Úradná správa č. 6 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Pod následkami disciplinárneho konania opätovne nariaďujeme TJ Javorník Makov B, FK REaMOS Kysucký Lieskovec B, TJ Slovan Podvysoká B predložiť súpisku A mužstiev do 23.8.2011 na ObFZ Kysúc.
 2. Rušíme poplatok pre MŠK Kysucké Nové Mesto B (US 5 - 11/12 bod 2)
 3. V zmysle čl. 26/17 zaťažujeme poplatkom 10 eur v prospech ObFZ Kysúc: TJ Slovan Rudinská, FK Lodno, TJ Kysučan Korňa, TJ Slovan Klokočov(žiaci I. trieda QUICK SPORT ObFZ Kysúc- zoznam hráčov).
 4. Pod následkami disciplinárneho konania opätovne nariaďujeme predložiť zoznam hráčov žiaci I. trieda QUICK SPORT ObFZ Kysúc : TJ Slovan Rudinská, FK Lodno, TJ Kysučan Korňa, TJ Slovan Klokočov.

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 2. kolo I. triedy QUICK SPORT
 2. Schvaľujeme priebežnú neúplnú tabuľku I. triedy QUICK SPORT po 2. kole.
 3. Berieme na vedomie zaslanie RP TJ Slávia Staškov.
 4. Odstupujeme na doriešenie KR R z I. trieda QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo: Ján Čambora, Vladimír Škola.
 5. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT I. triedy 28.8.2011 o 16.00 hod.:
 • FK Tatran Turzovka - FK Nesluša
 • TJ Tatran Krásno nad Kysucou B - TJ Slávia Staškov (27.8. o 15.00 hod.)
 • MŠK Kysucké Nové Mesto - FK Lodno (HP Povina)
 • OŠK Rudina - TJ Kysučan Korňa
 • ŠK Čierne - FK Čadca B
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - FK Beskyd Svrčinovec
 • TJ Snaha Zborov nad Bystricou - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov
 1. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT II. triedy 28.8.2011 o 16.00 hod.:
 • TJ Slovan Podvysoká B – FK REaMOS Kysucký Lieskovec B (predz. A o 13.30 hod.)
 • TJ Slávia Zákopčie – TJ Spartak Radôstka
 • TJ Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica
 • ŠK Javorník Makov B - FK Lodno B (27.8. o 16.00 hod.)
 • FK Tatran Oščadnica - voľný žreb
 • TJ Olešná – TJ Kysučan Ochodnica

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 2. kola QUICK SPORT I. triedy dorast
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku I. triedy dorast QUICK SPORT po 2. kole.
 3. Na základe oznámenia TJ Slovan Nová Bystrica nariaďujeme FK Lodno uhradiť poplatok 35 eur v prospech TJ Slovan Nová Bystrica (US 42 – 10/11 mládež bod 11).
 4. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 8. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast FK Tatran Oščadnica – TJ Slovan Podvysoká dňa 23.9. 2011 o 16.30 hod.
 5. Z dôvodu prípravy súťaže v kategórii mladších žiakov, žiadame FK o zaslanie záväzných prihlášok na ObFZ Kysúc do dnešného dňa evidujeme prihlášky FK Polom Raková, MŠK Snežnica.
 6. Nariaďujeme odohrať 4. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 28.8.2011 o 13.30 hod.:
 • FK Tatran Oščadnica - FK Nesluša (27.8. o 14.00 hod.)
 • voľný žreb – TJ Spartak Radôstka
 • TJ Slovan Podvysoká - TJ Slovan Skalité (27.8. o 16.00 hod.)
 • FK REaMOS Kysucký Lieskovec - TJ Kysučan Korňa
 • voľný žreb - TJ Slovan Nová Bystrica
 • TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Beskyd Svrčinovec
 • TJ Kysučan Ochodnica - TJ Slovan Ľadonhora Vadičov (27.8. o 16.00 hod.)
 1. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 28.8.2011:
 • OŠK Rudina - TJ Slovan Nová Bystrica (1.9. o 16.00 hod. – vzájomná dohoda)
 • FK Nesluša - FK Lodno (28.8. o 10.00 hod.)
 • TJ Spartak Radôstka - MŠK Snežnica (28.8. o 10.00 hod.).)
 • voľný žreb – TJ Slovan Rudinská
 1. Nariaďujeme odohrať 2. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 28. 8.2011:
 • TJ Slávia Zákopčie - FK Klokočov (predz. dosp. o 14.00 hod. )
 • FK Polom Raková - TJ Beskyd Svrčinovec (o 10.00 hod.)
 • TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa (o 10.00 hod.)
 • TJ Olešná - FK Čadca C (o 10.00 hod.)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 6. Peter Smržo,  950605, Slovan Nová Bystrica, dorast- 1 MFZ nepodmienečne od 14.8.2011. DP 1/5a.
 • 7. Ľuboslav Štrba, 910617, Snaha Zborov – 1 MFZ nepodmienečne od 15.8.2011. DP 1/5a.
 • 8. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 9. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Predvolávame na 31.8. 2011 na KR: Ševčík, Blažek, Kajanek, Čambora Ján, Škola o 16.00 hod. (streda). R Škola si prinesie oblečenie na fyzické previerky. Účasť všetkých menovaných nutná pod následkami disciplinárnych opatrní. Pozývame na 31.8. 2011 o 16.00 hod. R: Kamenišťiak, Belanec.
 2. Ospravedlnenia: Židek 28.8., 3.-4.9.2011; Fujak 28.8.2011; Jedinák 20.-21.2011; Sabela 18.-31.8.2011; Čepec 27.-28.2011; Kajanek 27.-28.2011; Truchly 20.-27.2011; Žák 2- 12.9.2011.
 3. KR opätovne upozorňuje R, že nakoľko komisie (ŠTK, DK)zasadajú v stredu, zápis treba na ObFZ doručiť najneskôr do 11.00hod. v stredu.
 4. Oprava Rozpis súťaží 2011/2012 vyplatenie R: I. trieda AR 21 eur, II. trieda AR 19 eur.
 5. Ďalšie zasadnutie KR dňa 31.8.2011 o 15.00 hod.

Hospodárska komisia – Ján Jantoš

Upozorňujeme, že zaevidovanie pokút, doplatkov a iných platieb vykoná HK až po doručení dokladu o zaplatení. Ak úhrady v bodoch 1,2 a 3 boli už klubmi vykonané, žiadame o doručenie kópie dokladu o úhrade na ObFZ Kysúc. V prípade nejasností kontaktujete sekretariát ObFZ Kysúc počas úradných hodín. Dôraze upozorňujeme kluby, aby pri všetkých spôsoboch platieb a úhrad uvádzali ich účel. Bez identifikácie ich nie je možné zaradiť.

Nedoplatky za jarnú časť: Lodno 14 eur (DK- 197 US37/11, DK- 217US39/11);R Kamenišťiak 7 eur (DK- 125 US18/11).

 1. K dnešnému dňu neevidujeme doplatky na doplnenie kaucie 50 eur (4 ŽK, ČK): Makov B 64 eur (vrátane kaucie za jarnú časť), Čierne 56 eur (vrátane kaucie za jarnú časť), Snežnica 7 eur, Zákopčie 20 eur, KNM B 14 eur, Krásno B 28 eur, Lodno 56 eur, Vysoká 28eur, Čadca B 42 eur, Nesluša 28 eur, Vadičov 38,5 eur, Staškov 21 eur, Korňa 45,5 eur, Radoľa 13 eur (doplatok za jarnú časť).
 2. Rudinská 16,5 eur (US2/12 ŠTK 12).
 3. Termín úhrady nedoplatkov do 31.8.2011 pod následkami disciplinárnych opatrení.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Kontakty ObFZ Kysúc

sekretariát: 041 4332109; sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová 0908934081; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš 0907814153

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

 • november 2011 – marec 2012

1 – 2 školenia trénerov 4. triedy/C licencie (1 – 2 x 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady si hradia účastníci a budú 90.- € (mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 14. septembra 2011 na tlačive prihlášky (www.ssfz.sk/komisie/TMK/materiály) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048/4148914 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 • november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy/C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011.
 • november 2011 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy/C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + 6 hod. prax v klube. Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy