Úradná správa č. 46 - 10/11

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný poriadok 2011/2012 sa uskutoční 8.7.2011 o 16.00 hod. v priestoroch reštaurácie Bowling centrum a Pizzeria biely dom v Čadci. Účasť štatutárnych zástupcov na aktíve je povinná.
 2. Podmienkou zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 7 rozpisu súťaže.
 3. Upozorňujeme kluby riadené ObFZ Kysúc na vysporiadanie si všetkých medzi oddielových pohľadávok a pohľadávok voči ObFZ Kysúc.
 4. Upozorňujeme kluby na dodržiavanie čl. 6 písm. e – organizovanie turnajov.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Ospravedlnení: Kupka 24.6.2011, Čuboň 24.6.2011, Jantoš 24.6., Maják 24.6., R. Čambora 1.7. - 31.8., Holiač 24.6., Hlava 24.6.
 2. Seminár pred súťažným ročníkom 2011/2012 sa uskutoční 6.8.2011 o 8.00 hod.
 3. Fyzické previerky 10.6.2011 úspešne absolvovali: Blažek, Bohovič, R.Čambora, Čepec, Halfar, Chovanec, Kubiš, Kvašňovský, Podolák, Ševčík, Zacher, Žák, Židek; dňa 24.6.2011: Belko, Grznár, Sabela, Špalek, Truchlý.
 4. Posledný termín fyzických je 6.8.2011 o 7.00 hod. na štadióne FK Čadca. Úspešne absolvovanie fyzických previerok je podmienkou pre účinkovanie ako R na ObFZ Kysúc pre ročník 2011/2012.
 5. Chyby v zápisoch: 22.5.2011 - Staník 0,2; Maják 0,5; Vojtuš 2,4; 5.6.2011 - Badura 0,4; 12.6.2011 - Chovanec 0,2; 19.6.2011 - Škola 1,2; Kubica 1; Staník 0,4; Vojtuš 2,4; Kupka 0,6
 6. Opätovne žiadame R Kopásek, Čuboň aby predložili na sekretariát do 14.7.2011 fotografiu pasových rozmerov.
 7. Zasadnutie KR 20.7. 2011 o 15.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • ŠTK pripravuje rozpis súťaže pre ročník 2011/2012. Žiadame kluby o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. Klubom, mestám a obciam ponúkame možnosť prezentácie svojich aktivít na stránkach rozpisu súťaže.
 • Sekretár pre administratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy