Úradná správa č. 45 - 10/11

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

 1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný poriadok 2011/2012 sa uskutoční 8.7.2011 o 16.00 hod. v priestoroch reštaurácie Biely dom v Čadci. Prihláška do súťaže nebude zasielaná poštou, je zverejnená na web stránke ObFZ Kysúc www.obfzkysuc.sk. Účasť štatutárnych zástupcov na aktíve je povinná.
 2. Prihlášky do súťaže a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na sekretariát ObFZ Kysúc najneskôr do 1.7.2011!
 3. Podmienkou zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 7 rozpisu súťaže.
 4. Upozorňujeme kluby riadené ObFZ Kysúc na vysporiadanie si všetkých medzi oddielových pohľadávok a pohľadávok voči ObFZ Kysúc.
 5. Upozorňujeme kluby na dodržiavanie čl. 6 písm. e – organizovanie turnajov.

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 26. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy.
 3. Víťazom QUICK SPORT I. triedy na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2010/2011 a postupujúcim do V. ligy sk A sa stáva ŠK Radoľa.
 4. Zostupujúcim družstvom z QUICK SPORT I. triedy na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2010/2011 do QUICK SPORT II. triedy sa stáva TJ Tatran Oščadnica.
 5. Konečná poradie súťaže slušnosti o pohár firmy STAVMARKET spol. s.r.o. Turzovka ročník 2010/2011: 1.TJ Snaha Zborov 580 bodov, 2. TJ Beskyd Svrčinovec 450 b, 3. FK Tatran Turzovka 390 b, 4. TJ Tatran Oščadnica 350 b, 5. ŠK Čierne 300 b, 6. TJ Slovan Ľadonhora H. Vadičov 200 b, 7. TJ Slávia Staškov 180 b, 8. ŠK Radoľa 160 b, 9. TJ Spartak Vysoká 150 b, 10. FK Čadca B 120 b, 11. TJ Kysučan Korňa 100 b, 12. FK Nesluša 100 b, 13. OŠK Rudina 30 b, 14. FK Lodno bez hodnotenia.
 6. Berieme na vedomie oznámenie o organizovaní futbalových turnajov FK Tatran Turzovka 25.6.2011 mladší žiaci, 26.6.2011 dorast, 23.7.2011 dospelí.

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 22. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast.
 3. Víťazom QUICK SPORT I. triedy dorastu na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2010/2011 a postupujúcim do V. ligy sk. A sa stáva TJ Pokrok Stará Bystrica.
 4. Kysučan Ochodnica (žiaci) sa zúčastní medzinárodného turnaja v Českej republike dňa 25.6.2011. Miesto konania Václavovice.
 5. Najlepší strelci dorastu ročník 2010/2011: Radovan Belák 27 gólov (Oščadnica), Marek Dubovický 23 (S. Bystrica), Tomáš Janíček 22 (S. Bystrica), Lukáš Šustek 18 (Oščadnica), Peter Smieško 18 (Vysoká), Matej Kasaj 17 (Radôstka).
 6. Upozorňujeme kluby na možnosť zaradenia do súťaže ročníka 2011/2012 v kategórii mladších žiakov. Prípadný záujem FK žiadame vyznačiť v prihláške do súťaže.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 265. DK berie na vedomie list od Ladislava Kubačáka, 830521, Vysoká nad Kysucou zo dňa 14.6.2011 a prípad považuje za uzavretý.
 • 266. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 267. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

 • ŠTK pripravuje rozpis súťaže pre ročník 2011/2012. Žiadame kluby o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. Klubom, mestám a obciam môže byť poskytnutá možnosť prezentácie svojich aktivít na stránkach rozpisu súťaže.
 • Sekretár pre administratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy