Úradná správa č. 48 - 12/13

zo dňa 05.07. 2013

 • Dňa 12.7. 2013 sa uskutoční Konferencia ObFZ Kysúc spojná s Aktívom ŠTK v reštaurácii Bowling (Biely dom) v Čadci o 17.00 hod. S právom hlasovať sa jej zúčastnia zástupcovia klubov pôsobiacich v súťažiach ObFZ Kysúc a zástupcovia klubov pôsobiacich v dospelých súťažiach SsFZ (1 zástupca za klub). Pozvánka nebude posielaná poštou.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Aktív ŠTK pre súťažný ročník 2013/2014 sa uskutoční 12.7.2013 Bowling (Biely dom) v Čadci o 17.00 hod. súčasne s Konferenciou ObFZ. Prihláška nebude zasielaná poštou, je zverejnená na internetovej stránke www.obfzkysuc.sk v sekcii dokumenty, účasť štatutárnych zástupcov klubov na aktíve je povinná!
 2. Prihlášku do súťaže a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ najneskôr do 8.7.2013. Prihláška do súťaže (www.obfzkysuc.sk sekcia Dokumenty/Tlačivá ObFZ) je potrebné poslať za každé mužstvo samostatne. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je vyplnený Registračný formulár štadiónu (www.obfzkysuc.sk sekcia Dokumenty/Tlačivá ObFZ) a doklad o zaplatení štartovného. (dospelí I. trieda 133 eur, II. trieda 100 eur; dorast, žiaci 17 eur, ml. žiaci 0 eur)
 3. Podmienkou zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 8 Rozpisu súťaže.
 4. Upozorňujeme kluby na vysporiadanie si všetkých medziodielových záväzkov a záväzkov voči ObFZ Kysúc.
 5. ŠTK upozorňuje na dodržiavanie čl 7/e RS – orzanizovanie turnajov.
 6. ŠTK pripravuje Rozpis súťaží pre ročník 2013/2014. Žiadame a vyzývame kluby ObFZ Kysúc o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. Klubom môže byť v rámci Rozpisu poskytnutá prezentácia aktivít a ich činností (partneri a pod.).

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 26. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ročník 2012/2013.
 3. Víťazom I. triedy s právom postupu do V. ligy sk. A ročníka 2013/2014 sa na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2012/2013 stáva ŠK Čierne.
 4. Zostupujúcim z I. triedy ročníka sa na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2012/2013 stáva TJ Olešná.
 5. Konečné poradie Súťaže slušnosti o pohár firmy STAVMARKET spol. s.r.o.ročník 2012/2013: 1 FK Tatran Turzovka 330 bodov, 2. OŠK Rudina 300 bodov, 3. FK Tatran Krásno nad Kysucou 210 bodov, 4. TJ Kysučan Korňa 200 bodov, 5. TJ Olešná 190 bodov, 6. TJ Snaha Zborov nad Bystricou 170 bodov, 7. TJ Slovan Rudinská 160 bodov, 8. FK Nesluša 140 bodov, 9. MŠK KNM B 110 bodov, 10. FK Čadca B Horelica 100 bodov, 11. TJ Beskyd Svrčinovec 90 bodov, 12. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 60 bodov, 13. ŠK Čierne 20 bodov, 14. TJ Slovan Podvysoká 70 bodov.
 6. Berieme na vedomie ohlásenie o organizovaní turnajov FK Tatran Turzovka dorast (6.7. 2013), dospelí (13.7.2013). TJ Kysučan Korňa dospelí (7.7.2013)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

204. a) Štefan Voštinák, 1222763, Vysoká , b) Peter Vavrek, 1228810, MŠK KNM B – 1 MFZ nepod. od 1.7.2013 za 4 ŽK. DP 1/13 – 5a.

205. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. KR odstupuje DK nedodanie videa z MFZ I. trieda 24. kolo Vysoká – Rudinská hraného (16.6.2013).
 2. KR prejednala námietky odstúpené ŠTK z MFZ I. triedy 24. kolo Podvysoká – Nesluša. Námietka č. 1 – bezpredmetná, námietka č. 2 – bezpredmetná – KR na základe vlastných zistení prijala voči R opatrenie v zmysle zásad pre činnosť R pri ObFZ Kysúc.
 3. Letný seminár R sa uskutoční dňa 3.8.2013 vo veľkej zasadačke ObFZ Kysúc. Účasť všetkých R bezpodmienečne nutná pod následkami disc. opatrení.
 4. KR predvoláva R Belanec, Kvašňovský, Čepec na zasadnutie 10.7.2013 o 15.30 hod. (zaradenia R na nominačnú listinu pre súť. ročník 2013/2014).
 5. KR žiada R Mosor a Poliak o zaslanie fotografie (pasový formát) na sekretariát ObFZ Kysúc do 20.7.2013 za účelom vystavenia preukazu R.
 6. Rozhodcovia si môžu od pondelka 8.7.2013 na stránke ObFZ Kysúc v sekcii Rozhodcovia, tréneri a delegáti/rozhodcovia skontrolovať činnosť R za jún. Prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariát ObFZ do 10.7.2013 do 12.00 hod.
 7. Ďalšie zasadanie KR 10.7. o 14.30 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Rozhodcovia, ktorí majú záujem o preukaz člena SFZ, nahlásia svoj záujem na sekretariát ObFZ Kysúc do 19.7.2013. Cena preukazu je 5 eur.

Žiadame predložiť na sekretariát ObFZ Kysúc doklad o zaplatení IV. splátky za činnosť R kluby: ŠK Čierne, Rozkvet Klubina, FK Lodno, Slovan N. Bystrica, Kysučan Ochodnica, Slovan Podvysoká.

Sekretariát ObFZ Kysúc bude v mesiaci júl otvorený v dňoch: utorok (9.00 – 15.00), streda (10.00 – 17.00), štvrtok (10.00 – 17.00).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy