Úradná správa č. 6 - 14/15

zo dňa 22.08. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Všeobecné informácie

1.1. FK ostáva povinnosť a zodpovednosť za lekárske prehliadky hráčov. Lekárom potvrdený a podpísaný zoznam hráčov v zmysle RS ObFZ predložia FK na prvých MFZ, tieto rozhodcovia skontrolujú a zistenia uvedú v zápise o stretnutí (kategória U19).

1.2. Na základe rozhodnutia VV ObFZ, nebude Rozpis súťaží ObFZ 2014/2015 vydaný v klasickej „papierovej“ podobe. Celý dokument bude umiestnený na webovej  stránke ObFZ.

1.3. Dôrazne opäť upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

1.4. Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Úsek dospelých :

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS 3. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 17.8.2014

1.2. Výsledky MFS 1. kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc zo  dňa 17.8.2014

2. ŠTK nariaďuje:

2.1. TJ Pokrok Stará Bystrica dodržiavať čl. 9/i RS (vyplniť nominácie hráčov 45 min. pred stretnutím – MFS 3. kolo VI. liga – zápis R).

2.2. TJ Slávia Zákopčie dodržiavať čl.9/f RS (označenie usporiadateľskej služby, predloženie zoznamu   usporiadateľskej služby do kabíny R – MFS 1. kolo VII. liga - zápis R).

2.3. TJ Slávia Zákopčie dodržiavať čl.9/h RS (zabezpečiť výpočtovú techniku v kabíne R -  MFS 1. kolo VII.  liga  - zápis R).

3. ŠTK odstupuje na doriešenie:

3.1. DK z MFS 3. kolo VI. liga  František GUZMA – vedúci mužstva FK Nesluša (zápis R).

3.2. DK námietku kapitána hostí z MFS 1. kolo TJ Slávia Zákopčie – OŠK Rudina B.

3.3. KR  z MFS 1. kolo VII. liga Pavol KUPKA (nevyhotovenie zápisu v elektronickej podobe).

4. ŠTK nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS VI. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 5. kolo dňa 31.08.2014 o 16.00 hod. :

· TJ Slovan Nová Bystrica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (31.08. o 16.00)

· TJ Slovan Rudinská - TJ Snaha Zborov nad Bystricou (31.08. o 16.00)

· ŠK Radoľa - TJ Kysučan Korňa (31.08. o 16.00)

· MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - TJ Slovan Podvysoká (HP Povina, 31.08. o 16.00)

· FK Čadca (B) - FK Nesluša (HP Horelica, 31.08. o 16.00)

· FK Tatran Turzovka - TJ Tatran Oščadnica (31.08. o 16.00)

· TJ Pokrok Stará Bystrica - ŠK Javorník Makov (B) (31.08. o 16.00)

4.2 Odohrať MFS VII. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 31.08.2014 o 16.00 hod. :

· TJ Beskyd Svrčinovec - TJ Spartak Radôstka (31.08. o 16.00)

· TJ Slávia Zákopčie - TJ Kysučan Ochodnica (31.08. o 16.00)

· TJ Olešná - FK Lodno (31.08. o 16.00)

· TJ Slovan Ladonhora Vadičov - OŠK Rudina (B) (31.08. o 16.00)

· TJ Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica (31.08. o 16.00)

Úsek mládeže :

1. Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia na pracovný deň a v prípade predloženia žiadosti v termíne kratšom ako 21 dní, sa musí prostredníctvom podania v ISSF vyjadriť aj súper, v opačnom prípade KM žiadosť zamietne. KM nebude overovať súhlas na základe telefonického kontaktu uvedeného zo strany žiadajúceho FK.

2. ŠTK KM schvaľuje

2.1. výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 3. kolo zo dňa 17.08.2014.

2.2. výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 1. kolo zo dňa 17.08.2014.

2.3. Žiadosť MŠK Snežnica o udelenie výnimky pre družstvo U13 v ročníku 2014/2015 (MZF 10 eur MŠK Snežnica)

3. Na základe žiadosti berieme na vedomie odhlásenie sa družstva TJ Beskyd Svrčinovec zo súťaže v kategórii U15 IV. liga.

3.1. V zmysle čl. 28/12 RS zaťažujeme TJ Beskyd Svrčinovec poplatkom 330 Eur (MZF).

3.2. Z dôvodu odhlásenia sa TJ Beskyd Svrčinovec ŠTK KM pristúpila k prelosovaniu súťaže v kategórii žiaci U15 nasledovne - pridelené čísla a výnimky UHČ :1. TJ Kysučan Korňa (NE 10:00), 2. Voľný žreb, 3. MŠK Snežnica (SO 14:00), 4. Kysučan Ochodnica (NE 10:00), 5. OŠK Rudina (NE 10:00), 6. REaMOS Kysucký Lieskovec (NE 10:00), 7. TJ Slávia Staškov (SO 10:00), 8. TJ Slovan Klokočov (NE 10:00,HP Olešná), 9. FK Lodno (predz. dosp.), 10. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (predz. dosp.) 11. ŠK Javorník Makov (NE 10:00,predz. dorast U19), 12. TJ Slovan Podvysoká (NE 10:00).

3.3. Z dôvodu odhlásenia sa TJ Beskyd Svrčinovec výsledky dosiahnuté ku dňu 17.08.2014 ostávajú v platnosti .

3.4. Z dôvodu odhlásenia sa TJ Beskyd Svrčinovec žiadame  kluby o zaslanie termínov dohrávok (vzájomných dohôd)  neodohraných MFS 1. až 3. kola .

3.5. Nové vylosovanie aj s dosiahnutými výsledkami je zverejnené na stránke ObFZ Kysúc, Futbalnet.

3.6. Z dôvodu odhlásenia sa TJ Beskyd Svrčinovec  ŠTK KM ruší nariadené MFS 4. kola žiaci U15 (podľa pôvodného vylosovania)

3.7. dôvodu odhlásenia sa TJ Beskyd Svrčinovec ŠTK KM nariaďuje odohrať MFS 4. kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 (nové vylosovanie) nasledovne:

· TJ Slovan Podvysoká - TJ Slovan Klokočov (24.08. o 10.00)

· FK Lodno -  FK Slávia Staškov (24.08. o 14.00, predz. dosp.)

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (24.08. o 14.00, predz. dosp.)

· ŠK Javorník Makov - OŠK Rudina (odohrané!)

· TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica (24.08. o 10.00)

· voľný žreb - MŠK Snežnica

4. ŠTK KM nariaďuje

4.1. Odohrať MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast 1. kolo dňa 31.08.2014:

· TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – TJ Kysučan Korňa (30.8. o 16.00)

· FK Čadca B – TJ Spartak Radôstka (31.8. o 12:30, HP Horelica)

· MŠK Kysucké Nové Mesto (B) – FK Polom Raková (31.8. o 13:30)

· TJ Kysučan Ochodnica – ŠK Javorník Makov (31.8. o 13:30)

4.2. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  5. kolo dňa 31.08.2014:

· MŠK Snežnica - TJ Slovan Podvysoká (30.8. o 14:00)

· TJ Kysučan Ochodnica - voľný žreb

· OŠK Rudina - TJ Kysučan Korňa (31.8. o 10:00)

· FK REaMOS Kysucký Lieskovec - ŠK Javorník Makov (31.8. o 10:00)

· FK Slávia Staškov - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (30.8. o 10:00)

· TJ Slovan Klokočov - FK Lodno (31.8. o 10:00, HP Olešná)

4.3. Odohrať MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 3. kolo dňa 31.08.2014:

· TJ Slovan Podvysoká - FK Slávia Staškov (predz. dorast U19 SsFZ, 30.8. o 14:00)

· MŠK Snežnica - ŠK Javorník Makov (31.8. o 10:00)

· FK Tatran Turzovka - FK Polom Raková (31.8. o 11:30)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

21. Lukáš Ďuriak, 1348837, FK Nesluša - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 MFS od 18.8.2014. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2 b/ii, čl. 17, čl. 36/1a.. (MZF 10 eur)

22. Dis. org. ukladá zo zápasu 3. kola Vl. ligy medzi ŠK Radoľa- FK Nesluša, hraného dňa 17.8.2014 vedúcemu družstva FK Nesluša, František Guzma DO pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 mes. od 17.8.2014. DP čl. 48/1c, 2b, čl. 9/2 b/ii, čl. 16/1,3. (MZF 10 eur)

23. Dis. org. podľa čl.7/ods. 2 písm. a DP začína disciplinárne konanie vo veci údajného fyzického napadnutia brankára družstva OŠK Rudina B z MFS 1. kola VII. ligy medzi Slávia Zákopčie – OŠK Rudina B hraného dňa 17.8.2014. Dis. org. na svoje zasadnutie dňa 27.8.2014 o 14.00 hod. predvoláva z uvedeného zápasu R Martin Dikoš, AR1 Daniel Kubošek, HÚ Michal Šupolík, brankára družstvá OŠK Rudina Roland Kotrč 1242291. Účasť predvolaných je nutná pod následkami disc. opatrení.

24. Dis. org.  po objasnení vecí z ÚS č. 5 bod 17 a oboznámení sa so stanoviskom dotknutých osôb podľa čl. 48/4, čl. 9/1c, čl.12/6, čl. 36/1f, čl. 36/3 DP ukladá klubu TJ Kysučan Korňa DO- pokutu vo výške 50 eur. Podľa čl. 12/7 DP. Dis. org. ukladá klubu povinnosť zaplatiť pokutu v najbližšej MZF po oznámení disciplinárneho rozhodnutia. (MZF 7 eur)

25 Dis. org.  po objasnení vecí z ÚS č. 5 bod 16 a oboznámení sa so stanoviskom dotknutých osôb podľa čl. 48/2a, čl. 19/1,2, čl.9/2c, čl. 3/2, čl. 36/1 c, f, čl. 36/3 DP a čl. 2 Stanov SFZ, ukladá managerovi  klubu TJ Kysučan Korňa Mariánovi Malíkovi DO - zákaz vstupu do šatní a priestorov štadióna určených na pohyb delegovaných osôb na obdobie do 26.10.2014- koniec jesennej časti súť. ročníka 14/15 . (MZF 10 eur)

26. Dis. org.  po objasnení vecí z ÚS č. 4 bod 10 c a oboznámení sa so stanoviskom dotknutých osôb a odbornej komisie podľa čl.63/1a,2a, čl. 9/2bi, čl. 16/1, čl. 36/1f, čl. 36/3,4 ukladá R Martin Janec DO – pozastavenie výkonu funkcie R a AR na 1 MFS od 25.8.2014.. (10 eur)

27. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

28. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 27.8.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL č.4 :

VI. liga QIUCK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 24.08.2014 o 16.00 hod. :

· MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Nesluša (HP Povina, 24.08. o 16.00): Jantoš za O. Špaleka

· TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Slovan Nová Bystrica (24.08. o 16.00): O.Špalek za Jantoša

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 10.kolo

· TJ Kysučan Korňa – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  dňa 22.08.2014 (piatok)  o 16.00 hod.: Jantoš

MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  4. kolo dňa 24.08.2014:

· ŠK Javorník Makov - FK Slávia Staškov (24.08. o 10.00) nehrá sa

· TJ Slovan Podvysoká  - OŠK Rudina (24.08. o 10.00) nehrá sa

· TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica (24.08. o 10.00) nehrá sa

· TJ Beskyd Svrčinovec  - MŠK Snežnica (24.08. o 10.00) nehrá sa

· FK Lodno - FK REaMOS Kysucký Lieskovec (predz. dosp., 24.08. o 14:00) nehrá sa

· TJ Slovan Podvysoká  - TJ Slovan Klokočov (24.08.2014 o 10.00): M. Chovanec, D. Belko

· FK Lodno - TJ Slávia Staškov (24.08.2014 o 14.00, predz. dosp.): Podolák, Ondreáš

· TJ Spartak Vysoká / Kysucou - FK REaMOS Kysucký lieskovec (24.08.2014 o 14.00, predz. dosp.): P. Ježík

· TJ Kysučan Korňa   -  TJ Kysučan Ochodnica (24.08.2014 o 10.00): Jantoš, Kubošek

IV. liga dor. sk. A - 1. kolo

Skalité – St. Bystrica   27.8. o 15:00: Trúchly, Ľ. Belko

2. Udeľujeme napomenutie R Greňo, Kupka, Mesochoritis za nesplnenie povinnosti ohľadom vyhotovenia el. zápisu.

3. Zasadnutie KR sa uskutoční 3.9.2014 o 15:00 hod.

Správy zo sekretariátu

Žiadame kluby, ktoré vo vyúčtovaní za zálohové platby pre R za jarnú časť súť. ročníka 2013/2014 mali preplatok, aby na email sekretariat@obfzkysuc.sk nahlásili číslo účtu na ktoré im preplatok bude následne prevedený.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy