Úradná správa č. 44 - 13/1

zo dňa 20.06. 2014

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc , priraďovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční dňa 4.7.2014 (piatok) o 17.00 hod. v budove ObFZ Kysúc.

2. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

3. Prihláška do súťaže a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ najneskôr do 30.6.2013.Prihláška do súťaže (www.obfzkysuc.sk sekcia Dokumenty/Tlačivá ObFZ) je potrebné poslať za každé mužstvo samostatne. Upozorňujeme FK na možnosť prihlásenia do súťaží v ročníku 2014/2015 nasledovné kategórie. I. trieda dospelí , II. trieda dospelí, I. trieda dorast, I. trieda starší žiaci , I. trieda starší a mladší žiaci (dvojičková súťaž), I. trieda mladší žiaci a súťaž prípraviek. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je a doklad o zaplatení štartovného (výška podľa jednotlivých súťaží čl. 6f RS) platba štartovného nie je realizovaná cez zbernú faktúru. K prihláške  do súťaže je potrebné priložiť kópiu výpisu z Obchodného registra alebo registra organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla a osvedčenie o registrácii pre DPH (ak je klub platcom DPH) usmernenie.

4. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Kysúc, ŠTK bude prideľovať čísla pre vylosovanie súťažného ročníka podľa nasledovných kritérií:

a) Zaradené družstva mládeže a dospelých v súťažiach SsFZ a SFZ.

b) Zostupujúce družstva zo súťaží SsFZ.

c) Umiestnenie družstva v uplynulom ročníku.

d) Vzájomná dohoda výmeny prideleného čísla.

5. Podmienky zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 8 Rozpisu súťaže.

6. Upozorňujeme FK, že za všetky údaje uvedené v ISSF zodpovedá klub a prípadné zmeny štatutárnych orgánov, ISSF manažéra sídla a pod. je potrebné vo vlastnom záujme v čo najkratšom čase aktualizovať.

7. Začiatok súťažného ročníka 2014/2015 je 3.8.2014 o 16.30 hod.

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme

1.1 výsledky 26. kola QUICK SPORT I. triedy.

1.2. konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy súťažný ročník 2013/2014.

2. Víťazom QUICK SPORT I. triedy v súť. ročníku 2013/2014 s právom postupu do VI. Ligy sk. A na základe dosiahnutých výsledkov sa stáva OŠK Rudina .

3. Najlepší strelci v QUICK SPORT I. triedy súť. ročník 2013/2014: 1. Jozef Michalíček (Kysučan Korňa, 27 gólov), 2. Pavol Poláček (FK Čadca B, 19 gólov), 3.–4. Patrik Šinal (Slovan Podvysoká, 16 gólov), 3.–4. Juraj Tvrdý (Slovan Rudinská/OŠK Rudina,16 gólov), 5. Vladimír Frančiak (Snaha Zborov 15 gólov).

4. Víťazom súťaže slušnosti v súť. ročníku 2013/2014 sa stáva TJ Spartak Vysoká nad Kysucou.

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledok finálového stretnutia o celkového víťaza v kategórii st. žiaci Slovan Klokočov - Tatran Oščadnica 2:1.

2. Celkový víťaz v kategórii žiaci U 15 sa zúčastní Turnaja víťazov dňa 28.6.2014 miesto Palkovice (6 km od Frýdku Mistku).

3. TJ Slovan Skalité ako celkový víťaz kategórie I. trieda dorast sa zúčastní turnaja víťazov v Poľsku  dňa 28.6.2014 miesto Pogwizdowe (8 km od Cieszyna).

4.  Najlepší strelci v QUICK SPORT I. triedy st. žiakov súť. ročník 2013/2014: 1. Róbert Vakula (Slovan Nová Bystrica , 32 gólov), 2. Dávid Zeman  (FK Čadca C, 31 gólov), 3.–4. Kristián Špiriak(Slovan Klokočov ,27 gólov), 3.–4. David Staňo (Spartak Radôstka,27 gólov), 5. Marek Chalan (Spartak Vysoká/ ŠK Makov, 22 gólov), 6. Denis Pukalík (Tatran Oščadnica, 20 gólov).

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

219. Róbert Ondrúšek, 1173393, Rudinská – pozastavenie výkonu športovej činnosti 2 MFZ od 16.6.2014. DP čl. 45/1a, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 10 eur MZF).

220. Lukáš Birošík, 1173629, Vadičov - pozastavenie výkonu športovej činnosti 2 MFZ od 16.6.2014. DP čl. 45/1a, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 10 eur MZF).

221. Miroslav Petrák, 1154829, FK Čadca B  – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1MFZ od 16.6.2014. DP čl. 37 ods. 5a, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 10 eur MZF).

222. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

223. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 25.6.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Zmeny DL:

· Tatran Oščadnica – Slovan Klokočov: Mesochoritis za Mosora

22.6.2014 o 10:30 hod. štadión Čadca - U 15: víťaz II. liga skupina SEVER - víťaz II. liga skupina JUH – M. Ježík, Zacher, Šlapka

2. Letný seminár R sa uskutoční 25.7.2014 o 17.00 hod, miesto bude upresnené dodatočne.

3. Školenie nových R sa uskutoční dňa 4.7.2014 o 16.00 hod. v budove ObFZ Kysúc.

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme kluby na splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl (16.6.2014): Zákopčie, Čadca, Ochodnica, Radôstka

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy