Úradná správa č. 46 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

 

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

Úsek dospelých:

1.Termín konania aktívu ŠTK 30.06.2018 o 10,00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.6.2018.

3. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - 133eur(všetky FK).

4.Víťazmi jednotlivých kategórií riadených ObFZ Kysuce s právom postupu sú:

VI. liga muži - Tatran Oščadnica

VII. liga muži - TJ Slavia Zákopčie

V. liga U19 dorast - ŠK Javorník Makov

IV. liga U15, U13 žiaci  - Šk Čier

5.Upozornujeme všetky FK (aj FK pôsobiace v ročníku 2017/18 v súťaži VII. liga QUICK SPORT) aby svoje prihlášky podali v nasledújucom ročníku 2018/2019 do súťaže VI. liga QUICK SPORT.

Upozornenie pre FK na doplnok v prihláške systému ISSF bod č. 10.:

Znenie: Podpisom tejto záväznej prihlášky futbalový klub zároveň vyhlasuje, že je finančne zabezpečený a súťaž v rámci celého súťažného ročníka (podľa tejto prihlášky) riadne dokončí.

6.Berieme dodatočne na vedomie oznámenie OŠK Snežnica o zvolenom prezidentovi klubu, ktorým je Milan Tomáš, Predsedom FK je Anton Bahna,

štatutárnými zástupcami sú: Milan Tomáš, Anton Bahna, Ľubomír Vajčovec

 

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  mladší žiaci U13:

11.kolo medzi MŠK KNM C - TJ Slovan Skalité podľa SP článok 82/f a priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech TJ Slovan Skalité.

13.kolo medzi ŠK Nesluša - MŠK KNM C podľa SP článok 82/f a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech ŠK Nesluša.

14.kolo medzi MŠK KNM C - Športový klub SLOVANIA podľa SP článok 82/f a priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech Športový klub SLOVANIA.

Podľa RS čl. 28/13 zaťažujeme poplatkom MŠK KNM C v prospech ObFZ Kysúc - 165 eur MZF.

Odstupujeme DK trenéra Roman Toka(1156290),vedúci mužstva Lubomír Chovanko (1055453) a kapitána Samuel Valiašek (1393514).

2.Vylučuje MŠK KNM C zo IV. ligy ObFZ Kysúc žiaci U13, ŠTK v zmysle SP čl.12/1 sa považuje družstvo za vypadávajúce.ŠTK anuluje všetky dosiahnuté  výsledky MŠK KNM C.

Podľa RS čl. 28/11 zaťažujeme poplatkom MŠK KNM C v prospech ObFZ Kysúc - 350 eur MZF.

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia VI.ligy QUICK SPORT FK Vadičov – TJ Kysučan Ochodnica do 27.06.2018 (streda do 12:00 hod.).

2. Zasadnutie KR bude 27.06.2018 od 15:00 hod.

3. KR plánuje v letnom období (v mesiacoch júl, august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

Správy zo sekretariátu.

 

Upozorňujeme kluby  Klubina,Ochodnica, aby na sekretariát ObFZ Kysúc doručili do 25.6.2018 doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac  máj 2018 !!! Ak tak medzičasom učinili, toto upozornenie nech neakceptujú.

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy