Úradná správa č. 7 - 11/12

Upozorňujeme R a DZ na skoré doručenie zápisov o stretnutí, nakoľko 29.8.2011 je štátny sviatok!

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 3. kolo I. triedy QUICK SPORT
 2. Schvaľujeme priebežnú neúplnú tabuľku I. triedy QUICK SPORT po 3. kole.
 3. Schvaľujeme výsledky 1. kolo II. triedy QUICK SPORT
 4. Na základe zápisu R z 2. kolo I. triedy QUICK SPORT nariaďujeme FK Tatran Krásno nad Kysucou dodržiavať čl. 4/b ods. 3 Rozpisu súťaže.
 5. Na základe zápisu R z 1. kola II. triedy QUICK SPORT nariaďujeme TJ Kysučan Ochodnica dodržiavať čl. 4/b ods. 3 Rozpisu súťaže.
 6. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy 4.9.2011 o 15.30 hod.:
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - FK Tatran Turzovka
 • FK Beskyd Svrčinovec - TJ Snaha Zborov nad Bystricou
 • FK Čadca B - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • TJ Kysučan Korňa - ŠK Čierne
 • FK Lodno – OŠK Rudina
 • TJ Slávia Staškov - MŠK Kysucké Nové Mesto B
 • FK Nesluša - TJ Tatran Krásno nad Kysucou B
 1. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT II. triedy 4.9.2011 o 15.30 hod.:
 • TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Podvysoká B
 • voľný žreb - TJ Olešná
 • FK Lodno B - FK Tatran Oščadnica (predz. A o 13.00 hod.)
 • OŠK Snežnica - ŠK Javorník Makov B
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Rozkvet Klubina
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec B - TJ Slávia Zákopčie (3.9. o 14.30 hod.)

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 3. kola QUICK SPORT I. triedy dorast
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku I. triedy dorast QUICK SPORT po 3. kole.
 3. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT žiaci sk. A
 4. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT žiaci sk. B
 5. Odstupujeme na doriešenie KR R z QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo žiaci sk. B Peter Škola.
 1. Nariaďujeme odohrať 5. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 4.9.2011 o 13.00 hod.:
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - FK Tatran Oščadnica
 • TJ Beskyd Svrčinovec – TJ Kysučan Ochodnica (3.9. o 15.30 hod.)
 • TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (o 12.30 hod.)
 • TJ Kysučan Korňa - voľný žreb
 • TJ Slovan Skalité - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (3.9. o 15.30 hod.)
 • TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Podvysoká
 • FK Nesluša - voľný žreb
 1. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 4.9.2011:
 • TJ Slovan Rudinská - OŠK Rudina (o 11.30 hod.)
 • MŠK Snežnica - voľný žreb
 • FK Lodno - TJ Spartak Radôstka (predz. B o 11.00 hod. )
 • TJ Slovan Nová Bystrica - FK Nesluša (o 10.30 hod.)
 1. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 4. 9.2011:
 • FK Čadca C - TJ Slávia Zákopčie (o 10.00 hod.)
 • TJ Kysučan Korňa - TJ Olešná (o 10.00 hod.)
 • TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Slovan Podvysoká (3.9. o 13.00 hod.)
 • FK Klokočov - FK Polom Raková ( HP Olešná o 10.00 hod.)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 10. Jozef Veselka, 881227, Kysučan Korňa - 1 MFZ nepodmienečne od 22.8.2011. DP 1/5a.
 • 11. HLukáš ranec, 880117, Slovan Podvysoká B – 1 MFZ nepodmienečne od 22.8.2011. DP 1/5a.
 • 12. DK trestá zo zápasu I. triedy 2. kolo TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Snaha Zborov nad Bystricou, hraného dňa 14.8.2011, vedúceho mužstva hostí TJ Snaha Zborov nad Bystricou - Nečada Jaroslav zákazom výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mesiace nepodmienečne od 15.8.2011. DP 1/3 b. Zaplatiť poplatok 7 eur za prerokovanie priestupku. RS 26/11 a.
 • 13. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 14. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Predvolávame na 31.8. 2011: Ševčík, Blažek, Kajánek, Čambora Ján, Škola o 16.00 hod. (streda). R Škola si prinesie oblečenie na fyzické previerky. Účasť všetkých menovaných nutná pod následkami disciplinárnych opatrní. Pozývame na 31.8. 2011 o 16.00 hod. R: Kamenišťiak, Belanec.
 2. Ospravedlnenia: Židek 28.8., 3.-4.9.2011; Fujak 28.8.2011; Sabela 18.-31.8.2011; Čepec 27.-28.2011; Kajánek 27.-28.2011; Truchly 20.-27.2011; Žák 2- 12.9.2011.
 3. KR opätovne upozorňuje R, že nakoľko komisie (ŠTK, DK) zasadajú v stredu, zápis treba na ObFZ doručiť najneskôr do 11.00 hod. v stredu.
 4. Oprava Rozpis súťaží 2011/2012 vyplatenie R: I. trieda AR 21 eur, II. trieda AR 19 eur.
 5. Ďalšie zasadnutie KR dňa 31.8.2011 o 15.00 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch 1,2 a 3 boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

 1. Nedoplatky za jarnú časť: Lodno 14 eur (DK- 197 US37/11, DK- 217US39/11); R Kamenišťiak 7 eur (DK- 125 US18/11).
 2. K dnešnému dňu neevidujeme doplatky na doplnenie kaucie 50 eur (4 ŽK, ČK): Makov B- 64 eur (vrátane kaucie za jarnú časť), Čierne- 56 eur (vrátane kaucie za jarnú časť), Zákopčie- 20 eur, KNM B- 14 eur, Krásno B- 28 eur, Lodno- 56 eur, Nesluša- 28 eur, Vadičov- 38,5 eur, Staškov- 21 eur, Radoľa- 13 eur (doplatok za jarnú časť).
 3. Rudinská 16,5 eur (US2/12 ŠTK 12).
 4. Termín úhrady nedoplatkov do 31.8.2011 pod následkami disciplinárnych opatrení.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

 • november 2011 – marec 2012

1 – 2 školenia trénerov 4. triedy/C licencie (1 – 2 x 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady si hradia účastníci a budú 90.- € (mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 14. septembra 2011 na tlačive prihlášky (www.ssfz.sk/komisie/TMK/materiály) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048/4148914 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 • november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy/C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011.
 • november 2011 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy/C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + 6 hod. prax v klube. Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011.

 

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy