Úradná správa č. 43 - 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.6.2019.V prípade neaktívneho konta je potrebné zaslať informáčný e-mail adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk

2. Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

 

3. Upozorňujeme:

3.1. FK na RS 2018/2019 čl.2 – v záujme regulárnosti si vyhradzuje riadiaca komisia právo zrušiť výnimky z hracích dní a časov pre posledné kolá.

3.2. FK na možnosť rozlosovania súťaží pre ročník 2019/2020 na základe počtu príhlásených družstiev dospelých  RS 2018/2019 čl.7/f -

 

Návrh súťaží od ročníka 2019/2020

6.liga – 12 účastníkov(8 družstiev z nadstavbovej časti + max. 4 družstva zo skupiny

o umiestnenie podmienené počtom vypadávajúcich z vyšších súťaží),

7.liga – minimálne 6 účastníkov.

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká  MFS 16.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 24.05.2019 o 17.00 hod.

1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 30.05.2019 o 16.00 hod.

1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

1.4. TJ Slovan Skalité - OŠK Rudina MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.05.2019 o 17.00 hod.

1.5. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité 13.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

1.6. TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa MFS 10.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 24.05.2019 o 16.30 hod.

1.7. ŠK Čierne  - FK LODNO   MFS 18.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

 

2. Schvaľujeme:

2.1. FK Čadca - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.06.2019 o 12.00 hod.

3. Upozorňujeme FK hrajúce sútaže prípraviek aby si plnili povinnosť vytvárať zápis o stretnutí pred každým MFS. V prípade neplnenia povinnosti odstupujeme DK.

 

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.22

• 5K SO 25.05.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT Športový klub Nesluša – TJ Spartak Radôstka: AR2 Maják za Zacher

• 5K NE 26.05.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká – TJ Slovan Rudinská: AR2 Brodňan za Klušák

• 5K NE 26.05.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT TJ Slávia Zákopčie – FK Čadca B: R Kačerik, AR1 Maják, bez AR2

• 5K NE 26.05.2019 17:00 VI.liga QUICK SPORT FK Lodno – TJ Slovan Nová Bystrica:

R Makyňa za Petrák ml., AR2 Sekerka za Makyňa

• 18K SO 25.05.2019 14:00 V.liga U19 QUICK SPORT OŠK Rudina – TJ Kysučan Korňa: R Žák, bez AR1

• 18K NE 26.05.2019 11:00 V.liga U19 QUICK SPORT MŠK Snežnica – TJ Slovan Podvysoká: R Makyňa, bez AR1

Mládež SsFZ:

• 23K ST 29.05.2019 16:00 2S.liga žiaci FK Čadca – TJ Družstevník Dlhá nad Oravou: R Špalek Š.

2. Žiadame R, aby si vo vlastnom záujme prišli na sekretariát v úradných hodinách (streda, piatok od 10:00-17:00), vyskúšať novú zápasovú súpravu (JOMA CAMPION V 101267.102) a do 31.5.2019 nahlásili predsedovi KR veľkosť. Súpravy po objednaní už nebude možné vymeniť. K dispozícií na vyskúšanie sú iba veľkosti M, L, XL, ale objednať sa dá rôzna veľkosť.

3. Žiadame R, aby v týchto prípadoch podávali podnety na komisiu rozhodcov, respektíve ekonomickú komisiu:

- stretnutie sa neodohralo pre nespôsobilý terén (delegované osoby pricestovali na stretnutie)

- stretnutie sa odohralo cez týždeň

- na stretnutie neprišiel niekto z delegovaných osôb

- stretnutie sa nedohralo

4. Upozorňujeme R, delegovaných spoločne na jedno stretnutie, na povinnosť sa pred stretnutím skontaktovať a dohodnúť sa na cestovaní na MFZ a taktiež na povinnosť nosiť všetky tri dresy.

5. Žiadame R, ktorí majú zmluvy so SsFZ a chodia rozhodovať tieto mládežnícke stretnutia, aby zodpovedne a včas uzatvárali zápisy v ISSF. Pri opakovaných upozorneniach na nedostatky, nebudú R na tieto stretnutia delegovaní.

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

86. DO na základe žiadosti hráča FK Vadičov , Jaroslav Minárik (1322291) o podmienečné upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS , 2 týždne podľa čl.41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 22.5.2019 do 22.8.2019. (10 EUR MZF).

 

Matričná komisia.

1. Opakovane upozorňujeme, najmä ISSF manažérov FK, aby k žiadosti o vystavenie RP - u hráčov ktorým uplynula doba platnosti predchádzajúceho RP, prikladali zásadne aktualizovanú fotografiu hráča. V opačnom prípade registračné miesto ObFZ Kysúc  žiadosť zamietne.

2. O preregistráciu hráča v zmysle čl. 15/5 RaPP je možné požiadať výhradne s použitím formulára Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia (ktorú nájdete v El. podateľni – Registrácia) aj mimo registračného obdobia s výnimkou obdobia od 01.05 do 30.06.

3. Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

 

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

Správy zo sekretariátu.

 

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny

štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu:

sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu

z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V

prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný

formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na

Matriku SFZ.

3. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

4. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na

používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link:

https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy