Úradná správa č. 6 - 12/13

zo dňa 17.8. 2012

Klubom a všetkým priaznivcom futbalu dávame do pozornosti spustenie pilotnej prevádzky verejne prístupného ISSF portálu na stránke www.futbalnet.sk

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 2. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Upozorňujeme FK Čadca B, Tatran Krásno nad Kysucou B na používanie správneho tlačiva - Zápis o stretnutí.

3. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT I. triedy 26.8. 2012 o 16.00 hod.:

 • Kysučan Korňa - TJ Olešná
 • OŠK Rudina - TJ Nesluša
 • Slovan Rudinská - ŠK Čierne
 • Tatran Krásno nad Kysucou B - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina (25.8. o 15.00)
 • FK Čadca B Horelica - TJ Beskyd Svrčinovec (HP Horelica)
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Slovan Podvysoká
 • Tatran Turzovka - Snaha Zborov nad Bystricou

4. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT II. triedy 26.8. 2012 o 16.00 hod.:

 • Javorník Makov B - Tatran Oščadnica (25.8.,16.00)
 • Spartak Radôstka - voľný žreb
 • Kysučan Ochodnica - voľný žreb
 • FK Lodno - Slovan Ľadonhora H. Vadičov
 • Rozkvet Klubina - Slovan Podvysoká B
 • OŠK Snežnica - Slávia Zákopčie

Úsek mládeže

1. V zmysle čl. 27/15 RS zaťažujeme poplatkom 10 eur  nasledovné kluby: dorast – TJ Beskyd Svrčinovec, žiaci – TJ Beskyd Svrčinovec, TJ Slovan Nová Bystrica, TJ Slovan Klokočov (nepredloženie zoznamu hráčov v termíne).

2. Odstupujeme na DK: TJ Beskyd Svrčinovec, TJ Slovan Nová Bystrica, TJ Slovan Klokočov (US 5/2012-2013 mládež bod 3).

3. Na základe vzájomnej dohody a žiadosti TJ Beskyd Svrčinovec nariaďujeme odohrať 1. kolo Svrčinovec – Oščadnica dorast 21.9. o 16.00 hod. TJ Beskyd Svrčinovec uhradí poplatok 3,5 eur v prospech ObFZ Kysúc (27/1 RS).

4. Na základe vzájomnej dohody a žiadosti TJ Beskyd Svrčinovec nariaďujeme odohrať 1. kolo žiaci sk. Olešná - Svrčinovec 7.9. o 16.00 hod. TJ Beskyd Svrčinovec uhradí poplatok 3,5 eur v prospech ObFZ Kysúc (27/1 RS).

5. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 26.8. 2012 o 13.30 hod.:

 • Slovan Skalité - Tatran Oščadnica (29.8. o 16.00)
 • OŠK Rudina - Beskyd Svrčinovec
 • Spartak Radôstka - TJ Nesluša
 • Kysučan Korňa - voľný žreb
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Kysučan Ochodnica

6. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 26.8. 2012 o 10.00 hod.:

 • FK Čadca C Horelica - TJ Nesluša (HP Horelica)
 • OŠK Rudina - Kysučan Ochodnica
 • Spartak Radôstka - voľný žreb
 • FK Lodno - Slovan Nová Bystrica (14.00, predz. dosp.)

7. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 26.8. 2012 o 10.00 hod.:

 • Javorník Makov - Polom Raková (predz. A o 14.00)
 • Beskyd Svrčinovec - Slovan Klokočov (25.8. o 13.30)
 • Kysučan Korňa - TJ Olešná
 • Spartak Vysoká nad Kysucou - Slávia Zákopčie

8. Na základe stretnutia funkcionárov klubov - účastníkov súťaže ml. žiakov oznamujeme: začiatok súťaže - 2.9.2012, hrací systém - 4. kolovo, veková kategória - narodení po 1.1.2000 po dovŕšení 10 roku, technické ustanovenia - RS bod 4, účastníci a pridelené čísla 1. MŠK Snežnica Ne 10.30 hod., 2. FK Polom Raková So 12.00 hod. (po MFZ star. žiakov), 3. TJ Kysučan Ochodnica Ne 12.00 hod. (po MFZ star. žiakov), 4. voľný žreb, 5. TJ Javorník Makov So (predz. dosp. B), 6. TJ Slovan Skalité Ne 10.00 hod.

9. Vyžrebovanie 1. a 2. kola súťaže ml. žiakov:

1. kolo 2.9.2012:

 • MŠK Snežnica – TJ Slovan Skalité (2.9. o 10.30)
 • FK Polom Raková – FK Javorník Makov (1.9. o 12.00)
 • TJ Kysučan Ochodnica – voľný žreb

2. kolo 9.9.2012:

 • TJ Slovan Skalité – voľný žreb
 • ŠK Javorník Makov – TJ Kysučan Ochodnica (8.9. o 15.30)
 • MŠK Snežnica – FK Polom Raková (10.30)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

12. DK na svojom zasadnutí nemusela riešiť žiadne disciplinárne priestupky po odohratí 2. kola I. triedy nového súť. ročníka 2012 – 2013.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

1. Na základe rozhodnutia Výkonného výboru upozorňujeme kluby, že pri poklese kaucie pod 21 eur sú povinné doplniť kauciu na 50 eur v zmysle dohodnutých pravidiel pre doplnenie kaucie.

2. Doplatky klubov na doplnenie kaucie na 50 eur (kluby doplatia/doplnia uvedenú sumu, pretože vyčerpali viac ako 21 eur) I. trieda: Zborov 35 eur; Čadca B 42 eur; Vadičov 52,5 eur; Nesluša 45,5 eur; KNM B 31,5 eur; Krásno B 48 eur. II. trieda: Zákopčie 49 eur; Oščadnica 28 eur; Ochodnica 28 eur.

3. Vyčerpané kaucie ostatných klubov (kluby uvedené v tomto bode, keďže v jarnej časti nevyčerpali viac ako 21 eur, kauciu zatiaľ nedopĺňajú). I. trieda: Turzovka 0 eur; Rudina 20,5 eur; Lodno 3 eur; Svrčinovec 7,5 eur; Vysoká 8,5 eur; II. trieda: Olešná 7 eur; Lodno B 7 eur; Snežnice 15,5 eur; Radôstka 7 eur; K. Lieskovec B 17,5 eur; Klubina 21 eur; Makov B 21 eur; Podvysoká B 17,5 eur

4. Upozorňujeme kluby, aby si vo vlastnom záujme kontrolovali a viedli evidenciu zostatkov kaucie.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Trestáme R Bohovič za svojvoľné opustenie letného seminára na 4 MFZ od 3.8. 2012.
 2. Udeľujeme napomenutie R Žák a Jantoš (nesprávny popis ŽK v zápise o stretnutí).
 3. Berieme na vedomie list TJ Snaha Zborov zo dňa 30.7. 2012.
 4. Schvaľujeme príslušnosť klubu R: Matej Matejka - OŠK Rudina, Marián Ševčík - FK Nesluša
 5. Ospravedlnenie: Sikora 18.-19.8., R. Čambora do 3.9., Žák 1.-2.9., Holiač 19.8.-2.9., Špalek 18.-19.8. a 25.8., Čepec 24.8.-26.8., Kubiš 18.-31.8. 2012.
 6. Ďalšie zasadnutie KR 30.8. o 14.30.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • Vrámci zaradenia ObFZ Kysúc do pilotnej prevádzky ISSF systému je rozhodca v I. triede dospelých povinný, ak klub zabezpečil na štadióne pripojenie na interne, uzatvoriť zápis o stretnutí v elektronickej podobe s rovnakým obsahom, ako má zápis o stretnutí v papierovej forme, a to v prípade možnosti ihneď po skončení stretnutia, avšak najneskôr do 5 hodín po jeho skončení. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Naďalej sa vyhotovuje aj papierový zápis o stretnutí.
 • SsFZ dodal v piatok 17.8. na ObFZ Kysúc medaily pre súťaže žiakov: I. liga ml. žiakov (Čadca, KNM), II. liga ml. žiakov (Krásno) III. liga ml. žiakov (Tuzovka, Oščadnica, K. Lieskovec, Podvysoká, Zborov, Čierne, Radoľa, S. Bystrica, Staškov a Skalité). Uvedené kluby si medaily môžu v úradných hodináach vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy