Rudina 2.9. 2012 o 13.00 hod..

8. Nariaďujeme TJ Nesluša zaplatiť poplatok 3,5 eur RS čl. 27/1.

9. Na základe žiadosti nariaďujeme odohrať MFZ žiakov Vysoká nad Kysucou – Klokočov dňa 9.9. 2012 o 13.00 hod..

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

19. Patrik Tatarka, 890503, ŠK Čierne – 1 MFZ nepod. od 27.8.2012. DP 1/5a.

20. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

21. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Chyby v zápisoch: 5.8. Židek -0,2; Žák -0,2; Hlava -0,5; Sikora -2,0; 12.8. Truchlý -0,5; Belanec -0,2; 19.8. Ševčík -0,2; Belanec -1,2; Truchlý -0,5; 26.8. Sikora -2,0.

2. Ospravedlnenie: Kvašňovský 1 - 2.9. 2012.

3. KR vyzýva R  Jantoš, Kubica, Kubiš, Kupka, Podolák, Škola o nahlásenie emailovej adresy do 6.9.2012 na sekretariát ObFZ Kysúc.

4. Dôrazne upozorňujeme všetkých R na povinnosť vypisovania zápisu strojom alebo na PC (Sikora).

5. Zasadnutie KR sa uskutoční 6.9.2012 o 14.30 hod..

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF:

1. Dňom 31. augusta 2012 bude MaK ObFZ Kysúc akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť!

2. Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, došlo od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

· príslušnosť ku matrike pre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),
b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené družstvo dospelých v súťažiach,
c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

· príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania) sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč smeruje). Napríklad, ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Kysúc, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

 • hráčom (do 18 rokov žiadateľa potvrdzuje zákonný zástupca),
 • súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,
 • doklad o úhrade poplatku vo výške 5,- €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,
 • v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach, u klubov riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie),
 • upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového (pozri videonávod)

 • viď videodnávod
 • o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je hráč na hosťovaní (videonávod),
 • poplatok 5,- € + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

 

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

 • vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,
 • len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,
 • podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na
 • tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ, RFZ) – bez tohto overenia žiadosť
 • o transfer nevybaví,
 • súhlas zástupcov materského klubu,
 • čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,
 • čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,
 • doklad o úhrade poplatku za matričný úkon – dospelí 10,- €, dorast (po ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) 7 €, žiaci5 €.

NÁSLEDNE:

1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz RP, ŽP s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci).

2. V prípade, že má hráč RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostredníctvom ISSF, prípadne klub, v ktorom je hráč na hosťovaní (viď. videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF. V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

3. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto ObFZ Kysúc RP, ŽP v žiadnej forme.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy