Úradná správa č. 44 - 16/17

31.05.2017

Športovo-technická komisia  -  Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2017/2018 sa uskutoční dňa 07.07.2017 (piatok) o 16:00 v zasadačke ObFZ

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2017/2018, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 26.6.2017.

3. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2016. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

4. Upozornenie pre FK na doplnok v prihláške systému ISSF bod č. 10.:

Znenie: Podpisom tejto záväznej prihlášky futbalový klub zároveň vyhlasuje, že je finančne zabezpečený a súťaž v rámci celého súťažného ročníka (podľa tejto prihlášky) riadne dokončí.

Úsek dospelých:

1. Kontumujeme MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc  14.kolo  FK Lodno - FK Vadičov podľa SP článok 82/d v prospech FK Lodno

priznávame 3 body a skóre 3:0.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 23.kolo  zo dňa 28.05.2017

2.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17.kolo  zo dňa 28.05.2017

2.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 31.05.2017

2.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 31.05.2017

2.5. Zmenu HP v MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 26.kolo FK Nesluša- FK Čadca (B), (HP Rudina)

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 25. kolo dňa 11.06.2017 o 17.00 hod.:

TJ Olešná - FK Nesluša

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Kysučan Korňa

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Spartak Radôstka

TJ Tatran Oščadnica - TJ Slovan Podvysoká

FK Polom Raková - FK Tatran Turzovka

TJ Slovan Nová Bystrica - Voľno

FK Čadca (B) - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou (HP Horelica)

3.2.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 11.06.2017 o 17.00 hod.:

ŠK Radoľa- OŠK Snežnica

TJ Rozkvet Klubina - TJ Slávia Zákopčie

FK Vadičov - FK Lodno

4.V záujme regulárnosti ukončenia súťaží dospelých sa 25., 26. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc a 19., 20. kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc odohrajú

v rovnakom termíne 11.6.2017 a 18.6.2017 v UHČ  (SP čl.35 kap.4)

Úsek mládeže :

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 14. kolo zo dňa 28.05.20171

1.2  Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 25. kolo zo dňa 28.05.2017

1.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 25. kolo zo dňa 28.05.2017

1.4. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 17. kolo zo dňa 28.05.2017

1.5. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 31.05.2017

1.6. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 31.2017

1.7. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 31.05.2017

2.vzájomná dohoda:

2.1. MFS IV. liga U15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi TJ Kysučan Korňa - TJ Tatran Oščadnica 26.kolo dňa 04.06.2017 (nedeľa) o 13.30 hod.

3. ŠTK KM nariaďuje:

3.1. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 27. kolo dňa 11.06.2017 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - MŠK Snežnica (SO 10.06.2017 o 10.00 hod.)

FK Slávia Staškov - Voľno

TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa

ŠK Čierne - Voľno

3.2. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 27. kolo dňa 11.06.2017 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica- MŠK Snežnica (SO 10.06.2017 o 12.00 hod.)

FK Nesluša - ŠK Čierne ( HP Čierne)

FK Slávia Staškov - Voľno

TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa

3.3. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 11.06.2017 o 10.00 hod.:

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - Voľno

TJ Kysučan Ochodnica - OŠK Rudina

Štart Dunajov - FK Lodno

 

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

24. kolo dňa 04.06.2017 o 17.00 hod.

FK Nesluša - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 03.06.2017  o 17.00 hod. R Maják, AR1 Greňo, AR2 Funtek

TJ Slovan Nová Bystrica - FK Čadca (B) R Brodňan, AR1 Drozd, AR2 Káčerík, DZ  Vrtel

TJ Slovan Podvysoká "A" - FK Polom Raková R Cisárik, AR1 Ondreáš, AR2 Trúchly, DZ  Jurišta

TJ Spartak Radôstka - TJ Tatran Oščadnica R Hrtús, AR1 Špalek.Š, AR2 Jedinák

TJ Kysučan Korňa - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) R Nekoranec, AR1 Greňo, AR2 Kupka

TJ Olešná - TJ Kysučan Ochodnica R Chovanec.M, AR1 Špalek.A, AR2 Kolesnáč, DZ  Vojtuš

 

Disciplinárna komisia - Štefan Tomáš

120. Michal Učník (1199507) TJ Kysučan Korňa – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 27.5.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

121. Stanislav Hulák (1293830) TJ Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 27.5.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

122. Anton Fekula (1247924) TJ Spartak Radôstka – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.5.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

123. Michal Jaššo (1250214) TJ Spartak Radôstka – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.5.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

124. Radovan Fujak (1287759) TJ Pokrok Stará Bystrica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.5.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

125. Ladislav Šlapka (1179133) FK Nesluša – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.5.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

126. Jozef Guži (1150345) FK Polom Raková – DO pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 29.5.2017. DP čl. 45/1,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

127. Jakub Majtán (1312226) OŠK Snežnica – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.5.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

128. Jakub Mihalik (1344617) TJ Spartak Radôstka dorast – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 29.5.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

129. D.org podľa čl. 78/1 DP po objasnení veci špecifikovanej v ÚS č. 43 – 16/17 bod č. 119:

a. ukladá hráčovi TJ Rozkvet Klubina Peter Jantoš (1231076) DO – pozastavenie výkonu športu na 5 tyždňov od 24.5.2017 do 28.6.2017 podľa DP čl. 48/1c, 2b, čl. 9/2ii, čl. 17, čl. 36/1 (10 eur MZF)

b. D.org. zastavuje disciplinárne konanie voči hráčovi TJ Rozkvet Klubina Radim Zajac (1380400) nakoľko predmetné veci neboli preukázané.

c. zároveň D.org. odstupuje HR Patrik Ondreáš na ďalšie konanie KR.

d. ukladá klubu TJ Rozkvet Klubina DO – pokuta vo výške 50 eur podla DP čl. 48/4, čl. 9/1c, čl. 12/6. (7 Eur MZF)

130. D.org. na základe žiadosti hráča Kysučan Ochodnica Filip Tvaružek (1201700) o podmienečný odklad výkonu zvyšku DO vyhovuje a zvyšok DO 2 týždne menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 31.5.2017 do 31.8.2017 DP čl. 41/1,2,3. (10 Eur MZF)

131. D.org. berie na vedomie odvolanie hráča FK Vadičov Štefan Slivoň (1222461) proti rozhodnutiu DK. D. org. však zároveň potvrdzuje svoje rozhodnutie z ÚS č. 43-16/17 bod c. 117, a predmetné predkladá na odvolaciu komisiu. DP čl. 80, čl. 84/2.

 

Správy zo sekretariátu :

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícii na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy