Úradná správa č. 7 - 12/13

zo dňa 24.8. 2012

Klubom a všetkým priaznivcom futbalu dávame do pozornosti spustenie pilotnej prevádzky verejne prístupného ISSF portálu na stránke www.futbalnet.sk

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Námietka kapitána hostí 3.kolo I. trieda Čierne – Rudina - neopodstatnená.

3. Opätovne dávame na vedomie zmenu štatutárov TJ Kysučan Ochodnica predseda: Jozef Jakubec 0911340212, manažér: František Kekely 0903060881

4. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy 2.9. 2012 o 15.30 hod.:

 • Snaha Zborov nad Bystricou - Kysučan Korňa
 • Slovan Podvysoká - Tatran Turzovka
 • TJ Beskyd Svrčinovec - Spartak Vysoká nad Kysucou
 • MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina - FK Čadca B Horelica (HP Povina)
 • ŠK Čierne - Tatran Krásno nad Kysucou B
 • TJ Nesluša - Slovan Rudinská
 • TJ Olešná - OŠK Rudina

5. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT II. triedy.

6. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT II. triedy 2.9. 2012 o 15.30 hod.:

 • Slávia Zákopčie - Javorník Makov B
 • Slovan Podvysoká B - OŠK Snežnica (predz. A o13.00)
 • Slovan Ľadonhora H. Vadičov - Rozkvet Klubina
 • Kysučan Ochodnica - FK Lodno
 • Tatran Oščadnica - Spartak Radôstka

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

2. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.

3. Usmernenie pre kluby hrajúce súťaž mladších žiakov: a) rozhodcov vypláca ObFZ Kysúc, b) vyúčtovanie bude uskutočnené po skončení jesennej a jarnej časti formou faktúry pre jednotlivé FK.

4. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 2.9. 2012 o 13.00 hod.:

 • Kysučan Ochodnica - Slovan Skalité (So UHČ dosp. 15.30)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - voľný žreb
 • Kysučan Korňa - voľný žreb
 • TJ Nesluša - voľný žreb
 • Beskyd Svrčinovec - Spartak Radôstka (So UHČ dosp. 15.30)
 • Tatran Oščadnica - OŠK Rudina (So 14.00)

5. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 2.9. 2012 o 10.00 hod.:

 • Slovan Nová Bystrica - FK Čadca C Horelica
 • FK Lodno - voľný žreb
 • Kysučan Ochodnica - Spartak Radôstka
 • TJ Nesluša - OŠK Rudina

6. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 2.9. 2012:

 • Slávia Zákopčie - Javorník Makov (predz. dosp. 13.30)
 • TJ Olešná - Spartak Vysoká nad Kysucou (10.00)
 • Slovan Klokočov - Kysučan Korňa (12.00, HP Olešná)
 • Polom Raková - Beskyd Svrčinovec (1.9. o 10.00)

7. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy mladších žiakov:

 • MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité (2.9. o 10.30)
 • FK Polom Raková – FK Javorník Makov (1.9. o 12.00)
 • TJ Kysučan Ochodnica – voľný žreb

8. Nariaďujeme FK hrajúcich súťaž mladších žiakov predložiť zoznam hráčov v termíne do 30.8.2012 do 12.00 hod..

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

13. Ján Cipko, 890905, Turzovka – 4 MFZ nepod. od 20.8.2012. DP 1/6 – 1b.

14. Ján Lokša, 880121, Čadca B Horelica – 4 MFZ nepod.e od 20.8.2012. DP 1/6 – 1b.

15. Patrik Skrutek, 820423, KNM B – 2 MFZ nepod. od 20.8.2012. DP ¼ a.

16. František Urbánek, 920319, Rudinská – 4 MFZ nepod. od 20.8.2012. DP 1/3 b.

17. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

18. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Ospravedlnenie: Trúchly 1 - 2.9. 2012, Jedinák 31.8. - 3.9 2012, Sabela 28.8 – 1.9.2012.

2. Dňa 30.8.2012 KR organizuje nový kurz ROZHODCOV, na ktorý pozýva nahlásených frekventantov p. Poliak, p. Matejčík (Rudina), p. Mosor (Krásno) zraz účastníkov je v budove ObFZ Kyssúc na 2. poschodí o 16.00 hod. Na kurze sa môžu zúčastniť i nenahlásení frekventanti, ktorí majú záujem stať sa rozhodcom futbalu (nahlásia sa priamo na mieste).

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • V rámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný, uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí).Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.
 • SsFZ dodal na ObFZ Kysúc medaily pre súťaže žiakov: Kluby, ktoré si medaily ešte neprebrali, si ich stále môžu v úradných hodinách vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc, prípadne aj mimo úradných hodín po dohode na čísle 0907814153.

Dôležité upozornenie, čítajte pozorne:

Pokyny pre MATRIČNÉ ÚKONY v rámci prechodu na ISSF:

 1. Dňom 31. augusta 2012 bude MaK ObFZ Kysúc akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť!
 2. Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, došlo od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:
 • príslušnosť ku matrike – pre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),
b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené družstvo dospelých v súťažiach,
c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

 • príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania) sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč smeruje). Napríklad, ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Kysúc, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

 • hráčom (do 18 rokov žiadateľa potvrdzuje zákonný zástupca),
 • súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,
 • doklad o úhrade poplatku vo výške 5,- €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,
 • v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie),
 • upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

 • viď videonávod,
 • o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je hráč na hosťovaní (videonávod),
 • poplatok 5,- € + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

 • vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,
 • len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,
 • podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na
 • tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ, RFZ) – bez tohto overenia žiadosť
 • o transfer nevybaví,
 • súhlas zástupcov materského klubu,
 • čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,
 • čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,
 • doklad o úhrade poplatku za matričný úkon – dospelí 10,- €, dorast (po ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) 7 €, žiaci5 €.

NÁSLEDNE:

 1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz RP, ŽP s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci).
 2. V prípade, že má hráč RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub, v ktorom je hráč na hosťovaní (viď. videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF. V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).
 3. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

 

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto ObFZ Kysúc RP, ŽP v žiadnej forme.


Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy