Úradná správa č. 6 - 17/18

Zo dňa : 16.08.2017

Športovo-technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých:

1.Upozorňujeme:

1.1. FK na zmenu v ZÁPISE O STRETNUTÍ  MFS. Je potrebná registrácia osoby/príslušnosti pred súťažným ročníkom 2017/18, táto registrácia je

dôležitá nielen podľa zákona o športe, ale aj kvôli iným zákonným normám.

1.2. FK na zmenu SP č.48 -  V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ

a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.

1.3. Skontrolovať platnosť RP pre súťažný ročník 2017/2018.

 

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1.kolo  zo dňa 06.08.2017 a 2.kolo zo dňa 13.08.2017

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 16.08.2017

3.Vzájomná dohoda:

Športový klub Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica sa odohrá MFS 4. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  dňa nedeľa 27.08. 2017 o 16.30 hod

4. ŠTK nariaďuje:

4.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 27.08.2017 o 16.00 hod.:

FK Čadca (B) - TJ Spartak Radôstka (HP Horelica)

TJ Kysučan Ochodnica - Voľno

TJ Pokrok Stará Bystrica (A) - TJ Olešná

TJ Tatran Oščadnica - ŠK Radoľa

FK Polom Raková - FK Vadičov (A)

TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Podvysoká (A)

Športový klub Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica (Nedeľa 27.08.2017 o 16.30 hod.)

4.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 27.08.2017 o 16.00 hod.:

OŠK Snežnica - FK Lodno

TJ Slávia Zákopčie - TJ Rozkvet Klubina

 

Úsek mládeže:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Žiadosť ŠK Javorník Makov o zmenu UHČ na nedeľu v kategórií U19.

2. Upozorňujeme FK,že z dôvodu žiadosti FK Lodno na zmenu prihášky kategórie U15 na kategóriu U13 bude nové rozlosovanie súťaží

IV. liga U 15 QUICK SPORT a IV. liga U 13 QUICK SPORT. Je potrebné skontrolovať výnimky UHČ a to ku dňu 24.08.2017.

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

 

1.Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 3:

•19.8.2017 16:00 4A.liga D 3K TJ Snaha Zborov nad Bystricou - OŠK Baník Stráňavy Súhrada Ján, Žák Miroslav

•3K 20.8.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT FK Vadičov(A) - Športový klub Nesluša DZ Vojtuš

•3K 20.8.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Tatran Oščadnica DZ Jurišta

•3K 20.8.2017 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Olešná - TJ Kysučan Ochodnica AR2 Makyňa za Mrmusa, DZ Vrtel

2.KR žiada predložiť DVD záznam zo stretnutia 2K 13.08.2017 16:30 VI. liga QUICK SPORT TJ Tatran Oščadnica - FK Vadičov (A) najneskôr do 23.8.2017 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc

3.Ďalšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 23.8.2017 o 15:00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

 

4.D.org. podľa ÚS č. 46-2016/2017 bod 152 - žiadosť FK Vadičov o podmienečné odpustenie trestu hráča Tomáš Mečiak (1264451) zamieta.

 

Správy zo sekretariátu

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy