Úradná správa č. 47 - 12/13

zo dňa 28.06. 2013

 • Dňa 12.7. 2013 sa uskutoční Konferencia ObFZ Kysúc spojná s Aktívom ŠTK v reštaurácii Bowling (Biely dom) v Čadci o 17.00 hod. S právom hlasovať sa jej zúčastnia zástupcovia klubov pôsobiacich v súťažiach ObFZ Kysúc a zástupcovia klubov pôsobiacich v dospelých súťažiach SsFZ (1 zástupca za klub). Pozvánka nebude posielaná poštou.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

 1. Aktív ŠTK pre súťažný ročník 2013/2014 sa uskutoční 12.7.2013 Bowling (Biely dom) v Čadci o 17.00 hod. súčasne s Konferenciou ObFZ. Prihláška nebude zasielaná poštou, je zverejnená na internetovej stránke www.obfzkysuc.sk v sekcii dokumenty účasť štatutárnych zástupcov klubov na aktíve je povinná!
 2. Prihlášku do súťaže a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ najneskôr do 8.7.2013. Prihláška do súťaže (www.obfzkysuc.sk sekcia Dokumenty/Tlačivá ObFZ) je potrebné poslať za každé mužstvo samostatne. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je vyplnený Registračný formulár štadiónu (www.obfzkysuc.sk sekcia Dokumenty/Tlačivá ObFZ) a doklad o zaplatení štartovného.
 3. Podmienky zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 8 Rozpisu súťaže.
 4. Upozorňujeme kluby na vysporiadanie si všetkých medziodielových záväzkov a záväzkov voči ObFZ Kysúc.
 5. ŠTK upozorňuje na dodržiavanie čl 7/e RS – orzanizovanie turnajov.
 6. ŠTK pripravuje Rozpis súťaží pre ročník 2012/2013. Žiadame a vyzývame kluby ObFZ Kysúc o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. Klubom môže byť v rámci Rozpisu poskytnutá prezentácia aktivít a ich činností (partneri a pod.).

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 25. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 26.6. 2013.
 3. Schvaľujeme výsledky 22. kola QUICK SPORT II. triedy.
 4. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ročník 2012/2013.
 5. Víťazom II. triedy s právom postupu do I. triedy ročníka 2013/2014 sa na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva Slovan Ľadonhora Horrný Vadičov.
 6. Na základe oznámenia ŠK Javorník Makov nariaďujeme v zmysle čl. 17 písm. b TJ Rozkvet Klubina uhradiť v prospech ŠK Javorník Makov 100 eur (US 16 -12/13 zo dňa 26.10.203).

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 22. kola QUICK SPORT I. trieda dorast.
 2. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ročník 2012/2013.
 3. Víťazom I. triedy dorast s právom postupu do V. ligy sk. A ročníka 2013/2014 sa na základe dosiahnutých výsledkov stáva Tatran Oščadnica.
 4. Najlepší strelci I. trieda dorast r. 2012/2013: 1. Lukáš Šustek (Oščadnica) 21 gólov; 2 Lukáš Martiak (Vysoká) 17 gólov; Ľubomír Škola (Oščadnica) 15 gólov;  4-6. David Nekoranec (Vysoká), Patrik Budoš (Nesluša), Tomáš Kušnír (Skalité) všetci 11 gólov; 7-8. Marian Holka (Ochodnica), Marek Kotschy (Skalité) obaja 10 gólov.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

199. Matej Jašurek, 1198447, Oščadnica – 4 MFZ nepod. od 23.6.2013. DP 1/3b.

200. Ivan Mesaroš, 1175428, Klubina – 1 MFZ nepod. od 24.6.2013. DP 1/1a.

201. a) Jozef Mihálik, 1212717, Radôstka; b) Patrik Skrutek, 1176686, KNM B; c) Miroslav Králik, 1183646, Krásno B; d) Tomáš Mičian, 1170581, Krásno B – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 24.6.2013. DP 1/13 – 5a.

202. DK po objasnení vecí a stanoviska dotknutých subjektov a prijatých opatrení z MFZ 23. kolo I. trieda medzi Rudina – Vysoká (9.6.2013) ukladá hráčovi Spartak Vysoká Michalovi Klagovi, 1156174, disciplinárne opatrenie - zastavenie pretekárskej činnosti na 4 MFZ nepodmienečne od 26.6.2013. DP 1/3b čl. 7/c čl. 10/1.

203. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 1. Rozhodcovia, ktorí majú záujem o preukaz člena SFZ, nahlásia svoj záujem na sekretariát ObFZ Kysúc do 19.7.2013. Cena preukazu je 5 eur.
 2. Žiadame predložiť na sekretariát ObFZ Kysúc doklad o zaplatení IV. splátky za činnosť R kluby: ŠK Čierne, Rozkvet Klubina, FK Lodno, Slovan N. Bystrica, Kysučan Ochodnica, Slovan Podvysoká, Beskyd Svrčinovec, Tatran Turzovka, Slávia Zákopčie.
 3. Sekretariát ObFZ Kysúc bude v mesiaci júl otvorený v dňoch utorok (9.00 – 15.00), streda (10.00 – 17.00), štvrtok (10.00 – 17.00).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy