Úradná správa č. 43 - 13/14

zo dňa 13.06. 2014

Výkonný výbor  - Stanislav Špila

VV na svojom riadnom zasadnutí dňa 11.06.2014

o.i schválil:

1. Vyhodnotenie výberov mládežníckych kategórií.

2. Organizačný poriadok ObFZ Kysúc.

3. Organizáciu a program riadnej konferencie a aktívu ŠTK dňa 4.7.2014 o 17.00 .

4. Organizáciu dekorácie víťazov jednotlivých kategórií.

5. Návrh zmien rozpisu súťaží 2014/2015.

6. Kritéria prideľovania čísiel pre vylosovaní súťažného ročníka 2014/2015.

zobral na vedomie:

1. Priebežné hodnotenie súťaží ObFZ podané predsedami ŠTK ,DK ,KR.

2. Závery z konferencie SFZ a VV SsFZ podané predsedom ObFZ Kysúc.

3. Správu HK o platobnej disciplíne.

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

1. Aktív ŠTK ObFZ Kysúc , priraďovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční dňa 4.7.2014 (piatok) o 17.00 hod., miesto bude upresnené dodatočne.

2. Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 7/e RS – organizovanie turnajov.

3. Prihláška do súťaže a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ najneskôr do 30.6.2013.Prihláška do súťaže (www.obfzkysuc.sk sekcia Dokumenty/Tlačivá ObFZ) je potrebné poslať za každé mužstvo samostatne. Upozorňujeme FK na možnosť prihlásenia do súťaží v ročníku 2014/2015 nasledovné kategórie. I. trieda dospelí , II. trieda dospelí, I. trieda dorast, I. trieda starší žiaci , I. trieda starší a mladší žiaci (dvojičková súťaž), I. trieda mladší žiaci a súťaž prípraviek. Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je a doklad o zaplatení štartovného (výška podľa jednotlivých súťaží čl. 6f RS) platba štartovného nie je realizovaná cez zbernú faktúru. K prihláške  do súťaže je potrebné priložiť kópiu výpisu z Obchodného registra alebo registra organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, osvedčenia o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla a osvedčenie o registrácii pre DPH (ak je klub platcom DPH) usmernenie.

4. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Kysúc, ŠTK bude prideľovať čísla pre vylosovanie súťažného ročníka podľa nasledovných kritérií:

a) Zaradené družstva mládeže a dospelých v súťažiach SsFZ a SFZ.

b) Zostupujúce družstva zo súťaží SsFZ.

c) Umiestnenie družstva v uplynulom ročníku.

d) Vzájomná dohoda výmeny prideleného čísla.

5. Podmienky zaradenia klubu do súťaže ObFZ Kysúc je splnenie čl. 8 Rozpisu súťaže.

Úsek dospelých

1. Kontumujeme MFZ 24. kolo I. trieda TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská 3:0 v prospech TJ Kysučan Korňa, 3 body priznávame TJ Kysučan Korňa.

2. Z MFZ 24. kolo I. trieda TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Rudinská odstupujeme na doriešenie DK: TJ Slovan Rudinská, vedúci TJ Slovan Rudinská Marek Luciak.

3. Schvaľujeme

3.1 výsledky 25. kola QUICK SPORT I. triedy.

3.2. priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 11.6.

Úsek mládeže

1. Kontumujeme 26. kolo I. trieda st. žiaci FK Čadca C – TJ Beskyd Svrčinovec 3:0, 3 body priznávame FK Čadca C.

2. Nariaďujeme TJ Beskyd Svrčinovec uhradiť poplatok v zmysle čl. 17/b RS v prospech FK Čadca C 35 eur, v prospech ObFZ Kysúc 10 eur (MZF).

3. Schvaľujeme:

3.1. výsledky 26. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A.

3.2. výsledky 26. kola QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B.

3.3. konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A súť. ročník 2013/2014.

3.4. konečnú  tabuľku QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. B súť. ročník 2013/2014.

4. Na základe dosiahnutých výsledkov v kategórii st. žiaci sa o celkového víťaza stretnú:

· Slovan Klokočov - Tatran Oščadnica (15.6. o 10.00, HP Olešná)

· Tatran Oščadnica - Slovan Klokočov (22.6. o 11.00)

5. Celkový víťaz v kategórii žiaci U 15 sa zúčastní Turnaja víťazov dňa 28.6.2014 miesto Palkovice (6 km od Frýdku Mistku).

6. TJ Slovan Skalité ako celkový víťaz kategórie I. trieda dorast sa zúčastní turnaja víťazov v Poľsku . Termín a miesto bude oznámené dodatočne.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

211. Michal Králik, 1140451, Vadičov – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1MFZ od 9.6.2014. DP čl. 37 ods. 3, čl.9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1. písm. a.. (poplatok 10 eur MZF).

212. DK na základe ÚS č. 42 bod 206 po vzhliadnutí videozáznamu, po vypočutí a oboznámení písomných správ dotknutých osôb, konštatuje, že disciplinárne previnenie vo veci sa nepreukázalo a preto DK disc. Konanie zastavuje. DP čl. 78/1.

213. Na základe šetrenia udalosti z ÚS č. 42 bod 205, DK ukladá hráčovi Slovan Rudinská Martin Kravec, 1179113 DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 MFZ od 2.6.2014. DP č. 48ods1/a, 2/a, čl. 9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1/a, c, f.  (poplatok 10 eur MZF).

214. Na základe šetrenia udalosti z ÚS č. 42 bod 205, DK ukladá hráčovi Slovan Rudinská Radoslav Bočej, 1144004 DO, pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 MFZ od 2.6.2014. DP č. 48ods1/b, 2a, čl. 9 ods. 2 písm. b/ii, čl. 17, čl. 36 ods. 1/a.  (poplatok 10 eur MZF).

215. Na základe šetrenia udalosti z ÚS č. 42 bod 205, DK ukladá klubu Slovan Rudinská DO, pokutu vo výške 50 eur. DP čl. 60, čl. 9-1/c, čl. 12-6. Úhrada pokuty vrátane poplatku 7 eur uhradiť v MZF.

216. Na základe šetrenia udalosti z ÚS č. 42 bod 205, DK odstupuje R KR bez vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti.

217. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

218. DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 18.6.2014 o 14.00 hod..

Komisia rozhodcov – Ján Súhrada

1.Zmena DL 27:

26. kolo QUICK SPORT I. triedy 15.6. 2014 o 17.00 hod.:

·Kysučan Korňa - Spartak Vysoká nad Kysucou: Červenec za Žideka

·Tatran Turzovka - FK Čadca B Horelica: Židek za Mikulu

·Slovan Rudinská - Slovan Ladonhora Vadičov: Zacher, Bohovič, Mikula

III. liga  sk. A  U15 - SŽ a U13 - MŽ  26. kolo - 14. 6. 2014 o 10:00 - 12:00

·Raková – Radoľa: Trúchly za Červenca

·Zborov – Bánová: Mosor (žiaci, 26.k., 14.6.)

2. KR plánuje školenie nových R. Záujemcovia sa môžu prihlásiť písomne na mail:sekretariát@obfzkysuc.sk alebo na adresu: ObFZ Kysúc, Športovcov 2525, 022 01 Čadca; tel. 0908934081..

3. KR vyhodnotila sťažnosť TJ Slovan Rudinská (Kysučan Korňa – Slovan Rudinská) ako čiastočne opodstatnenú, voči R , ktorí v predmetných situáciách postupovali nesprávne budú zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle zásad KR.


Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránkewww.obfzkysuc.sk

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy