Úradná správa č. 43 - 15/16

zo dňa 10.06.2016

 

Sekretariát ObFZ Kysúc bude od 09.06. 2016 do 14.06.2016 zatvorený. Neodkladné záležitosti konzultujte písomne na sekretariat@obfzkysuc.sk.

 

Športovo - technická komisia - Jozef Vrtel

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc pre súťažný ročník 2016/2017 sa uskutoční dňa 2.7.2016 (sobota) o 10:00 v zasadačke ObFZ

2. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2016/2017, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 24.6.2016. Štartovné uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2016. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení.

Úsek dospelých:

1. ŠTK schvaľuje:

1.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24.kolo  zo dňa 05.06.2016

1.2. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17.kolo  zo dňa 05.06.2016

1.3. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 08.06.2016

1.4. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 08.06.2016

2.Vzájomná dohoda:

2.1. MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Nová Bystrica 26.kolo dňa 18.06.2016 (sobota) o 17.30 hod.

3.Berieme na vedomie:

Podnet MŠK Kysucké Nové Mesto, prípad odstupujeme KR.

4. ŠTK neschvaľuje:

4.1. MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc TJ Kysučan Ochodnica - TJ Tatran Oščadnica 26.kolo dňa 18.06.2016 (sobota) o 17.30 hod.- chýba súhlas TJ Tatran Oščadnica

5. ŠTK nariaďuje:

5.1. Odohrať MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 26. kolo dňa 19.06.2016 o 17.30 hod.:

FK Polom Raková - FK Čadca (B)

FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Nová Bystrica (SO 18.06.2016 o 17.30 hod.)

ŠK Radoľa - TJ Slovan Rudinská

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Podvysoká - FK Nesluša

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

TJ Kysučan Korňa - TJ Pokrok Stará Bystrica

Úsek mládeže:

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 14.kolo FK Polom Raková - FK Čadca (B) podľa SP článok 82 bod.1/b v prospech FK Polom Raková, priznávame 3 body a skóre 3:0.Prípad odstupujeme na DK

2.Vzájomné dohody:

2.1. Na základe vzájomnej dohody sa odohrá MFS 20.kolo TJ Kysučan Korňa U15 - FK Lodno U15  piatok 17.06.2016 o 16.00 hod. (5 eur FK Lodno)

3. ŠTK KM schvaľuje :

3.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 14. kolo zo dňa 05.06.2016

3.2. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 20. kolo zo dňa 05.06.2016

3.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 18. kolo zo dňa 05.06.2016

3.4. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19  ku dňu 08.06.2016

3.5. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15  ku dňu 08.06.2016

4. ŠTK KM nariaďuje:

4.1. Odohrať MFS  IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 22. kolo dňa 19.06.2016 o 10.00 hod.:

FK Slávia Staškov - MŠK Snežnica (SO 18.06.2016 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - ŠK Javorník Makov

TJ SLOVAN KLOKOČOV - OŠK Rudina

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - FK Lodno

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Tatran Oščadnica

TJ Kysučan Korňa - Štart Dunajov

4.2. Odohrať MFS  IV. liga U 13 MEVASPORT ObFZ Kysúc 20. kolo dňa 19.06.2016 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - ŠK Javorník Makov (SO 18.06.2016 o 12.00 hod.)

MŠK Snežnica - TJ Slovan Skalité (NE 19.06.2016 o 10.00 hod.)

FK Slávia Staškov – Voľno

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

114. Marek Gavlák  (1219668) Tatran Oščadnica DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 6.6.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

115. Patrik Lušňák  (1312562) Tatran Oščadnica DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 6.6.2016. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

116. Jaroslav Kučák  (1166666) Tatran Oščadnica DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 6.6.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

117. Jakub Kuric  (1225014) Spartak Radôstka DO zastavenie športovej činnosti na 1 MFS od 6.6.2016. DP čl. 37/3, čl. 9/2b, ii, čl. 17 a čl. 36/1a. (10 Eur MZF)

118. D. Org. zobral na vedomie stanovisko KR k veci z ÚS č. 41 bod 108.

119. D. Org.  na základe odstúpenia  KR ( US č. 42 bod 3) ukladá menovanému R Pavol Ježík DO, pozastavenie výkonu funkcie R a AR na 2 týždne nepodmienečne s účinnosťou od 8.6.2016. DP čl. 71/2e, čl. 9/2bi, čl. 64/1b,5. Za prerokovanie menovaný zaplatí poplatok 10 eur.

120.  D. Org.  podľa DP čl. 71/2g začína disc. konanie voči klubu FK Čadca podľa čl. 64/1a. D. Org. ukladá klubu aby v lehote do 15.6.2016 do 12.00 hod. doručili stanovisko klubu k trojnásobnému nenastúpeniu družstva dorastu FK Čadca U 19 na MFS a k plneniu povinnosti vyplývajúcich mu zo Súťažného poriadku a RS. Predmetné žiadame doručiť pod následkom disc. opatrení.

 

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1. Obsadenie DZ a zmeny R v DL č.25:

MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 25. kolo dňa 12.06.2016 o 17.00 hod.:

•FK Nesluša - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou (SO 11.06.2016 o 17.00 hod.) DZ Jurišta

•TJ Slovan Rudinská - TJ Kysučan Ochodnica (SO 11.06.2016 o 17.00 hod.) DZ Vojtuš

•TJ Slovan Nová Bystrica - ŠK Radoľa DZ Hurik

MFS  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18. kolo dňa 12.06.2016 o 17.00 hod.:

•FK Lodno - OŠK Snežnica Žák, Funtek, Ondreáš

•FK VADIČOV - OŠK Rudina (B)  Macejko, Handlovský, Káčerík

2. Žiadame R Greňa predložiť na KR do 14.6.2016 papierový zápis o stretnutí z MFS  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 24. kolo dňa 05.06.2016 TJ Pokrok Stará Bystrica - MŠK Kysucké Nové Mesto (B)

3. Predvolávame dňa 15.6.2016 o 15:00 hod. na zasadnutie KR R Greňo

4. Upozorňujeme R na dôsledné dodržiavanie čl. 25/11 RS (papierový zápis) pod následkom ďalšieho disciplinárneho konania.

5. KR plánuje v letnom období školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail: sekretariat@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov  2525, 022 01 Čadca; tel. 090893408

 

Správy zo sekretariátu

VV SFZ prerokoval návrh noviel stanov, RaPP, volebného a rokovacieho poriadku SFZ.

Viac informácii tu.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy