Úradná správa č. 46 - 15/16

zo dňa 01.07.2016

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude 07.07. 2016 - 08.07.2016  a 14.07. 2016 - 15.07.2016 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

 

Výkonný výbor – Stanislav Špila

VV na svojom zasadnutí dňa 29.06.2016 o.i.

VV schválil:

1. Dekoráciu víťazov ObFZ Kysúc

2. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016 vo všetkých kategóriách.

VV zobral na vedomie:

1. Aktuálne informácie.

2. Vyhodnotenie družobných stretnutí mládeže

3. Pripravenosť súťažného ročníka 2016/2017

4. Prípravu rozpisu súťaží 2016/2017

5. Prípravu a organizáciu aktívu ŠTK dňa 2.7.2015.

6. Správu hospodárskej komisie

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2016/2017 sa uskutoční dňa 2.7.2016(sobota) o 10:00 v zasadačke ObFZ

2. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

3. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Kysúc, ŠTK bude prideľovať čísla pre vylosovanie súťažného ročníka podľa nasledovných kritérií:

a) Zaradené družstva mládeže a dospelých v súťažiach SsFZ a SFZ.

b) Zostupujúce družstva zo súťaží SsFZ.

c) Umiestnenie družstva v uplynulom ročníku.

d) Vzájomná dohoda výmeny prideleného čísla.

4. Predbežné pridelenie čísiel VI. liga QUICK SPORT:

1. TJ Kysučan Korňa, 2. TJ Spartak Radôstka, 3. TJ Slovan Podvysoká, 4. FK Tatran Turzovka, 5. TJ Slovan Nová Bystrica, 6. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 7. FK Čadca B  ( HP Horelica), 8. MŠK Kysucké Nové Mesto B ( HP Povina), 9. FK Polom Raková, 10. TJ Tatran Oščadnica, 11. TJ Pokrok Stará Bystrica, 12. TJ Kysučan Ochodnica, 13. TJ Olešná, 14. FK Nesluša,

Predbežné pridelenie čísiel VII. liga QUICK SPORT:

1. FK Lodno, 2. TJ Slávia Zákopčie, 3. FK VADIČOV, 4. ŠK Radoľa, 5. TJ Rozkvet Klubina 6. OŠK Snežnica,

5. Upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.

Úsek dospelých :

1. Na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2015/2016 je zostupujúcim družstvom zo VI. ligy ObFZ Kysúc ŠK Radoľa RS čl. 18/c

2. Na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2015/2016 ObFZ je postupujúcim družstvom do V. ligy sk.A SsFZ  TJ Slovan Rudinská RS čl. 18/a

3. Na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2015/2016 ObFZ je postupujúcim družstvom zo VII. ligy ObFZ Kysúc OŠK Rudina B. Vzhľadom  na to, že OŠK Rudina B  do súťažného ročníka 2016/2017 neprihlásili družstvo do žiadnej súťaže v kategórii dospelých, z tohto dôvodu na základe RS čl. 18/e,i zaraďujeme do VI. ligy ObFZ Kysúc družstvá podľa poradia umiestnenia v VII. lige ObFZ Kysúc TJ Spartak Radôstka  a TJ Olešná.

5. Berieme na vedomie oznámenie TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou o organizovaní turnaja dňa 10.07.2016

6. Berieme na vedomie list TJ Olešná.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

129. D. org dáva klubom na vedomie prenesenie zvyšku nepodmienečne uložených trestov zo súťažného ročníka 2015/2016 do súťažného ročníka 2016/2017 u týchto previnilcov:

a. Erik Jaroš (1245531) TJ Olešná – 1 MFS

b. Milan Zajac (1174741) Spartak Vysoká nad Kysucou – 1 MFS

c. Marián Kekely (1248336) FK Lodno – 1 MFS

d. Jozef Guži (1150345) Polom Raková – 1 MFS

e. Ján Lokša (1169165) FK Čadca B – 1 MFS

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Žiadame všetkých R a DZ, ktorí neodoslali vyplnený formulár zmien v Pravidlách futbalu, ktoré nadobudnú platnosť 1.7.2016., aby tak učinili čo najskôr !!! Úspešné vyplnenie formulára (90%) je nutná podmienka zaradenia na nominačnú listinu R a DZ pre sezónu 2016/2017. V prípade, že Vám nebol formulár doručený kontaktujte komisiu R na email plostica1@gmail.com. Príslušné zmeny pravidiel nájdete na stránke obfzkysuc.sk v sekcii http://www.obfzkysuc.sk/rozhodcovia-treneri-a-delegati/dokumenty-pre-r-a-dz.html .

2. Letný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23.7.2016. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

3. KR oznamuje začiatok školenia nových R na deň 6.7.2016 o 15:30 hod. v budove ObFZ KYSÚC. V prípade otázok, popr. prihlásenia sa na školenie kontaktujte vedúceho školiaceho úseku KR p. Moják Peter č.t. 0907204552

 

Správy zo sekretariátu

VV SFZ prerokoval návrh noviel stanov, RaPP, volebného a rokovacieho poriadku SFZ.

Viac informácii tu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy