Úradná správa č. 47 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 21.6.2019!!!!.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informačný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk.

Termín aktívu je stanovený na 4.7.2019 o 17,00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení 133eur - VI. liga, 100eur - VII. liga.

4. Víťazom VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súťažnom ročníku 2018/2019 s právom postupu do V. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ POKROK STARÁ BYSTRICA.

5. Najlepší strelci:

VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí v súťažný ročník 2018/2019 - Martin Trúchly, (20 gólov, TJ SLOVAN NOVÁ BYSTRICA)

6. Predbežne príhlasené družstvá VI. liga QUICK SPORT - 1.Športový klub Nesluša,2.FK Vadičov,3.ŠK Radoľa,4.TJ Slovan Nová Bystrica,5.TJ Kysučan Ochodnica,6.TJ Slovan Podvysoká,7.TJ Kysučan Korňa,8.TJ Olešná,9.TJ Snaha Zborov nad Bystricou,10.TJ Slovan Rudinská, 11. TJ Spartak Radôstka, 12. FK Čadca "B"- Horelica

7. Predbežne príhlasené družstvá VII. liga QUICK SPORT - 1.TJ Slovan Klokočov,2.MŠK Snežnica,3.FK Lodno,4.OŠK Rudina

 

Úsek mládeže:

1. Víťazom V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorastu U19 v súťažnom ročníku 2018/2019 s právom postupu do reorganizovanej súťaže V. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva ŠK RADOĽA - MŠK SNEŽNICA .

2. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U15, v súťažnom ročníku 2018/2019 s právom postupu do III. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Štart Dunajov.

3. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiakov U13  v súťažnom ročníku 2018/2019 sa stáva ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA.

4. Najlepší strelci:

V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 v súťažný ročník 2018/2019 - Adam Koprna, (20 gólov, FK LODNO)

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 v súťažný ročník 2018/2019 - Tomáš Ondreáš, (22 gólov, TJ Štart Dunajov)

IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 v súťažný ročník 2018/2019 - Lukáš Zajac, (33 gólov, ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA striedavý štart FK SLÁVIA STAŠKOV)

5. Predbežne príhlasené družstvá VI. liga QUICK SPORT dorast U19 - 1.ŠK Čierne, 2.FK Lodno, 3.MŠK Snežnica, 4.TJ Kysučan Korňa, 5.OŠK Rudina

6. Predbežne príhlasené družstvá IV. liga QUICK SPORT žiaci U 15 - 1. TJ Slovan Skalité, 2.ŠK Čierne, 3.FK Lodno, 4.TJ Slovan Klokočov, 5.TJ Kysučan Ochodnica

7. Predbežne príhlasené družstvá IV. liga QUICK SPORT žiaci U 13 -  1. TJ Slovan Skalité, 2.ŠK Čierne , 3.MŠK Snežnica, 4.TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, 5. OŠK Rudina

8. Upozorňujeme TJ Tatran Krásno nad Kysucou,TJ Pokrok Stará Bystrica, FK Polom Raková hrajúce súťaž prípraviek aby si splnili povinnosť uzatvoriť ZoS (zápis o stretnutí) formou rozhodca laik.V systéme figurujú neuzatvorené ZoS z dôvodov

neúplného  vyplnenia.

Na stránke www.obfzkysuc.sk v sekcii "Novinky" nájdete pokyny pre R laik kde sú informácie ako postupovať. Evidujeme neuzatvorené ZoS,ktoré sú podmienkou pre získanie dotácií pre nasledújúci ročník 2019/2020.

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

98. Vylúčený po 2 ŽK : DS-nepodmienečne pozastavenie výkonu trestu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 , čl.37/3 DP - Peter Vnuk (1253006) ŠK Radoľa od 17.6.2019 ( 10 EUR MZF).

99. DS po 5 ŽK : nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie poľa čl.9/2b2 a čl.37/5a DP - Róbert Marčan (1106843) TJ Kysučan Ochodnica od 17.6.2019 (10 EUR MZF).

 

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

1. Upozorňujeme najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie  RP u hráčov, ktorým uplynula doba platnosti RP prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto na ObFZ žiadosť zamietne.

2. Na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 bola schválená novela Registračného a prestupového poriadku SFZ. SFZ v tejto súvislosti pripravil minisériu (spolu 3 časti) článkov, ktorej obsahom je predstavenie najzásadnejších zmien v registračných a prestupových pravidlách.

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-i-cast

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-ii-cast

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvacsia-novela-registracneho-a-prestupoveho-poriadku-sfz-iii-cast

Novela registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/288fd32b-b104-4dae-8642-34e117d271c6.pdf

 

Zmena prestupových termínov amatérov - teraz aktuálne:

a.  od 26.06. do 15.07., kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenie)

b.  od 01.07. do 30.09., kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

c.  od 01.07. do 30.09., kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia)

 

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy