Úradná správa č. 45 - 17/18

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí dňa 13.06.2018 o.i.

Schválil:

1. Na základe uznesenia volebnej konferencie ObFZ 2017 a návratiek družstiev schválil model č.2 súťaže dospelých pre súťažný ročník 2018/2019.

2. Nominačné listiny R a DZ pre súťažný ročník 2018/2019.

3.Dotácie na mládežnícke turnaje pre Polom Raková, Tatran Turzovka, MŠK Snežnica vo výške 200 Euro.

4. Organizáciu a program aktívu ŠTK dňa 30.06.2018 o 10,00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

 

Zobral na vedomie:

1. Kontrolu uznesení.

2.Hodnotenie priebehu súťaží.

3.Organizáciu dekorácie víťazov jednotlivých kategórií.

4.Informáciu o príprave rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019.

5.Správu predsedu HK o platobnej disciplíne oddielov.

6.Informáciu zo stretnutia predsedov ObFZ Kysúc a ObFZ Žilina.

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

Úsek dospelých:

1.Termín konania aktívu ŠTK 30.06.2018 o 10,00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.6.2018.

3. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - 133eur(všetky FK).

Upozornenie pre FK na doplnok v prihláške systému ISSF bod č. 10.:

Znenie: Podpisom tejto záväznej prihlášky futbalový klub zároveň vyhlasuje, že je finančne zabezpečený a súťaž v rámci celého súťažného ročníka (podľa tejto prihlášky) riadne dokončí.

4.Kontumujeme MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí 25.kolo medzi TJ Olešná - ŠK Radoľa  podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Olešná.

Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom ŠK Radoľa - 100 eur MZF v prospech TJ Olešná .Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom ŠK Radoľa v prospech ObFZ Kysúc - 35 eur MZF.

 

Úsek mládeže:

1.Kontumujeme MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  mladší žiaci U13, 14.kolo medzi TJ Slovan Skalité - Športový klub Nesluša podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Skalité.

Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom Športový klub Nesluša - 35 eur MZF v prospech TJ Slovan Skalité .Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom Športový klub Nesluša v prospech ObFZ Kysúc - 10 eur MZF.

2.ŠTK KM zaevidovala podanie na komisiu FK Lodno

 

3.Schvaľuje

3.1.Vzájomnú dohodu

a) MŠK Kysucké Nové Mesto - TJ Kysučan Korňa 12. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 17.06.2018 10:00 hod. (HP- TJ Povina).

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.26:

• 26K NE 17.06.2018 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica – TJ Spartak Radôstka:

platí pôvodná delegácia, ale bez DZ

• 26K NE 17.06.2018 17:00 VI.liga QUICK SPORT FK Vadičov – TJ Kysučan Ochodnica:

platí pôvodná delegácia, ale bez DZ

Mládež SsFZ

• 26K NE 17.06.2018 10:00 3A.liga žiaci TJ Slovan Podvysoká – TJ Tatran Oščadnica: R Káčerik za Belko Ľ.

• 26K NE 17.06.2018 10:00 3A.liga žiaci ŠK Javorník Makov – MŠK Kysucké Nové Mesto B: R Nekoranec za Moják

2. KR plánuje v letnom období (v mesiacoch júl, august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

56.Jozef Veselka (1166108) Kysučan Korňa – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 11.6.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

57.Tomáš Korček (1189630) Kysučan Korňa – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 11.6.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

 

Správy zo sekretariátu.

 

Žiadame kluby  Klubina,Ochodnica, Podvysoká, Radôstka a Zákopčie, aby na sekretariát ObFZ Kysúc doručili do 20.6.2018 doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za mesiac  máj 2018 !!!

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy