Úradná správa č. 7 - 19/20

Výkonný výbor - Stanislav Špila

Výkonný výbor schválil hlasovaním per rollam doplnenie nominačnej listiny R pre súťažný ročník  2019/2020 o R  Miroslav Drahňák, Matej Golis, Michal Handlovský, Norbert Chrastina, Ján Jarošík, Jaroslav Krenželák

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Berieme na vedomie odhlásenie TJ Slávia Zákopčie zo súťaže VII. ligy dospelých ObFZ Kysúc v zmysle SP čl. 12/3 a 81/1/d. Súťaž VII. liga DOUBLE STAR BET bude pokračovať s 5-timi účastníkmi, družstvá vyžrebované TJ Slávia Zákopčie budú mať v daný termín voľno. Prípad odstupujeme DK ObFZ Kysúc.

2.Vzájomná dohoda:

2.1. Športový klub Nesluša - TJ Olešná  MFS 3.kolo VI. liga DOUBLE STAR BET  ObFZ Kysúc dňa 01.09.2019 o 15.30 hod.

3.Upozorňujeme FK:

3.1. Na povinnosť mať zaradené minimálne jedno mládežnícke družstvo. V prípade,že klub nemôže zostaviť mládežnícke družstvo z objektívnych príčin, musí podať písomnú žiadosť. Podľa RS ObFZ Kysúc 2019/2020 čl.8/4.

3.2. Pre identifikáciu hráča už nie je povinné nosiť RP do kabíny R. Podľa SP čl.43/3 Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom registračného preukazu v ISSF.

Úsek mládeže:

1. Začiatky súťaží:

VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 - 1.kolo 31.08.2019 o 14.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15 - 1.kolo 01.09.2019 o 10.00 hod.

IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13 - 1.kolo 01.09.2019 o 12.00 hod.

2. Pre súťažný ročník 2019/2020 bude povolené max. 3 striedavé štarty. Termín evidovanie a je stanovený do 21.08.2019 (ISSF)

3. Upozorňujeme FK:

3.1. Zmena pravidiel súťaže mladších žiakov, podľa RS čl.4 bod 1.

4.Vzajomná dohoda:

4.1. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité   MFS 2.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 06.09.2019 o 18.00 hod.

4.2. ŠK Čierne - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA MFS 1.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.09.2019 o 17.30 hod.

5.Schvaľuje:

5.1. MŠK Snežnica - ŠK Čierne MFS 3.kolo VI. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 14.09.2019 o 13.00 hod.

5.2. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - MŠK Snežnica MFS 4.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.09.2019 o 10.00 hod.

5.3. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK VADIČOV  MFS 7.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 13.10.2019 o 10.00 hod.

6. KM schvaľuje striedavé štarty:

Lukáš Zajac (1353149) - FK Slávia Staškov -> ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA

Jakub Zajac (1354600) - FK Slávia Staškov -> ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA

Miroslav Vavrica (1404553)  - FK Čadca -> FK Polom Raková

Tomáš Blinka (1378987) - TJ Slovan Podvysoká -> TJ Kysučan Korňa

Adam Čerňan (1339291)  - FK Tatran Turzovka -> TJ Slovan Podvysoká

7. Berieme na vedomie:

7.1.podanie TJ Tatran Oščadnica - zmena UHČ pre dorast U19

7.2. podanie MŠK Snežnica - licencia trénerov

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

5. Disciplinárna sankcia po vylúčení po 2 ŽK - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie od 19.8.2019 :

a, Patrik Repka (1219040)– TJ Spartak Radôstka (10 EUR MZF)

Disciplinárnu sankciu si vykoná v najbližšom majstrovskom stretnutí.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č.2:

• 2K NE 25.08.2019 16:00 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Spartak Radôstka – ŠK Radoľa: AR2 Funtek za Jedinák

• 2K NE 25.08.2019 16:00 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Slovan Rudinská – TJ Kysučan Ochodnica: AR1 Zacher za Fonš, AR2 Novotná za Zacher

• 2K NE 25.08.2019 16:00 VI.liga DOUBLE STAR BET TJ Kysučan Korňa – FK Vadičov: AR2 Jedinák za Maják

• 1K NE 25.08.2019 16:00 VII.liga DOUBLE STAR BET FK Polom Raková – TJ Slovan Klokočov: R Fonš za Špalek Š., AR1 Špalek O., bez AR2

• 1K NE 25.08.2019 16:00 VII.liga DOUBLE STAR BET OŠK Rudina – FK Lodno: R Makyňa, AR1 Žák, bez AR2

Mládež SsFZ:

•4K SO 24.08.2019 14:00 4S.liga dorast TJ Pokrok Stará Bystrica – TJ Družstevník Dlhá nad Oravou: AR1 Elsner za Źák

•4K SO 24.08.2019 10:00 2.liga žiaci FK Tatran Turzovka – FK Polom Raková: R Chovanec M.

•4K NE 25.08.2019 10:00 2.liga žiaci MŠK Kysucké Nové Mesto – TJ Pokrok Stará Bystrica: R Vlček

2. Žiadame R, aby pred stretnutím 1.kola VII. ligy DOUBLE STAR BET vykonali krátku poradu s kapitánmi a vedúcimi oboch družstiev, ohľadne nových zmien pravidiel futbalu.

3. Náhradný letný seminár R a DZ sa uskutoční 6.9.2019 o 17.00 (piatok) v zasadačke budovy ObFZ Kysúc v Čadci. Zúčastnia sa ho R a DZ, ktorí neboli na riadnom termíne. Bez absolvovania LS (zmien pravidiel futbalu), nebudú môcť byť R a DZ delegovaní na MFZ (minimálne do konca jesennej časti). Termín náhradného LS je konečný !!!

4. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

5. Aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete v nasledovnom linku:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22- b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. V tomto období je asi najčastejšie sa opakujúca otázka, ako postupovať v prípade transferu hráča pri ktorom sa objavuje text o neuhradenom členskom poplatku. Pri tejto príležitosti treba podotknúť, že každý člen SFZ si môže uhradiť členský poplatok prostredníctvom svojho konta v ISSF. Postup: klikne na ikonu Môj účet a vyplní fakturačné údaje, ktoré potvrdí – zmeniť, následne klikne na Moje členské poplatky a vygeneruje si FA. Po tomto úkone môže pokračovať v ISSF bez obmedzenia.

2. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ Kysúc žiadosť zamietne.

3. Tak ako sme informovali v predchádzajúcich správach pripravil SFZ rozsiahlu zmenu v RaPP, ktorá bola aj na rokovaní VV SFZ 18.6.2019 prijatá. Podrobné informácie o vykonaných zmenách v tomto dokumente nájdete na stránke SFZ (www.futbalsfz.sk ) v troch článkoch pod názvom SFZ-NAJVÄČŠIA NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SFZ.

Jeho I. časť (z 18.6.2019) vysvetľuje:

- Zavedenie inštitútu dočasnej registrácie,

- Úpravu článku 15 odst. 5 RaPP,

- Zmenu prestupových termínov amatérov – teraz aktuálne:

a.) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c.) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

II. časť (z 20.6.2019):

- Zavedenie zmluvného vzťahu pri amatérskych športovcoch

- kde RaPP okrem pokynov prináša v prílohe aj vzor takejto zmluvy.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

III. časť (z 20.6.2019):

- Zmena systému pri odstupnom za amatéra,

- spôsob výpočtu odstupného za amatéra (9 – 19 rokov),

- Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou,

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

4. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok      10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu - Lenka Rumanová

1. Zmena kontaktných údajov  Športový klub SLOVANIA, Tajomník:  Zuzana Hooper   0951 112 812, e-mail: zuzanahooper@icloud.com

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://www.futbalsfz.sk/section/3734

3. Usmernenie: Nahrávanie športových udalostí

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (,,GDPR") v čl. 85 stanovuje, že členské štáty právnymi prepismi zosúladia právo na ochranu osobných údajov podľa tohto nariadenia s právom na slobodu prejavu a právom na informácie vrátane spracúvania na žurnalistické účely a na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby. V podmienkach Slovenskej republiky sa uvedená právna úprava nachádza v Občianskom zákonníku, konkrétne v ustanoveniach §§ 11-16 o ochrane osobnosti.

Podľa ustanovenia § 12 OZ, prejavmi osobnej povahy sú: písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a zvukové záznamy. Takéto prejavy osobnej povahy sa môžu použiť len so súhlasom fyzickej osoby. Občiansky zákonník však zároveň v § 12 ods. 2 a 3 ustanovuje, kedy povolenie fyzickej osoby nie je potrebné. Ide o prípady tzv. zákonných licencií. Zákon rozlišuje medzi dvoma druhmi zákonných licencií. V odseku 2 ide o zákonnú licenciu, ktorá umožňuje jednotlivé prejavy osobnej povahy použiť bez súhlasu dotknutej osoby na úradné účely  na základe zákona. Zákonnou licenciou uvedenou v odseku 3 je tzv. spravodajská zákonná licencia. V súvislosti s touto licenciou je dovolené bez súhlasu fyzickej osoby vyhotoviť a použiť jej podobizne, obrazové snímky, zvukové či obrazové záznamy na umelecké a vedecké účely v spravodajskom, filmovom a televíznom spravodajstve. Týmto režimom sa riadi aj nasnímanie určitej športovej udalosti, napr. futbalového zápasu a následne zverejnenie zostrihu na sociálnej sieti (youtube, facebook a pod.).

S ohľadom na danú licenciu však platí, že každá fyzická osoba (divák, hráč, tréner, rozhodca a pod.) samotnou účasťou na takomto podujatí vyslovila súhlas, s prípadným obrazovým zachytením, vopred a mlčky. Zákonná licencia teda v danom prípade nahrádza súhlas dotknutej fyzickej osoby.

3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy