Úradná správa č. 44 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

Úsek dospelých:

1.Termín konania aktívu ŠTK 30.06.2018 o 10,00 v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.6.2018.

3. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení- 133eur(všetky FK).

4.Informácie k novému súťažnému ročníku 2018/2019 nájdete na uvedenom linku: tu

5.Kontumujeme MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí 17.kolo medzi TJ Slávia Zákopčie - OŠK Snežnica podľa SP článok 82/b a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slávia Zákopčie.

Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom OŠK Snežnica- 100 eur MZF v prospech TJ Slávia Zákopčie .Podľa RS čl. 28/2 zaťažujeme poplatkom OŠK SNEŽNICA v prospech ObFZ Kysúc - 35 eur MZF.

 

Úsek mládeže:

 

1.Schvaľuje

1.1.Vzájomnú dohodu

a) FK Lodno - MŠK Snežnica 14.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ kysúc dňa 08.06.2018 17:30 hod.

b) MŠK Kysucké Nové Mesto - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA Korňa 14. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.06.2018 18:00 hod. (HP - umelá tráva Kysucké Nové Mesto)

c) MŠK Kysucké Nové Mesto - TJ Kysučan Korňa 12. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 17.06.2018 10:00 hod. (HP- umelá tráva Kysucké Nové Mesto).

d) TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Skalité 13.kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc U15 dňa 15.06.2018 15.00 hod.

e) TJ Kysučan Korňa - TJ Slovan Skalité 13.kolo IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc U13 dňa 15.06.2018 16.30 hod.

 

6. ŠTK dodatočne berie na vedomie zmenu výboru FK Slovan Podvysoká, kde za predsedu FK bol zvolený p. Ľubomír Hranec, manažér Lukáš Palica.

Súčasne ŠTK žiadá o doplnenie kontaktných údajov zodpovedných členov pri komunikácii s ObFZ (aktuálne telef. spojenie a e-mailové kontakty.)

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.25:

Mládež SsFZ

• 25K SO 09.06.2018 17:00 4A.liga dorast TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – OŠK Kamenná Poruba: AR1 Moják za Štrba

• 25K SO 09.06.2018 10:00 2S.liga žiaci FK Čadca – MŠK Žilina C: R Kolesnáč za Špalek Š.

• 25K SO 09.06.2018 10:00 3A.liga žiaci TJ Tatran Oščadnica – FK Terchová: R Špalek A. za Špalek O.

• 25K SO 09.06.2018 10:00 3A.liga žiaci FK Turzovka – TJ Slovan Podvysoká: R Špalek Š. za Kolesnáč

2. KR sa na svojom zasadnutí zaoberala sťažnosťou FK Polom Raková (TJ Kysučan Ochodnica – FK Polom Raková). Sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú. Voči R budú vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ ObFZ 8/g.

3. Žiadame R a DZ aby si skontrolovali dochádzku za mesiac máj prípadné nezrovnalosti žiadame nahlásiť na sekretariat@obfzkysuc.sk do 15.6.2018. Dochádzka za máj tu.

4. KR plánuje v letnom období (v mesiacoch júl, august) školenie nových rozhodcov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk, alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

1.Doškoľovací seminár trénerov SsFZ – UEFA GRASSROOTS C licencie a UEFA B licencie:

Dátum konania seminára: 24.jún 2018

Miesto konania seminára: Žilina – Bytčica (ihrisko)

Dĺžka trvania seminára:      5 hodín

Zaslanie prihlášky na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk

Prihláška sa nachádza na stránke : ObFZ Žilina /Dokumenty/

 

2. SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ (Tomášiková 30 C,  821 01 Bratislava)

PROGRAM PODPORY TALENTOVANÝCH FUTBALISTOV SFZ

N O M I N Á C I A  oblastného výberu Dolných Kysúc U 12 /2006/ na tréningový zraz v Kysuckom Novom Meste dňa 11.6. 2018 (pondelok) o 15:30hod.

Nominovaní hráči:

1.ŘIHA Matej MŠK K.N.M.

2.KADURA Andrej MŠK K.N.M.

3.ADAMEK Branislav MŠK K.N.M.

4.VALIAŠEK Samuel MŠK K.N.M.

5.VOJTEK Patrik Rudina

6.KUBOV Alex Rudina

7.ŠPIREC Dávid Rudina

8.KOPTÁK Tomáš Rudina

9.ŠEVČÍK Matúš Snežnica

10.LABUDA Peter Snežnica

11.POLIAČEK  Kristián  Zborov

12.VOJTUŠ Jakub  Zborov

13.ZAPALAČ  Adrián  Nesluša

 

N O M I N Á C I A  oblastného výberu Dolných Kysúc U 13 /2005/ na tréningový zraz v Kysuckom Novom Meste dňa 11.6. 2018 (pondelok) o 15:30hod.

Nominovaní hráči:

1.MÁČEK Marek  MŠK K.N.M

2.ŠAMAJ Samuel MŠK K.N.M.

3.MAGOČ Andrej MŠK K.N.M.

4.TRUBAČIK Dávid MŠK K.N.M.

5.KUBAŠČÍK Sebastián MŠK K.N.M.

6.CHOVANEC Miro  MŠK K.N.M.

7.HARCEK Adriano MŠK K.N.M.

8.ŠKOLNÍK Lukáš MŠK K.N.M.

9.BELIANČIN Ján  Rudina

Realizačný tím:

Tréneri:   BAČÍK Jaroslav, NOVÁK Vladimír,

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok  11. júna 2018 o 15.30 hod. v areáli mládežníckeho futbalového ihriska MŠK K.N.M. v K.N.M... Ukončenie tréningového zrazu je plánované na pondelok  11. júna 2018 do 17.30 hod. v K.N.M..

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že SFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.

V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Jaroslava Bačíka +421915124064

Hráči si prinesú:  kopačky, chrániče,  tréningové oblečenie, tepláky

Priniesť so sebou preukaz poistenca!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N O M I N Á C I A oblastného výberu Horných Kysúc U 13 /2005/ na tréningový zraz v Rakovej dňa 11.6. 2018 (pondelok) o 15:45hod.

Nominovaní hráči:

1.BROS Tobias FK Čadca

2.MACKO Nikolas FK Čadca

3.JARÁBEK Ľubomír FK Čadca

4.GAJDOŠ Róbert TJ Kysučan Korňa

5.MACHÝĽ Jakub FK Polom Raková

6.ŠOPOR Martin FK Polom Raková

7.KUBIŠTA Gabriel Slovan Podvysoká

8.MAGAT Daniel Pokrok S. Bystrica

9.LIGAČ Martin FK Turzovka

10.BIELČIK Martin FK Turzovka

11.HALVONÍK Tomáš Pokrok S. Bystrica

12.BOCKO Adam  Slávia Staškov

13.BADŽGOŇ Jakub FK Turzovka

14.KUBALA Ján Pokrok S. Bystrica

 

N O M I N Á C I A  oblastného výberu Horných Kysúc U 14 /2004/ na tréningový zraz v Rakovej dňa 11.6. 2018 (pondelok) o 15:45 hod.

Nominovaní hráči:

1.SERAFÍN Matúš FK Čadca

2.ŠICHMAN Martin FK Čadca

3.HEGLAS Dominik FK Polom Raková

4.KUDLÁČ Štefan  Slávia Staškov

5.PERĎOCH Timotej FK Čadca

6.VALEK Andreas  Javorník Makov

7.BOLOGA Andrej Javorník Makov

8.VAŇOVEC Dávid TJ Tatran Krásno

9.ROVDER Filip FK Čadca

10.MARÁČEK Šimon FK Čadca

11.HRTÚS Matej  TJ Kysučan Korňa

12.HÝLL Tomáš  Pokrok Stará Bystrica

13.JATI Jakub  Pokrok Stará Bystrica

14.STEINIGER Milan FK Turzovka

 

N O M I N Á C I A oblastného výberu Horných Kysúc U 12 /2006/ na tréningový zraz v Rakovej dňa 11.6. 2018 (pondelok) o 15:45 hod.

Nominovaní hráči:

1.VALEK Samuel ŠK Javorník Makov

2.ZAJAC Jakub Slávia Staškov

3.ZAJAC Lukáš Slávia Staškov

4.JANTOŠÍK Adrián Slávia Staškov

5.PAVLÍK Matúš ŠK Javorník Makov

6.KADÚCH Samuel TJ Korňa

7.ADAMEC Marek FK Čadca

8.PAŠTRNÁK Patrik FK Polom Raková

9.HALADEJ Adam FK Polom Raková

10.LUTERA Filip  FK Polom Raková

11.TALAPKA Tobias Pokrok S. Bystrica

12.SKORČÍK Filip Tatran Turzovka

13.ROVDER Tomáš FK Čadca

14.KAJÁNEK Ján  FK Polom Raková

Realizačný tím:

Tréneri:  KULLA Róbert, Škorník Pavol

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok  11. Júna  2018 o 15.45 hod. v areáli mládežníckeho futbalového ihriska FK Polom Raková v Rakovej.. Ukončenie tréningového zrazu je plánované na pondelok  14. mája 2018  do 17.45 hod. v Rakovej.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že SFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.

V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Róberta Kullu +421915536890

Hráči si prinesú:  kopačky, chrániče,  tréningové oblečenie, tepláky

Priniesť so sebou preukaz poistenca!

 

Správy zo sekretariátu

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

 

 

 

 

 

Futbalové zväzy