Úradná správa č. 44 - 15/16

zo dňa 17.06.2016

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2016/2017 sa uskutoční dňa 2.7.2016(sobota) o 10:00 v zasadačke ObFZ

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2016/2017, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.6.2016. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2016. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

3. Podmienky zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie RS čl.8.

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 25.kolo  zo dňa 12.06.2016

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18.kolo  zo dňa 12.06.2016

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 15.06.2016

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 15.06.2016

Úsek mládeže:

1. ŠTK KM schvaľuje :

1.1. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 21. kolo zo dňa 12.06.2016

1.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 19. kolo zo dňa 12.06.2016

1.3. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  ku dňu 15.06.2016

1.4. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 15.06.2016

1.5. Dohrávku MFS 19.kolo MŠK Snežnica U15 - TJ Kysučan Ochodnica U15

2. Upozorňujeme víťaza v kategórií V. liga dorastu -TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou U19 o organizovaní medzinárodného turnaja víťazov po skončení súťažného ročníka dňa 25.6.2016 (HP Vysoká nad Kysucou).

3. Upozorňujeme víťaza v kategórií IV. liga žiakov U 15 na účasť v medzinárodnom turnaji víťazov po skončení súťažného ročníka dňa 25.6.2015 o 8.30 hod. na území Poľska – (HP RKS  Chybie ).

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

121. Milan Zajac  (1174741) Spartak Vysoká nad Kysucou DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 13.6.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

122. Pavol Dubovický  (1122379) Slovan Nová Bystrica DO zastavenie športovej činnosti na 2 MFS od 13.6.2016. DP čl. 37/5b, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

123. Marián Kekely  (1248336) FK Lodno DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 13.6.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

124. D. Org. pokračuje v prešetrovaní veci z ÚS č. 43 bod 120.  D. Org. žiada ŠTK ObFZ Kysúc o stanovisko k skutočnosti uvedenej v ÚS č. 43 bod 120. V lehote do 21.6.2016 do 12:00 hod.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ v DL č.27:

MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 26. kolo dňa 19.06.2016 o 17.30 hod.:

ŠK Radoľa - TJ Slovan Rudinská   DZ Mihalda

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Tatran Oščadnica   DZ Jurišta

TJ Slovan Podvysoká - FK Nesluša   DZ Vrtel

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)   DZ Vojtuš

2. Upozorňujeme R na dôsledné dodržiavanie čl. 25/11 RS (papierový zápis) pod následkom ďalšieho disciplinárneho konania.

3. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Správy zo sekretariátu

VV SFZ prerokoval návrh noviel stanov, RaPP, volebného a rokovacieho poriadku SFZ.

Viac informácii tu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy