Úradná správa č. 43 - 17/18

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

1. Kontakt Ladislav Šlapka  +421 949 582 465

2. V tomto období končí 5-ročná platnosť veľkej časti RP, odporúčame FK okamžitú kontrolu ich platnosti

a následné urýchlené požiadanie matriky SFZ o vydanie nových RP.

 

Úsek dospelých:

1.Termín konania aktívu ŠTK 30.06.2018 o 10,00 hod.v zasadačke ObFZ Kysúc.

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2018/2019, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.6.2018.

3. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2018. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

 

Úsek mládeže:

1.Schvaľuje

1.1.Vzájomnú dohodu

a) MŠK Kysucké Nové Mesto - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA 14. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 12.06.2018 18:00 hod. HP - UT umelá tráva Kysucké Nové Mesto

1.2.Vzájomnú dohodu:

a) MŠK Kysucké Nové Mesto - TJ Kysučan Korňa 12. kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 17.06.2018 10:00 hod. (UT- umelá tráva Kysucké Nové Mesto).

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

 

1.Doškoľovací seminár trénerov SsFZ – UEFA GRASSROOTS C licencie a UEFA B licencie:

Dátum konania seminára: 24.jún 2018

Miesto konania seminára: Žilina – Bytčica (ihrisko)

Dĺžka trvania seminára:  5 hodín

Zaslanie prihlášky na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk

Prihláška sa nachádza na stránke : ObFZ Žilina /Dokumenty/

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

 

54.Adrian Slíž (1277667) FK Lodno U19 – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 27.5.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (5 eur MZF)

55.Lukáš Masnica (1298527) Javorník Makov U19 – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 27.5.2018. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (5 eur MZF)

 

Komisia rozhodcov - Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.24:

• 24K SO 02.06.2018 17:00 VI.liga QUICK SPORT Športový klub Nesluša – TJ Tatran Oščadnica: R Žák za Mikula, AR2 Makyňa za Žák, bez DZ

• 17K NE 03.06.2018 17:00 VII.liga QUICK SPORT TJ Slávia Zákopčie – MŠK Snežnica: AR1 Jedinák za Nekoranec

• 13K SO 02.06.2018 16:30 V.liga U19 QUICK SPORT ŠK Javorník Makov – TJ Kysučan Korňa:

AR1 Belko D. za Nekoranec

Mládež SsFZ

• 24K NE 03.06.2018 10:00 3A.liga žiaci TJ Slovan Podvysoká – FK Čadca B: R Kolesnáč za Nekoranec

• 24K NE 03.06.2018 12:00 3A.liga žiaci MŠK Kysucké Nové Mesto B – ŠK Radoľa:

R Žák za Mindek (hrá sa NE 03.06.2018 o 12:00)

2. Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia VI.ligy QUICK SPORT TJ Kysučan Ochodnica – FK Polom Raková do 06.06.2018 (streda do 12:00 hod.).

3. Zasadnutie KR bude 06.06.2018 od 15:00 hod.

 

Správy zo sekretariátu.

 

UPOZORNENIE !!!

Na základe dlhodobo uverejňovanej výzvy na prihlásenie záujemcov o absolvovanie zdravotníckeho kurzu oznamujeme, že kurz prebehne dňa 02.06.2018 (sobota) o 08,00 hod.

na stredisku SČK Čadca, ul. Pribinova 1294/3, za OD Družba. Poplatok 17 eur za absolvovanie kurzu uhradí každý účastník na mieste školenia.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

 

 

Futbalové zväzy