Úradná správa č. 6 - 16/17

zo dňa 19.08.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. 1. PRIPOMÍNAME VŠETKÝM FK, ABY PRED ZAČIATKOM MFS  V DOSTATOČNOM PREDSTIHU GENEROVALI ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRI POVINNEJ TVORBE NOMINÁCIE HRÁČOV NA ZÁPIS O STRETNUTÍ! V MOMENTE VYGENEROVANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV JE HRÁČ UVOLNENÝ PRE ZAPIS O STRETNUTI.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2.kolo  zo dňa 14.08.2016

2.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 17.08.2016

2.3. Zmenu MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Tatran Turzovka - TJ Spartak Radôstka 5.kolo dňa 03.09.2016 (sobota) o 15.30 hod.

2.4. Zmenu MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Nová Bystrica 8.kolo dňa 24.09.2016 (sobota) o 15.00 hod.

3. Oneskorené začiatky MFS:

FK Nesluša - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) (internetové pripojenie)

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica (neskorá nominácia D)

TJ Tatran Oščadnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (porucha výpočtovej techniky)

4.Vzájomná dohoda:

4.1.MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - FK Polom Raková 4.kolo dňa 27.08.2016 (sobota) o 15.00 hod.

5.ŠTK nariaďuje odohrať:

5.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 28. 08. 2016 o 16.00 hod.:

FK Nesluša - FK Polom Raková (SO 27.08.2016 o 15.00 hod.)

TJ Tatran Oščadnica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ Pokrok Stará Bystrica - FK Čadca (B)

TJ Kysučan Ochodnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

TJ Olešná - TJ Slovan Nová Bystrica

TJ Kysučan Korňa - FK Tatran Turzovka

TJ Spartak Radôstka - TJ Slovan Podvysoká

5.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 28. 08. 2016 o 16.00 hod.:

TJ Slávia Zákopčie - OŠK Snežnica

FK LODNO - ŠK Radoľa

FK VADIČOV - TJ Rozkvet Klubina

Úsek mládeže :

1.Oprava RS čl.10/c

Hráč zo skupiny U15 môže štartovať v kategórií dorastu po dovŕšení 14 roku veku.

2. Vzájomná dohoda:

MFS  IV. liga U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Nesluša - MŠK Snežnica 5.kolo dňa 27.08.2016 (sobota) o 13.00 hod.

3. Berieme na vedomie dohodu o vytvorení spoločného družstva mládeže medzi MŠK Snežnica a OŠK Snežnica podľa SP čl.28/4-7.

4. Berieme na vedomie dohodu o striedavom štarte hráčky podľa SP čl.31 menom Martina Ukropová, medzi ŠK VIX Žilina a MŠK Snežnica.

5. ŠTK KM nariaďuje:

5.1. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 28.08.2016 o 13.30 hod.:

ŠK Javorník Makov - OŠK Rudina (SO 27.08.2016 o 14.00 hod.)

FK LODNO - FK Polom Raková

TJ Pokrok Stará Bystrica - MŠK Snežnica

TJ SLOVAN KLOKOČOV - TJ Spartak Radôstka

5.2. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 28.08.2016 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa (SO 27.08.2016 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - FK Slávia Staškov

ŠK Čierne - Voľno

MŠK Snežnica - Voľno

5.3. Odohrať MFS  IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 28.08.2016 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa (SO 27.08.2016 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - MŠK Snežnica (SO 27.08.2016 o 13.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - FK Slávia Staškov

ŠK Čierne - Voľno

5.4. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1. kolo dňa 28.08.2016 o 10.00 hod.:

OŠK Rudina - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Štart Dunajov - TJ Kysučan Ochodnica

FK LODNO - Voľno

Súťaž prípraviek MEVA SPORT ObFZ Kysúc roč. 2006 a mladší

Na základe pracovného stretnutia zástupcov prihlásených družstiev prípraviek sa dohodol nasledovný model a organizácia súťaže pre ročník 2016/2017.

a./ Rozdelenie do skupín:

A. skupina: MŠK Kysucké Nové Mesto U11, MŠK Kysucké Nové Mesto U10, TJ Slovan Rudinská, FK Nesluša, Polom Raková, FK Lodno, MŠK Snežnica

Systém súťaže: každý s každým dvojkolovo , hrací čas 3x20 min.

Rozlosovanie bude uverejnené v nasledujúcej US.

B. skupina: Slovan Skalité, ŠK Čierne, Tatran Oščadnica, Tatran Turzovka, Slovania Korňa

Systém súťaže: turnajovo 1x u každého družstva za jesennú a jarnú časť, hrací čas 1x20 min.

Ostatné technické náležitosti:

Hracia plocha: 45x25

Brány: 5x2

Hrací čas: 3x20´ pre A skupinu , 1x20´pre B skupinu.

Lopty: č.4

Štart hráčov : na súpisku potvrdenú zástupcom klubu , detským resp . telovýchovným lekárom . Kópiu súpisky zaslať do 30.8.2016 na ŠTK ObFZ Kysúc.

Počet hráčov: 5+1

Striedanie : Hokejovým spôsobom , bez obmedzenia počtu striedajúcich , v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu.

PRAVIDLO XI. PF – Hráč mimo hry neplatí

Rozhodca: Zabezpečia jednotlivé družstvá.

Občerstvenie: Pitný režim zabezpečí domáce družstvo.

Štartovné : 0

Osobitné nariadenie: Pre každé stretnutie bude vyhotovený papierový zápis , po stretnutí doplnený o výsledok a strelcov gólov a zaslaný na ŠTK ObFZ Kysúc do 48 hod po stretnutí . Zodpovedný za zaslanie zápisu je domáci oddiel.

Kontaktné osoby: Nesluša – Michal Kloták 0907371354, Turzovka- Pavol Škorník 0905609724, Skalité – Ľubomír Kultán 0905281848, Čierne – Ján Holák 0907567725, Raková – Mravec  0917305170 , Lodno – Rastislav Zeman 0907840849, Rudinská – Martin Kravec 0908063120, KNM A U11 – Ján Beliančin 0918385163, KNM B U10 – Dušan Gráb 0918030600, Oščadnica – Michal Gončár 0907667927, Snežnica – Štefan Labuda 0908661269, Korňa - Vladimír Šurina 0905757181

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

3. Matej Hrčka (1250608) FK Tatran Turzovka – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 15.8.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MFZ)

4. Patrik Skrutek (1176686) MŠK KNM B – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 15.8.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MFZ).

5. Adam Kulas (1319325) TJ Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 15.8.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MFZ).

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny v DL č.3

•20.08.2016 13:30 3S.liga D 3K FK Tatran Turzovka – OŠK Ludrová Halfar, Špalek Andrej

•20.08.2016 14:00 3S.liga D 3K FK Slávia Staškov – ATTAC Vrútky Staškovan, Nekoranec

•21.08.2016 10:00 3A.liga Ž 3K FK Čadca (B) - AKADÉMIA JUVENTUS Žilina (B) GREŇO za Mikulu

•3K 21.08.2016 13:00 VI. liga QUICK SPORT MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Polom Raková DZ Kamenišťák

•3K 21.08.2016 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká (A) - TJ Kysučan Korňa DZ Vojtuš

•3K 21.08.2016 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) DZ Hurík

•3K 21.08.2016 16:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Ochodnica DZ Jurišta

2. KR udeľuje napomenutie R: Cisárik, A.Špalek. V prípade ďalšieho nerešpektovania ustanovení RS budú R odstúpení na DO.

3. KR schvaľuje následujúce registrácie R:

•Poláček – FK Tatran Turzovka

•Kačerik – FK VADIČOV

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

Správy zo sekretariátu

1. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy