Úradná správa č. 5 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. V zmysle čl. 26/17 zaťažujeme poplatkom 10 eur v prospech ObFZ Kysúc: FK Čadca B, TJ Javorník Makov B, FK REaMOS Kysucký Lieskovec B, TJ Slovan Podvysoká B (US 3 bod 3, US 4 bod 2).
 2. V zmysle čl. 26/17 zaťažujeme poplatkom 10 eur v prospech ObFZ Kysúc: MŠK Kysucké Nové Mesto B – Povina, TJ Slovan Ľadonhora Vadičov, TJ Kysučan Korňa (dospelí I. trieda QUICK SPORT ObFZ Kysúc- zoznam hráčov).
 3. V zmysle čl. 26/17 zaťažujeme poplatkom 10 eur v prospech ObFZ Kysúc: TJ Slovan Ľadonhora Vadičov, TJ Kysučan Korňa (dorast I. triedy QUICK SPORT ObFZ Kysúc – zoznam hráčov).
 4. Nariaďujeme predložiť na ObFZ Kysúc zoznam hráčov kategória žiaci skupina A, B do 16. 8. 2011.

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 1. kolo I. triedy QUICK SPORT
 2. Schvaľujeme priebežnú neúplnú tabuľku I. triedy QUICK SPORT po 1. kole.
 3. Nariaďujeme odohrať dohrávky I. triedy QUICK SPORT 1. kola: TJ Slovan Ľadonhora Vadičov – OŠK Rudina 26.8. o 16.30 hod.; TJ Snaha Zborov – ŠK Čierne 2.9. o 16.00 hod.
 4. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy 21.8.2011 o 16.00 hod.:
 • TJ Snaha Zborov nad Bystricou - FK Tatran Turzovka
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • TJ Beskyd Svrčinovec – ŠK Čierne
 • FK Čadca B – OŠK Rudina (HP Horelica)
 • TJ Kysučan Korňa - MŠK Kysucké Nové Mesto B
 • FK Lodno – TJ Tatran Krásno nad Kysucou B
 • TJ Slávia Staškov – FK Nesluša
 1. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT II. triedy 21.8.2011 o 16.00 hod.:
 • TJ Olešná – TJ Slovan Podvysoká B
 • TJ Kysučan Ochodnica – FK Tatran Oščadnica
 • voľný žreb – ŠK Javorník Makov B
 • FK Lodno B – TJ Rozkvet Klubina (pred. A o 13.30 hod.)
 • OŠK Snežnica – TJ Slávia Zákopčie
 • TJ Spartak Radôstka – FK REaMOS Kysucky Lieskovec B

Úsek mládeže

 1. Z dôvodu prípravy súťaže v kategórii mladších žiakov, žiadame kluby o zaslanie záväzných prihlášok na ObFZ Kysúc do 16.8.2011.
 2. Odstupujeme na doriešenie KR R z I. trieda QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast 1. kolo: Marian Ševčík, Ladislav Blažek.
 3. Schvaľujeme výsledky 1. kola QUICK SPORT I. triedy dorast
 4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku I. triedy dorast QUICK SPORT po 1. kole.
 5. Nariaďujeme odohrať 3. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 21.8.2011 o 13.30 hod.:
 • TJ Kysučan Ochodnica – FK Tatran Oščadnica (20.8. o 16.00 hod.)
 • TJ Slovan Ľadonhora Vadičov – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
 • TJ Beskyd Svrčinovec – voľný žreb
 • TJ Slovan Nová Bystrica – FK REaMOS Kysucký Lieskovec (o 12.30 hod.)
 • TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Podvysoká
 • TJ Slovan Skalité – voľný žreb
 • TJ Spartak Radôstka – FK Nesluša
 1. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A 21.8.2011:
 • voľný žreb – OŠK Rudina
 • TJ Slovan Rudinská – TJ Spartak Radôstka (o 11.30 hod.)
 • MŠK Snežnica – FK Nesluša (predz. dosp. o 14.00 hod.)
 • FK Lodno – TJ Slovan Nová Bystrica (predz. Lodno B o 11.30 hod.)
 1. Nariaďujeme odohrať 1. kolo QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B 21. 8.2011 o 10.00 hod:
 • TJ Olešná – TJ Slávia Zákopčie
 • FK Čadca C – TJ Slovan Podvysoká (HP Horelica.)
 • TJ Kysučan Korňa – FK Polom Raková
 • TJ Beskyd Svrčinovec – FK Klokočov (20.8. o 13.30 hod.)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 5. DK ObFZ na svojom zasadnutí neriešila žiadne disciplinárne priestupky po odohratí 1. kola I. triedy nového súťažného ročníka 2011/2012.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

 • november 2011 – marec 2012

1 – 2 školenia trénerov 4. triedy/C licencie (1 – 2 x 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady si hradia účastníci a budú 90.- € (mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte (všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 14. septembra 2011 na tlačive prihlášky (www.ssfz.sk/komisie/TMK/materiály) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048/4148914 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 • november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy/C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011.
 • november 2011 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy/C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + 6 hod. prax v klube. Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011.

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy