Úradná správa č. 7 - 13/14 Dôležite zmeny v súťažiach žiakov!

zo dňa 30.08. 2013

 • Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo z dôvodu straty nemá RP, jeho totožnosť je však overiteľná v ISSF (priamo alebo predložením vytlačeného detailu hráča). Zároveň však musí byť požiadané o vydanie RP daného hráča prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF. R je túto skutočnosť spolu s odôvodnením povinný uviesť v Zápise o stretnutí. V prípade straty alebo odcudzenia RP je povinnosťou požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia, v ktorom bude hráč štartovať.
 • Usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť v kabíne rozhodcov vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre prípravu elektronického zápisu o stretnutí v ISSF, 45 min. pred UHČ sú družstvá povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov Dôrazne upozorňujem kluby na aktualizáciu nominácie na zápas a realizačných tímov v Zápise o stretnutí. V prípade akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický Zápis o stretnutí, sa vyplní papierový Zápis o stretnutí, ktorý je rovnocenný zápisu vytlačenému z ISSF, do ktorého R uvedie odôvodnenie (Zápis o stretnutí - nové tlačivo: http://www.obfzkysuc.sk/uradne-oznamy/pozor-novy-zapis-o-stretnuti.html).

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Schvaľujeme výsledky 4. kola QUICK SPORT I. triedy
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 28.08.2013.
 3. Schvaľujeme výsledky 2. kola QUICK SPORT II. triedy
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 28.08.2013.
 5. Námietky kapitána hostí I. trieda 4. Kolo Tatran Krásno nad Kysucou – TJ Slovan Rudinská , neopodstatnené (čl. 28/2 RS).
 6. Sťažnosť TJ Slovan Rudinská – odstupujeme na doriešenie KR (ZBF 10 eur).
 7. Upozorňujeme OŠK Snežnica na používanie správneho zápisu o stretnutí (ISSF).
 8. Predvolávame na zasadnutie ŠTK R Jozef Mosor 1326423 dňa 4.9.2013 o 15.00 hod.
 9. Nariaďujeme odohrať 6. kolo QUICK SPORT I. triedy 8.9. 2013 o 15.30 hod.:
 • Kysučan Korňa - OŠK Rudina
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - FK Nesluša (HP Povina)
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - Slovan Ladonhora Vadičov (7.9. o 15.00)
 • FK Čadca B Horelica - Spartak Vysoká nad Kysucou (HP Horelica)
 • Tatran Turzovka - Slovan Rudinská
 • Slovan Nová Bystrica - TJ Beskyd Svrčinovec
 • Snaha Zborov nad Bystricou - Slovan Podvysoká

10. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT II. triedy 8.9. 2013 o 15.30 hod.:

 • Spartak Radôstka - TJ Olešná (HP Klubina)
 • OŠK Snežnica - Tatran Oščadnica
 • TJ Beskyd Svrčinovec B - Rozkvet Klubina (7.9.)
 • Javorník Makov B - Kysučan Ochodnica (7.9.)
 • FK Lodno - Slávia Zákopčie

Úsek mládeže

 1. Upozorňujeme FK v kategórii mládež na dodržiavanie US 4/2 , 5/2 2013/2014 – vyplnenie a aktualizácia nominácie na MFZ v ISSF najneskôr 45 min. pred stretnutím!
 2. Rušíme bod 7,8,9, US 6 2013/2014 mládež – nariadené zápasy U13, U15, II. trieda U15
 3. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 8.9. 2013 o 13.00 hod.:
 • Spartak Radôstka - FK Nesluša (HP Klubina, pred. dosp)
 • OŠK Rudina - Spartak Vysoká nad Kysucou (7.9. o 15.30)
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B - Kysučan Ochodnica
 • Kysučan Korňa - TJ Slovan Skalité

4. Na základe mimoriadneho aktívu komisie mládeže sa súťaž žiackych kategórii bude prebiehať nasledovne:

 • starší žiaci U15 jedna súťaž s dvomi skupinami A (sedem účastníkov) a B (osem účastníkov), štvorkolovo, začína sa 5. kolom 1.9.2013:
 • mladší žiaci U13 jedna súťaž (štyria účastníci), štvorkolovo, začína sa 1. kolom 8.9.2013:

Pridelené čísla:

 • I. trieda žiaci U15 sk. A: 1. Ošk Rudina (Ne 10:00), 2. FK Lodno (Ne predz. dosp.), 3. TJ Spartak Radôstka (Ne predz. dorast, HP Klubina), 4. FK REaMOS Kys. Lieskovec (Ne 9.30), 5. Tatran Oščadnica (So predz. U 13), 6. TJ Kysučan Ochodnica (Ne 10:00), 7. TJ Slovan Nová Bystrica, 8. voľný žreb
 • I. trieda žiaci U15 sk. B: 1. TJ Slovan Klokočov (Ne 10.00), TJ Kysučan Korňa (Ne 10.00), 3. TJ Slovan Podvysoká (So 10.00 predz. U13), 4. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  (Ne 10.00),5. voľný žreb, 6. TJ Beskyd Svrčinovec (Ne 10.00), 7. FK Čadca C (Ne 11.00, HP Horelica), 8. ŠK Javorník Makov (Ne predz. A)
 • I. trieda žiaci U13: 1. Slovan Podvysoká (So 12.00), 2. ŠK Javorník Makov (So, predz. dosp. B), 3. MŠK Snežnica (Ne 10.30), 4. Tatran Oščadnica  (So, predz. dorast)

5. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A  1.9. 2013 o 10.00 hod.:

 • Spartak Radôstka - voľný žreb
 • FK Reamos Kys. Lieskovec – FK Lodno (odložené)
 • Tatran Oščadnica – OŠK Rudina: Mosor  (31.8. o 11.00)
 • Kysučan Ochodnica – Slovan  N. Bystrica: Holiač

6. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B  1.9. 2013 o 10.00 hod.:

 • Slovan Podvysoká - Javorník Makov B: Kubica
 • Voľný žreb – Slovan Klokočov
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  - TJ Kysučan Korňa: Jantoš
 • Beskyd Svrčinovec – FK Čadca C: Mosor

7. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci:

 • Slovan Podvysoká – Tatran Oščadnica (7.9. o 12.00)
 • Javorník Makov – MŠK Snežnica (7.9. 13.30 predz. dosp. B)

8. Kompletné vylosovanie súťaží nájdete na stránke ObFZ Kysúc, resp na futbalnet.sk.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

28. Ondrej Koleno, 1164989, Krásno B – 1 MFZ nepod. od 25.8.2013. DP 1/5a (ZBF 10 eur).

29. Martin Kravec, 1179113, Rudinská – 1 MFZ nepod. od 25.8.2013. DP1/5a. (ZBF 10 eur).

30. DK pokračuje v prešetrovaní udalostí zo zápasu I. trieda 3. kolo Beskyd Svrčinovec – Krásno B hraného (18.8.2013) uverejnené v ÚS č. 6 bod 26.

31. DK vyhovuje žiadosti hráča Beskyd Svrčinovec B, Pavol Kulla, 1043229 a mení trest na podmienečný na 1 MFZ so skúšobnou dobou do 28.11.2013. DP čl. 31/2. (ZBF 10 eur).

32. DK nevyhovuje žiadostí hráča Beskyd Svrčinovec, Ľubomír Kordek, 1129742 o zmenu trestu.  (ZBF 10 eur).

33. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR plánuje v mesiaci september školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mailsekretariát@obfzkysuc.sk, adresa ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081.
 2. Ďalšie zasadnute KR 5.9.2013 o 15.00 hod.
 3. Predvolávame na 5.9. 2013 o 15.30 R Slafkovský

Matričná komisia – František Mrmus

1. Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2. V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3. Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

 • vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej je nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdŕžaní notifikácie túto hráč, prípadne zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,
 • v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,
 • za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich zodpovedá príslušný FK.

Správy zo sekretariátu

 1. Žiadame kluby aby nahlásili na ObFZ číslo účtu na, ktorý žiadajú poslať preplatok na kauciách.
 2. Splátkový kalendár na platby za rozhodcov nájdete v na stránke obfzkysuc.sk v sekcii Dokumenty.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy