Úradná správa č. 46 - 16/17

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 14.06.2017 o.i schválil:

1.Dotácie futbalovým klubom na letné turnaje žiakov  vo výške 250 Euro pre MŠK Snežnica, FK Lodno, Polom Raková, Slovan Podvysoká, Slávia Staškov , Kysučan Korňa , Tatran Turzovka

1a. Informácia pre kluby, ktorým bol priznaný príspevok na turnaj.

Vyúčtovanie príspevku na turnaj : Organizátor zašle na ObFZ Kysúc najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po skončení podujatia nasledovné:

- propozície, bulletin, výsledkový servis,

- kópie faktúr a kópie dokladov o úhrade týchto faktúr (bankový výpis, kópie pokladničných dokladov, prípadne iných dokladov minimálne vo výške priznaného príspevku)

Po preverení účelnosti nákladov bude príspevok zaslaný na účet uvedený v ISSF.

2.Organizáciu dekorácie víťazov jednotlivých kategórií.

3.Súhlasné stanovisko k prijatiu ŠK Nesluša za riadneho člena SFZ.

4.Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2017/2018

VV  zobral na vedomie:

1.Aktuálne informácie predsedu ObFZ Kysúc.

2.Priebežné hodnotenie súťažného ročníka 2016/2017.

3.Správu hospodárskej komisie.

4.Prípravy aktívu ŠTK , rozpisu súťaží 2017/2017 , súťažného ročníka 2017/2018.

 

Športovo-technická komisia  -  Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2017/2018 sa uskutoční dňa 07.07.2017 (piatok) o 17:00 v zasadačke ObFZ s nasledovným programom:

1a. Otvorenie aktívu

1b. Príhovor predsedu ObFZ Kysúc Stanislava Špilu

1c. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017

1d. Zmeny a doplnky rozpisu súťaží a súťažného poriadku

1e. Vylosovanie nového ročníka 2017/2018 súťaží riadených ObFZ Kysuce

1f. Diskúsia

1g. Záver aktívu

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2017/2018, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 26.6.2017.

3. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2016. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

4. Upozornenie pre FK na doplnok v prihláške systému ISSF bod č. 10.:

Znenie: Podpisom tejto záväznej prihlášky futbalový klub zároveň vyhlasuje, že je finančne zabezpečený a súťaž v rámci celého súťažného ročníka (podľa tejto prihlášky) riadne dokončí.

 

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 25.kolo  zo dňa 11.06.2017

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19.kolo  zo dňa 11.06.2017

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 14.06.2017

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 14.06.2017

2.Vzájomná dohoda:

MFS medzi FK Tatran Turzovka - TJ Tatran Oščadnica 26.kolo dňa 17.06.2017 sobota o 17.30 hod.

 

Úsek mládeže :

1. Vzájomná dohoda:

MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 medzi TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - Štart Dunajov 20. kolo dňa 18.06.2017 o 13.30 hod.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1  Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 27. kolo zo dňa 11.06.2017

2.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 27. kolo zo dňa 11.06.2017

2.3. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 19. kolo zo dňa 11.06.2017

2.4. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 14.06.2017

2.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 14.06.2017

3.Berieme na vedomie žiadosť FK Slávia Staškov o organizovaní turnaja 3. ročník mládežníckeho futbalového turnaja U15.

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 27:

•26K 18.06.2017 17:30 VI. liga QUICK SPORT FK Tatran Turzovka - TJ Tatran Oščadnica Brodňan, Mindek, Greňo – hrá sa 17.06.2017 sobota o 17.30 hod.

•20K 18.06.2017 17:30 VII. liga QUICK SPORT OŠK Snežnica - FK VadičovAR1 Brodňan za Mrmusa, AR2 Mindek

•20K 18.06.2017 17:30 VII. liga QUICK SPORT TJ Slávia Zákopčie - ŠK Radoľa AR1 Greňo za Makyňu

•26K 18.06.2017 13:00 3A.liga Ž TJ Snaha Zborov nad Bystricou - FK Terchová Mindek

•26K 18.06.2017 13:30 3A.liga Ž FK Tatran Turzovka - Akadémia Juventus Žilina (B) Káčerík

•17.6.2017 14:00 3S.liga D 26K FK Slávia Staškov - OŠK Ludrová RHalfar, AR1Kolesnáč

2. KR žiada predložiť DVD záznam zo stretnutia 25K 11.06.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT FK Čadca (B)-  TJ Spartak Vysoká nad Kysucou  najneskôr do 21.6.2017 do 12:00 hod. na sekretariát ObFZ Kysúc

3. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

4. Ďalšie zasadnutie KR: 21.6.2017 o 15:00 hod.

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

141. František Bytčanek (1199739) TJ Slovan Podvysoká – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 12.6.2017. DP čl. 37/5b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

142. Denis Michalina (1229426) FK Čadca – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 12.6.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

143. Adam Kulas (1319325) TJ Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 12.6.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

144. Juraj Fránek (1216902)  TJ Slovan Podvysoká – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 12.6.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

145. Jakub Kazík (1213289) TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 12.6.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

146. Lukáš Grečmal (1197852) FK Čadca– DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 12.6.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

147. Peter Kopačka (1299307) FK Čadca– DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 12.6.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

148. Michal Kopačka (1249013) FK Čadca– DO pozastavenie výkonu športu na 4 MFS od 12.6.2017. DP čl. 49/1a,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

149. D.org podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 45 – 16/17 bod č. 137:

a. ukladá hráčovi Tomáš Mečiak (1264451)  FK Vadičov DO – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace od 7.6.2017 do 7.9.2017 podľa DP čl. 49/1b, 2b, čl. 9/2ii, čl. 17, čl. 36/1 (10 eur MZF)

b. ukladá klubu FK Vadičov DO – pokuta vo výške 50 eur podla DP čl. 60, čl. 9/1c, čl. 12.  (7 Eur MZF)

150. D.org podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 45 – 16/17 bod č. 138:

a. ukladá klubu Slovan Nová Bystrica  DO – pokuta vo výške 50 eur podla DP čl. 58/2a,3, čl. 9/1c, čl. 12.  (7 Eur MZF)

151. D. Org. pokračuje v prešetrovaní veci z ÚS č. 45 – 16/17 bod č. 139.  D. Org. žiada klub Kysučan Ochodnica o zaslanie potvrdenia o úhrade faktúry do 21.6.2017 do 12.00 pod následkami disciplinárnych opatrení.

152. D.org. dáva klubom a hráčom na vedomie, že vzhľadom na zvyšujúcu sa brutalitu a hrubé nešportové správanie na štadiónoch nebude podmienečne upúšťať po vykonaní polovice trestu pri trestoch uložených podľa DP čl. 48, čl. 49/1b,c,d,e,f až do odvolania.

Správy zo sekretariátu :

1. Sekretariát ObFZ Kysúc bude dňa 23.6.2017 zatvorený.

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícii na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

2. Žiadame kluby Ochodnica a Zákopčie, aby na sekretariát ObFZ Kysúc doručili do 21.6.2017 doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za máj.

Futbalové zväzy