Úradná správa č. 7 - 17/18

Zo dňa : 23.08.2017

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme:

1.1. FK na zmenu v ZÁPISE O STRETNUTÍ  MFS. Je potrebná registrácia osoby/príslušnosti pred súťažným ročníkom 2017/18, táto registrácia je

dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

1.2. FK na zmenu SP č.48 -  V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ

a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.

1.3. Skontrolovať platnosť RP pre súťažný ročník 2017/2018.

 

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3.kolo  zo dňa 20.08.2017

2.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 23.08.2017

 

3. Upozornujeme FK na zmenu HP. Športový klub Nesluša odohrá svoje domáce MFS na HP Rudina v sobota UHČ.

 

4. ŠTK nariaďuje:

4.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo medzi FK Vadičov(A) - Športový klub Nesluša dňa 15.9.2017 o 15.30 hod.

4.2.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo medzi ŠK Radoľa - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) dňa 15.9.2017 o 15.30 hod.

4.3.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 03.09.2017 o 15.30 hod.:

TJ Slovan Podvysoká (A) - FK Čadca (B)

FK Vadičov (A) - TJ Kysučan Korňa

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Polom Raková

ŠK Radoľa - Športový klub Nesluša

TJ Olešná - TJ Tatran Oščadnica

TJ Pokrok Stará Bystrica (A) - Voľno

TJ Spartak Radôstka - TJ Kysučan Ochodnica

4.4.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 03.09.2017 o 15.30 hod.:

FK Lodno - TJ Rozkvet Klubina

OŠK Snežnica - TJ Slávia Zákopčie

 

Úsek mládeže:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Žiadosť OŠK Rudina o prihlásenie do súťaže prípravka U11 .

1.2. Žiadosť TJ Slovan Klokočov o zmenu UHČ na sobotu o 10.00 hod.,HP Olešná v kategórií U15

1.3. Žiadosť MŠK Snežnica o zmenu UHČ na sobota o 14.00 hod. v kategórií U19.

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

 

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 4:

•4K 27.08.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT FK Čadca (B) - TJ Spartak Radôstka AR1 Janec za Trúchleho, DZ Vojtuš

•4K 27.08.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica - ŠK Radoľa DZ Hurík

•4K 27.08.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková - FK VADIČOV (A) R Trúchly za Mikulu

•4K 27.08.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká (A) R Mikula za Janeca, DZ Jurišta

•1K 29.08.2017 14:00 4A.liga D TJ Slovan Skalité - TJ Pokrok Stará Bystrica AR1 Chovanec M. za Nekoranca

•4K 27.08.2017 10:00 3A.liga Ž ŠK Javorník Makov - FK Terchová Káčerík za Janeca

•26.8.2017 10:00 3A.liga Ţ 4K ŠK Radoľa - OFK Teplička nad Váhom Mindek

2.KR žiada predložiť DVD záznam zo stretnutia 3K 20.8.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná - TJ Kysučan Ochodnica najneskôr do 30.8.2017 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc

3.Prerokované sťažnosti FK: 2K 13.08.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica - FK Vadičov(A) (https://drive.google.com/open?id=0B3kqO3g-cOGHaUVkcFU4bU14WjQ ) – sťažnosť opodstatnená – R pozastavenie delegácie dospelých

4.Schválená registrácie R: Nekoranec – Tatran Turzovka

5.Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 30.8.2017 o 15:00 hod.

 

Správy zo sekretariátu.


MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017 - turnaj pre chlapcov  U 12 a dievčatá U14

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA). Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch. Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8. 2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com. Propozície turnaja , prihlášku a pravidlá nájdete na stránke www.ssfz.sk - úvodná stránka - aktuality.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy