Úradná správa č. 46 - 18/19

Športovo-technická komisia.

Úsek dospelých:

 

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne pozor zmena do 21.6.2019. V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informáčný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk. Termín aktívu je stanovený na 4.7.2019 o 17.00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3. Nariaďujeme:

3.1. Odohrať MFS VI.liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí nadstavbová časť o umiestnenie 8.kolo medzi ŠK Radoľa - TJ Olešná dňa 16.6.2019 o 17.30 hod. RS 2018/2019 čl.2-regulárnosť súťaže

4.Kontumujeme:

4.1 MFS VI.liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí nadstavbová časť o umiestnenie 7.kolo medzi TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK Radoľa podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Nová Bystrica. Odstupujeme DK.

5.Vzájomná dohoda:

5.1. MFS VI.liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí nadstavbová časť o postup 8.kolo medzi TJ Slovan Podvysoká - ŠK Nesluša 15.6.2019 o 17.30 hod.

5.2. MFS VI.liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí nadstavbová časť o postup 8.kolo medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Kysučan Ochodnica 15.6.2019 o 17.00 hod.

6. Upozorňujeme:

6.1. FK na možnosť rozlosovania súťaží pre ročník 2019/2020 na základe počtu príhlásených družstiev dospelých  RS 2018/2019 čl.7/f -

Návrh súťaží od ročníka 2019/2020

6.liga – 12 účastníkov(8 družstiev z nadstavbovej časti + max. 4 družstva zo skupiny

o umiestnenie podmienené počtom vypadávajúcich z vyšších súťaží),

7.liga – minimálne 6 účastníkov.

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. ŠK Čierne - MŠK Snežnica MFS 21.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 15.06.2019 o 17.00 hod.

1.2. FK Polom Raková  - OŠK Rudina  MFS 21.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 15.06.2019 o 10.00 hod.


8. Berieme na vedomie zmenu štatutára u klubu ŠK Nesluša. Predsedom klubu bol zvolený na základe uznesenia z členskej

schôdze Lukáš  Minár.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.25

• 8K NE 16.06.2019 17:30 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Rudinská – TJ Spartak Radôstka: AR1 Trúchly za Petrák ml.

• 21K SO 15.06.2019 14:00 V.liga U19 QUICK SPORT FK Polom Raková – OŠK Rudina: hrá sa v sobotu 15.6.2019 o 10:00, platí pôvodná delegácia R Kačerik, AR1 Cisarik

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

95. Vylúčený po 2 ŽK : DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/3 DP : a, Marek Faktor (1254586) TJ Pokrok Stará Bystrica (10 EUR MZF) , b,Michal Zubarik (1316084) TJ Slovan Podvysoká U19 ( 7 EUR MZF)- obaja od 10.6.2019.

96. DO na základe odstúpenia ŠTK ObFZ , ukladá klubu ŠK Radoľa , zo zápasu 7.kola VI.ligy ( nadstavbová časť o umiestnenie ) , medzi TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK Radoľa , neodohraného dňa 9.6.2019 : DS podľa čl.59 DP - pokutu vo výške 50 EUR podľa čl.9/1c a čl.12/6 DP. ( 10 EUR MZF).

97. DO na základe žiadosti hráča MŠK Snežnica U19 , Maxim Tichý (1294877) o podmienečne upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS , 1 týždeň podľa čl.41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 12.6.2019 do 12.9.2019 ( 7 EUR MZF ).

 

Matrika - Stanislav Špila

 

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto ObFZ Kysúc  žiadosť zamietne.

2. O preregistráciu hráča v zmysle čl. 15/5 RaPP je možné požiadať výhradne s použitím formulára Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia (ktorú nájdete v El. podateľni – Registrácia) aj mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia od 01.05 do 30.06.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu.

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu

z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V

prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na

používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:

https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy