Úradná správa č. 7 - 14/15

zo dňa 28.08. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie:

Oznamujeme, že počas neprítomnosti predsedu ŠTK všetky zmeny, žiadosti, odloženia MFS z dôvodu nespôsobilej hracej plochy, potvrdenia dohôd treba hlásiť  a overiť si na tel. čísle :  0904273079 – Jozef VRTEL – podpredseda ŠTK .

Dôrazne upozorňujeme FK,aby žiadosti, vzájomné dohody a podania na ŠTK podávali cez podateľňu ISSF.

Úsek dospelých:

1.ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS 4. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 24.08.2014

1.2. Výsledky MFS 2. Kolo VII. liga  QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo dňa 24.08.2014

1.3. Priebežnú tabuľku VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 27.08.2014

1.4. Priebežnú tabuľku VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 27.08.2014

2. ŠTK nariaďuje:

2.1. TJ Spartak Radôstka dodržiavať čl.9/f RS (označenie usporiadateľskej služby – MFS 2. Kolo VII. liga - zápis R).

2.2. ŠK Javorník Makov, FK Tatran Turzovka predložiť vzájomnú dohodu (náhradný termín MFS 4. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc) do 03.09.2014.

3. Oneskorené začiatky MFS:

3.1. TJ Kysučan Ochodnica – TJ Beskyd Svrčinovec  VII. liga 2. kolo (zápis R -  porucha tlačiarne).

3.2. TJ Spartak Radôstka -  TJ Rozkvet Klubina  VII. liga 2. kolo (zápis R -  výpadok siete).

4. ŠTK nariaďuje odohrať:

4.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 6. kolo dňa 07.09.2014 o 15:30 hod.:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - ŠK Javorník Makov B (07.09. o 15:30)

•TJ Tatran Oščadnica - TJ Pokrok Stará Bystrica (07.09. o 15:30)

•FK Nesluša - FK Tatran Turzovka (07.09. o 15:30)

•TJ Slovan Podvysoká - FK Čadca B (07.09. o 15:30)

•TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto B (07.09. o 15:30)

•TJ Snaha Zborov nad Bystricou - ŠK Radoľa (07.09. o 15:30)

•TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Slovan Rudinská (07.09. o 15:30)

4.2.  Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 07.09.2014 o 15:30 hod.:

•OŠK Rudina B - TJ Rozkvet Klubina (06.09. o 15:30)

•TJ Spartak Radôstka - OŠK Snežnica (07.09. o 15:30)

•FK Lodno - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov (07.09. o 15:30)

•TJ Kysučan Ochodnica - TJ Olešná (07.09. o 15:30)

•TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Slávia Zákopčie (07.09. o 15:30)

Úsek mládeže :

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. Dôrazne upozorňujeme na povinnú konfrontáciu  v kategórii mládež .

3. ŠTK KM schvaľuje

3.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 4. kolo zo dňa 24.08.2014

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 2. Kolo zo dňa 24.08.2014

3.3. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 27.08.2014

3.4. Výsledok predohrávky 10 kola IV. liga žiaci U15 zo dňa 22.08.2014 TJ Kysučan Korňa – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 0 - 3.

4. ŠTK KM kontumuje MFS

4.1. MFS IV. liga žiaci U13 TJ Slávia Staškov – FK Tatran Turzovka, 3-0, 3 body priznávame TJ Slávia Staškov.

4.2. Berieme vedomie ospravedlnenie FK Tatran Turzovka.

4.3. V zmysle čl. 16/b RS zaťažujeme FK Tatran Turzovka poplatkom 35 eur v prospech TJ Slávia Staškov, od poplatku v prospech ObFZ Kysúc upúšťame.

5. Vzájomné dohody

5.1. Žiaci U15 2. kolo ŠK Javorník Makov – MŠK Snežnica dňa 31.08.2014 o 10:00 hod..

5.2. Žiadame  kluby o zaslanie termínov dohrávok (vzájomných dohôd) neodohraných MFS 1 až 3 kola.

5.3. Z dôvodu nového vylosovania žiadame FK v kategórii žiaci U15 o nahlásenie prípadných zmien hracích dní a časov pre súťažný ročník 2014/2015 na ŠTK KM.

5.4. Žiaci U15 4. kolo TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – FK REaMOS Kysucký Lieskovec dňa 29.08.2014 o 10:00 hod..

6.ŠTK KM nariaďuje

6.1. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 2.kolo dňa 07.09.2014:

•TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto B (06.09. o 15:30)

•ŠK Javorník Makov - FK Čadca B (07.09. o 12:00)

•TJ Kysučan Korňa - TJ Spartak Radôstka (predz. dosp., 07.09. o 13:00)

•FK Polom Raková - TJ Kysučan Ochodnica (07.09. o 13:00)

6.2. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 6. kolo dňa 07.09.2014:

•TJ Spartak  Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Klokočov (odohrané!)

•MŠK Snežnica - TJ Kysučan Ochodnica (06.09. o 14:00)

•TJ Slovan Podvysoká - FK Lodno (07.09. o 10:00)

•ŠK Javorník Makov - FK Slávia Staškov (predz. U19, 07.09. o 10:00)

•TJ Kysučan Korňa - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (07.09. o 10:00)

•OŠK Rudina – voľný žreb

6.3. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 4. kolo dňa 07.09.2014:

•ŠK Javorník Makov - FK Slávia Staškov (06.09. o 12:00)

•FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká (07.09. o 10:00)

•MŠK Snežnica - FK Tatran Turzovka (07.09. o 10:00)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

29. Dis. org.  na základe podnetu odbornej komisie (KR) ukladá R - Pavol Bohovič, disciplinárne opatrenie  - pozastavenie výkonu R a AR na 1 MFS od 27.8.2014. DP čl.63/1a,2a, čl. 9/2b,i, čl. 16/1, čl. 36/1a, čl. 36/3,4. (10 eur)

30. Mário Vnuk, 1228702, ŠK Radoľa - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 MFS od 25.8.2014. DP čl. 49/1b,2b, čl. 9/2 b/ii, čl.17, čl. 36/1a.(MZF 10 eur)

31. Martin Berešík, 1225912, Slovan L. Vadičov -  pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 MFS od 25.8.2014. DP čl. 46/1a,c, čl. 9/2 b,ii, čl. 17, čl. 36/1a. (MZF 10 eur)

32. Dis. org. po prešetrení veci z  ÚS č. 6 bod 23 a vypočutí dotknutých osôb, disciplinárne konanie podľa čl. 78/4d DP zastavuje, nakoľko sa nepreukázalo, že skutok sa stal.

33. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

34. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 3.9.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmeny DL č.5 :

U15 4.kolo 29.8.2014 o 10:00 hod.

•TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – FK REaMOS Kysucký Lieskovec  Kubošek, Žák

U15 2.kolo 31.8.2014 o 10:00 hod.

•ŠK Javorník Makov – MŠK Snežnica Kubošek

MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 3. kolo:

•TJ Slovan Podvysoká - FK Slávia Staškov (predz. dorast U19 SsFZ, 30.8. o 14:00): Jantoš - hrá sa už o 13:00 hod.

2. Odstupujeme na DK R Bohovič za nedodržanie nariadení KR podľa RS 24/e

3. Schvaľujeme zrušenie klubovej príslušnosti R Štefan TRÚCHLY

4. Upozorňujeme družstva hrajúce VI. A VII. ligu ObFZ dospelých na plnenie si povinnosti podľa RS čl. 27 (povinnosť mať aktívnych R) Žiadame o vyriešenie si tejto povinnosti kluby :

VI.liga : Kysučan KORŇA (-1), Slovan NOVÁ BYSTRICA (-2), ŠK RADOĽA (-1), Slovan RUDINSKÁ (-2), Tatran TURZOVKA (-1), TJ Spartak VYSOKÁ NAD KYSUCOU (-1)

VII.liga : TJ Slovan Ľadonhora VADIČOV (-1), TJ Slávia ZÁKOPČIE (-1)

5. Oznamujeme klubom R bez klubovej príslušností : Badura Vladimír, Čuboň Tomáš, Belko Dávid, Brodňan Miroslav, Cisárik Mário, Červenec Peter, Goliášová Darina, Ježík Pavol, Klušák Jozef, Kulla Andrej, Kulla Timotej, Macejko Vladimír, Ondreáš Patrik, Škorník Šimon, Trúchly Štefan

6. Žiadame R aby elektronická zápis o stretnutí uzavreli do 31.8.2014 (nedeľa) do 20:00 hod. z dôvodu generovať odmien R za mesiac august na MZF.

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby, ktoré vo vyúčtovaní za zálohové platby pre R za jarnú časť súť. ročníka 2013/2014 mali preplatok, aby na email sekretariat@obfzkysuc.sk nahlásili číslo účtu na ktoré im preplatok bude následne prevedený.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy