Úradná správa č. 45 - 15/16

zo dňa 24.06.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2016/2017 sa uskutoční dňa 2.7.2016(sobota) o 10:00 v zasadačke ObFZ

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2016/2017, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.6.2016. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2016. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

3. Podmienky zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie RS čl.8.

Úsek dospelých:

1. Kontumujeme MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 26. kolo TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto (B) podľa SP článok 82/1b v prospech TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom MŠK Kysucké Nové Mesto (B) - 100eur MZF v prospech TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom MŠK Kysucké Nové Mesto (B) v prospech ObFZ Kysúc - 35 eur MZF.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 26.kolo  zo dňa 19.06.2016

2.2 Konečnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 22.06.2016

2.3.Konečnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 22.06.2016

3. Víťazom VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súť. ročníku 2015/2016 s právom postupu do V. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ Slovan Rudinská

4. Najlepší strelci VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súť. ročníku 2015/2016: 1.Michalíček Jozef (Kysučan Korňa, 36 gólov), 2.Rastislav Planeta (TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou, 30 gólov), 3.Marek Poláček (FK Tatran Turzovka, 20 gólov).

5. Víťazom VII. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc v súť. ročníku 2015/2016 s právom postupu do VI. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva OŠK Rudina (B)

Úsek mládeže:

1. Z dôvodu 3.kontumácie FK Čadca (B) vylučujeme z V. ligy U19 ObFZ Kysúc, ŠTK v zmysle SP čl.12/1 anuluje všetky dosiahnuté výsledky FK Čadca (B),prípad odstupujeme na DK.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 22. kolo zo dňa 19.06.2016

2.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 20. kolo zo dňa 19.06.2016

2.3. Konečnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  ku dňu 22.06.2016

2.4. Konečnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 22.06.2016

2.5. Dohrávku MFS 20.kolo TJ Kysučan Korňa U15 - FK Lodno U15

2.5. Dohrávku MFS 17.kolo ŠK Javorník Makov U13 - TJ Slovan Skalité  U13

3. Víťazom V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 v súť. ročníku 2015/2016 s právom postupu do IV. Ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

4. Najlepší strelci V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 v súť. ročníku 2015/2016 : 1.Martin Rudinský  (TJ Kysučan Korňa, 10 gólov), 2-3.Tomáš Pilka (TJ Spartak Radôstka, 9 gólov), Marek Lučan (TJ Kysučan Korňa, 9 gólov)

5. Víťazom IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 v súť. ročníku 2015/2016 s právom postupu do III. ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva ŠK Javorník Makov

6. Najlepší strelci IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 v súť. ročníku 2015/2016: 1. Štefan Kaštan (ŠK Javorník Makov, 100 gólov), 2. Jakub Kmecz (MŠK Snežnica, 47 gólov), 3. Oliver Stolárik (ŠK Javorník Makov,43 gólov)

7. Víťazom IV. ligy MEVASPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 v súť. ročníku 2015/2016 sa stáva ŠK Javorník Makov

8. Najlepší strelci IV. ligy MEVASPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 v súť. ročníku 2015/2016: 1. Andrej Bologa (ŠK Javorník Makov,35 gólov), 2. Andreas Válek (ŠK Javorník Makov,32 gólov), 3. Jakub Mrkva (ŠK Javorník Makov, 24 gólov)

9. Berieme na vedomie oznámenie MŠK Snežnica o organizovaní turnaja žiakov U15.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

125. Jozef Guži  (1150345) Polom Raková DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 20.6.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

126. Ján Lokša  (1169165) FK Čadca B DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 20.6.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

127.  D.org. upravuje bod č. 122 z ÚS č. 44 nasledovne: Pavol Dubovický (1122379) Slovan Nová Bystrica DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 13.6.2016. DP čl. 37/5b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

128. D.org po objasnení veci z ÚS č. 43 bod 120 ukladá klubu FK Čadca pokutu vo výške 350 Eur. DP čl. 64/1a, 4 a RS čl. 28/12. (5 EUR MZF)

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Predvolávame dňa 29.6.2016 o 15:30 hod. na zasadnutie KR R: Funtek, Ševčík

2. Žiadame všetkých R a DZ o dôsledné naštudovanie zmien v Pravidlách futbalu, ktoré nadobudnú platnosť 1.7.2016. Každému R a DZ bol na ich e-mail odoslaný formulár za účelom overenia si informácii, ako R naštudovali zmeny pravidiel. Úspešné vyplnenie formulára (90%) je nutná podmienka zaradenia na nominačnú listinu R a DZ pre sezónu 2016/2017. V prípade, že Vám nebol formulár doručený kontaktujte komisiu R na email plostica1@gmail.com. Príslušné zmeny pravidiel nájdete na stránke obfzkysuc.sk v sekcii http://www.obfzkysuc.sk/rozhodcovia-treneri-a-delegati/dokumenty-pre-r-a-dz.html .Najneskorší termín spätného odoslania formulára je 1.7.2016.

3. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Správy zo sekretariátu

VV SFZ prerokoval návrh noviel stanov, RaPP, volebného a rokovacieho poriadku SFZ.

Viac informácii tu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy