Úradná správa č. 5 - 16/17

zo dňa 12.08.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

Úsek dospelých :

1. PRIPOMÍNAME VŠETKÝM FK, ABY PRED ZAČIATKOM MFS  V DOSTATOČNOM PREDSTIHU GENEROVALI ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRI POVINNEJ TVORBE NOMINÁCIE HRÁČOV NA ZÁPIS O STRETNUTÍ! V MOMENTE VYGENEROVANIA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV JE HRÁČ UVOLNENÝ PRE ZAPIS O STRETNUTI.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 1.kolo  zo dňa 07.08.2016

2.2. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 10.08.2016

3. Oneskorené začiatky stretnutí:

TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Ochodnica (platba členského príspevku D)

TJ Spartak Radôstka - TJ Olešná (platba členského príspevku D)

3.1. Upozorňujeme TJ Slovan Podvysoká a TJ Spartak Radôstka na dôsledne dodržiavanie SP čl.68 bod.4,pri opakovanom čerpaní čakacej doby v prebiehajúcom súťažnom ročníku odstúpime prípady D. Org..

4.Vzájomná dohoda:

4.1. MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Polom Raková 3.kolo dňa 21.08.2016 (nedeľa) o 13.00 hod.

5. ŠTK nariaďuje odohrať:

5.1. Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 3. kolo dňa 21. 08. 2016 o 16.00 hod.:

TJ Spartak Radôstka - FK Nesluša

TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysučan Korňa

FK Tatran Turzovka - TJ Olešná

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysučan Ochodnica

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Pokrok Stará Bystrica

FK Čadca (B) - TJ Tatran Oščadnica (HP Horelica)

MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - FK Polom Raková (NE 21.08.2016 o 13.00 hod, HP Povina)

Úsek mládeže :

1. Pozývame FK, ktoré budú účastníkmi súťaže prípraviek na spoločné zasadnutie s vedením ObFZ Kysúc dňa 17.08.2016 o 15:30 hod. v zasadačke ObFZ.

Prihlásené kluby: Skalité, Turzovka, Lodno, Raková, Snežnica, Oščadnica, Čierne, Rudinská, Nesluša.

2. Upozorňujeme FK, ktoré sú účastníkmi súťaží: V. liga U 19 QUICK SPORT a V. liga U 15 QUICK SPORT na znovu prelosovanie pre súť. ročník 2016/2017.

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 21.08.2016 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Tatran Oščadnica (SO 20.08.2016 o 10.00 hod.)

MŠK Snežnica - ŠK Čierne

TJ Slovan Skalité - Voľno

TJ Kysučan Korňa - Voľno

3.2. Odohrať MFS  IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 4. kolo dňa 21.08.2016 o 12.00 hod.:

FK Slávia Staškov - TJ Tatran Oščadnica (SO 20.08.2016 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - ŠK Čierne

TJ Slovan Skalité - Voľno

TJ Kysučan Korňa - FK Nesluša

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

2. Tomáš Trúchly (1141880) TJ Kysučan Ochodnica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 8.8.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MFZ).

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ:

MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 2. kolo dňa 14. 08. 2016 o 16.30 hod.:

•TJ Tatran Oščadnica - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou DZ Hurík

•TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Slovan Nová Bystrica DZ Vrtel

•TJ Olešná - TJ Slovan Podvysoká DZ Vojtuš

2. KR žiada rozhodcov: Ševčík, Macejko, Kupka, Kubiš, Blahovec, Zacher, Goliášová, Kamenišťák, Jedinák o záväzné vyjadrenie k ich pôsobeniu na NL ObFZ 2016/2017 a to najneskôr do 16. 8. 2016. R, ktorí sa v uvedenom termíne nevyjadria, budú následne vyradení z NL ObFZ.

3. Upozorňujeme všetkých R a DZ na dodržiavanie stanovenej lehoty pri ospravedlneniach, ktorá je 7 dní pred konaním MFS

4. Zasadnutie KR bude 17.8.2016 (streda) o 15.30 hod..

 

Matričná komisia - Peter Kubinec

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu schválil na svojom zasadnutí dňa 6. 7. 2016 návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 Registračné obdobie.

V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú nasledovne:

a) od 1. 7. do 31. 8. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením);

c) od 1. 1. do 15. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia);

d) od 1. 1. do 30. 3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Výklad pojmu „registračné obdobie bez obmedzenia“: v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu podľa článku 18 ods. 11, t. j. nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Výklad pojmu „registračné obdobie s obmedzením“: v tomto období je  možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30. 6. príslušného roka (t. j. vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30. 6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30. 6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Transfery zo zahraničia smerom do SFZ sa realizujú v registračných obdobiach bez obmedzenia.

Na základe často kladených otázok upozorňujeme na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v čase ohlásenia transferu).

 

Správy zo sekretariátu

1. ObFZ Kysúc v spolupráci so spoločnosťou SPORTIKA sa rozhodol podporiť kluby v pôsobnosti ObFZ Kysúc. Každý klub si môže na sekretariáte vyzdvihnúť pre potreby klubu lekárničku.

2. Možnosť objednania lístkov písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk:

Kvalifikačný zápas Slovensko - Anglicko 4.9.2016 o 18:00 hod. štadión A. Malatinského - City Arena Trnava

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy