Úradná správa č. 44- 18/19

Výkonný výbor - Stanislav Špila

 

VV na svojom zasadnutí dňa 29.5 .2019 o.i. schválil

1.Dotácie na vybrané turnaje mládeže vo výške 200 eur pre družstva Slovan Podvysoká, Tatran Turzovka, Polom Raková.

2.Termín aktívu ŠTK na deň 4-7.2019 o 17,00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

3.Na návrh KR Patrika Elsnera na zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov SsFZ.

4. Termín organizácie medzinárodného mládežníckeho turnaja  U19 , U15 dňa 1.12.2019 vo futbalovej aréne v Korni.

 

Poveril zastupovaním za  Petra Kubinca

1.Milana Škorníka výkonom funkcie podpredsedu ObFZ Kysúc

2.Stanislav Špilu výkonom funkcie predsedu MaK ObFZ Kysúc

 

Zobral na vedomie

1 Kontrolu uznesení

2.Aktuálne informácie podané predsedom ObFZ Kysúc

3.Priebežné hodnotenie priebehu súťaží

4.Organizáciu dekorácie víťazov jednotlivých kategórií

5. Prípravu rozpisu súťaží 2019/2020

6.Správu HK o platobnej disciplíne futbalových oddielov

 

 

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

Úsek dospelých:

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne pozor zmena do 21.6.2019!!!!.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať predbežný informačný e-mail na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3. Upozorňujeme:

3.1. FK na RS 2018/2019 čl.2 – v záujme regulárnosti si vyhradzuje riadiaca komisia právo zrušiť výnimky z hracích dní a časov pre posledné kolá.

3.2. FK na možnosť rozlosovania súťaží pre ročník 2019/2020 na základe počtu príhlásených družstiev dospelých  RS 2018/2019 čl.7/f -

 

Návrh súťaží od ročníka 2019/2020

6.liga – 12 účastníkov(8 družstiev z nadstavbovej časti + max. 4 družstva zo skupiny

o umiestnenie podmienené počtom vypadávajúcich z vyšších súťaží),

7.liga – minimálne 6 účastníkov.

Termín aktívu je stanovený na 4.7.2019 o 17,00 hod. v zasadačke ObFZ Kysúc.

 

4. Žiadame TJ Kysučan ochodnica zaslať videozáznam zo stretnutia 5.kola nadstavbovej časti o postup 85-90 min. hracieho času. Termín do 5.6.2019 12,00 hod.

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 11.06.2019 o 16.30 hod.

1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

1.3. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité MFS 13.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

1.4. ŠK Čierne - FK LODNO MFS 18.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

1.5. ŠK Čierne - MŠK Snežnica MFS 21.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 15.06.2019 o 17.00 hod.

1.6. TJ Kysučan Korňa - MŠK Snežnica MFS 17.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.30 hod.

1.7. OŠK Rudina - FK LODNO MFS 20.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 05.06.2019 o 17.00 hod.

 

2. Schvaľujeme:

2.1. FK Čadca - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.06.2019 o 12.00 hod.

3. Upozorňujeme FK hrajúce sútaže prípraviek aby si plnili povinnosť vytvárať zápis o stretnutí pred každým MFS. V prípade neplnenia povinnosti odstupujeme DK.!!!!

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

1. Zmeny v obsadení R v DL č.23

• 6K NE 02.06.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Spartak Radôstka – TJ Kysučan Ochodnica: AR1 Sikora za Sekerka

• 6K NE 02.06.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT FK Čadca B – FK Polom Raková: AR2 Čambora za Belko D.

• 6K NE 02.06.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Nová Bystrica – OŠK Snežnica: AR1 Belko D. za Cisarik

• 6K NE 02.06.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Olešná – FK Lodno: R Drozd, AR1 Sekerka, AR2 Kačerik

• 12K NE 02.06.2019 12:00 IV.liga U13 QUICK SPORT FK Lodno – Športový klub Slovania: R Mindek za Žák

 

Mládež SsFZ:

• 24K NE 02.06.2019 13:00 3A.liga žiaci TJ Snaha Zborov nad Bystricou – MFK Bytča: R Chovanec M. za Trúchly

2. KR prijala sťažnosť Športového klubu Nesluša zo stretnutia 5K VI.ligy QUICK SPORT (nadstavbová časť o postup, Športový klub Nesluša – TJ Spartak Radôstka). KR k tomu zaujme stanovisko po zhliadnutí videozáznamu.

3. Žiadame R, aby si vo vlastnom záujme prišli na sekretariát v úradných hodinách (streda, piatok od 10:00-17:00), vyskúšať novú zápasovú súpravu (JOMA CAMPION V 101267.102) a do 7.6.2019 nahlásili predsedovi KR veľkosť. Súpravy po objednaní už nebude možné vymeniť. K dispozícií na vyskúšanie sú iba veľkosti M, L, XL, ale objednať sa dá rôzna veľkosť.

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

87. Vylúčený po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)-nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP - Maxim Tichý (1294877) MŠK Snežnica U19, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche (kopnutie súpera nadmernou silou) podľa čl.49/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 8 týždnov nepodmienečne podľa čl.49/2b DP, od 27.5.2019 do 22.7.2019. ( 7 EUR MZF ).

88. Vylúčený po 2 ŽK : DS - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/3 DP - Milan Gazdík (1204001) ŠK Radoľa , od 27.5.2019. ( 10 EUR MZF).

89. DS po 5 ŽK : nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.9/2b2 a čl.37/5a DP - Tomáš Šimanica (1258638) FK Čadca "B" , od 27.5.2019. (10 EUR MZF).

 

 

Matričná komisia - Stanislav Špila

Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu.

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy