Úradná správa č. 7 - 20/21

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1.Upozorňujeme FK:

1.1.RS ObFZ Kysúc 2020/2021 je uverejnený na stránke http://www.obfzkysuc.sk/novinky

1.2. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade, že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.8/4.

1.3. Na zmeny termínov stretnutia sa riadiť RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.17/3,8.

1.4. Na dodržiavanie RS ObFZ Kysúc 2020/2021 čl.9 a predkladanie zoznamu usporiadateľskej služby R prípadne DZ.

1.5. Upozorňujme na novelizáciu Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 31. 7. 2020) tu.

2. Vzájomná dohoda:

2.1. Slovan Podvysoká - Spartak Radôstka MFS 1.kolo a 12.kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.2. MŠK Snežnica - TJ Štart Dunajov 6.kolo a 11.kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

3.Nariaďujeme:

3.1. R v prípade neúčasti DZ prevziať a doručiť naskenovanú kópiu vyplneného tlačiva usporiadateľskej služby do 48 hod. od MFS na sekretariát ObFZ Kysúc. Platí pre celú jesennú časť. Tlačivo nájdete :http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/usporiadatelska_sluzba.html. V prípade neplnenia nariadenia odstupujeme DK a KR.

4. Berieme na vedomie:

4.1.Oznámenie TJ Štart Dunajov tajomník klubu Jakub Jančík kont.:tel +421948297009, email: ing.jakub.jancik@gmail.com

Úsek mládeže:

1. Termín pre prihlásenie družstiev súťaže prípraviek je stanovený na 25.8.2020 do 24.00 hod. Stretnutie zástupcov FK sa uskutoční dňa 26.8.2020 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ.

2. Vzájomná dohoda:

2.1. MŠK Snežnica – Slovan Podvysoká MFS 2.kolo a 7.kolo VI. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.2. MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité MFS 4.kolo a 11.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc (opačné poradie)

2.3 TJ Slovan Podvysoká  - TJ Slovan Skalité MFS 8.kolo IV. liga U15 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.10.2020 o 10:00 hod.

2.4. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité MFS 5.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 17.09.2020 o 16:00 hod.

2.5. ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC - TJ Slovan Skalité MFS 6.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.10.2020 o 16:00 hod.

2.6. TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC MFS 4.kolo IV. liga U13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 26.09.2020 o 12:30 hod.

3.Schvaľuje striedavé štarty:

Andrej Pivarči (1377234) -ŠK Radoľa ->OŠK Rudina

Ivan Muška (1396388) -ŠK Radoľa ->OŠK Rudina

Tadeáš Lisko (1402872) -ŠK Radoľa ->OŠK Rudina

Dávid Svystyak (1366689) -ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica

Tobiaš Káčerík (1369172) -ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica

Filip Višňák (1384267) -ŠK Radoľa -> MŠK Snežnica

Jakub Škulavík (1361801) -FK Slávia Staškov -> TJ SLOVAN KLOKOČOV

Jakub Furdan (1384161) -FK Slávia Staškov -> TJ SLOVAN KLOKOČOV

4. Neschvaľuje striedavé štarty:

David Stuchlík (1348701) – TJ SLOVAN KLOKOČOV -> TJ Slovan Podvysoká. Podľa SP čl.28/8 - Hráč hrajúci na striedavý štart je oprávnený štartovať v druhom klube len vo vekovej kategórii, v ktorej hráva v materskom klube.

Martin Griga (1409169) - TJ Pokrok Stará Bystrica -> TJ Slovan Nová Bystrica. Podľa SP čl.28/8

5.Upozornujeme FK na zmenu termínu ŠK KYSUCKÝ LIESKOVEC/IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc/- Nedeľa 13.00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

6. DO na základe žiadostí hráča TJ Kysučan Korňa Anton Ligáč (1239694) o podmienečné upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS, 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 19.8.2020 do 19.11.2020. (10 eur MZF).

7. DO na základe žiadostí hráča TJ Štart Dunajov Adam Koprna (1346047) o podmienečné upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS, 2 týždne, podľa čl. 41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 19.8.2020 do 19.11.2020. (10 eur MZF).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.4:

• 4K NE 23.08.2020 16:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Snaha Zborov nad Bystricou – TJ Olešná: DZ Vojtuš

Mládež SsFZ

• 1K SO 22.8.2020 10:00 3.liga dorast TJ Tatran Krásno nad Kysucou – FK Čadca: AR2 Štrba

• 1K SO 22.8.2020 14:00 4S.liga dorast TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Družstevník Dlhá nad Oravou: AR1 Jedinák za Mindek

• 1K NE 23.8.2020 10:00 5A.liga dorast ŠK Radoľa – ŠK Štiavnik: AR1 Šlapka za Mindek

• 1K SO 22.8.2020 10:00 2.liga žiaci TJ Tatran Krásno nad Kysucou – FK Čadca:  zápas sa odohral 20.8.2020, delegácia zrušená

• 1K SO 22.8.2020 10:00 2.liga žiaci FK Tatran Turzovka – FK Polom Raková: R Trúchly Š. za Novotná

• 1K SO 22.8.2020 10:00 3A.liga žiaci ŠK Radoľa – Juventus Žilina: R Vlček Samuel

• 1K SO 22.8.2020 10:00 3A.liga žiaci ŠK Čierne – TJ Tatran Oščadnica: hrá 4.9.2020 o 15:00, R Moják za Chovanec M.

2. Upozorňujeme R, ktorí majú zmluvy so SsFZ, aby na zápasoch mládeže SsFZ v prvom a druhom jesennom stretnutí uvádzali informáciu o predložení lekárskych potvrdení oboch klubov. R danú skutočnosť zaznamená v zápise – poznámky – Domáci / Hosťujúci klub predložil, respektíve nepredložil lekárske potvrdenie. Ďalej upozorňujeme R na povinnosť v týchto zápasoch riadených SsFZ uvádzať aj dôvod udelenia ŽK.

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

2. V prípade transferu zo zahraničia vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ.

V prípade postupu podľa čl. 15/5,6 je potrebné:

• vyčkať na uzatvorenie prihlášok a zaradenie družstiev jednotlivými ObFZ,

• postupovať výhradne prostredníctvom formulárov Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča a Žiadosť o dočasnú registráciu hráča,

• Žiadosť o dočasnú registráciu hráča musí vždy predchádzať podaniu Žiadosti o zmenu registrácie/preregistrácie hráča,

• na základe výkladu Matriky SFZ, v súlade so znením SP, v prípade, že FK nemá prihlásené družstvo dorastu do súťaže, ale má aktívne družstvo dospelých, poskytuje možnosť štartovať hráčovi z VS U17 a viac za družstvo dospelých a nie je možné v takom prípade využiť možnosť dočasnej registrácie, resp. preregistrácie takého hráča.

 

Tréner PPTF pre ObFZ Kysúc - Jaroslav Šidlo

Po korona prestávke pokračuje SFZ v projekte podpory talentovaných futbalistov zameraný na hráčov ročníky narodenia 2007, 2008, 2009.

Cieľom projektu je dať možnosť sa prezentovať chlapcom mimo útvary talentovanej mládeže a futbalové akadémie, reprezentovať výber ObFZ Kysúc a byť vybraný na záverečné regionálne sústredenia, turnaje a futbalové tábory za účasti súčasných a bývalých hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie a iných zvučných osobností z futbalových kruhov.

Hlavným vedúcim skupiny pre pôsobnosť ObFZ Kysúc je trénersko-metodickou komisiou SFZ poverený pán JAROSLAV ŠIDLO, tel.:+421 948 303 905, mail: jarsisro@gmail.com

Touto cestou Vás prosím vážení tréneri o nominácie vhodných adeptov zo svojich klubov k reprezentácii vašej práce s našimi kysuckými talentami a dať im šancu nazrieť do výberov aj mimo bežný klubový futbalový život.

Prvý kontrolný zraz zo štyroch je na programe predbežne 07.09.2020.

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Oznamujeme klubom Turzovka, Raková, Stará Bystrica, Čadca, Oščadnica, Staškov, Zborov, Čierne , že si môžu prevziať v úradných hodinách na sekretariáte ObFZ Kysúc medaile pre družstvá mládeže štartujúce v súťažiach SsFZ.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (sekretariat@obfzkysuc.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy