Úradná správa č. 43 - 10/11

Úradná správa č. 43 - 10/11

Výkonný výbor – Stanislav Špila

Na svojom riadnom zasadnutí dňa 9.6.2011 okrem iného prejednal:

 • Priebežné hodnotenie súťaží.
 • Vyhodnotil jednotlivé mládežnícke výbery ObFZ.
 • Správu hospodárskej komisie.
 • Dekoráciu víťazov jednotlivých kategórií.
 • Prípravu rozpisu súťaží na rok 2011/2012.

Schválil:

 • Termín a program Rady ObFZ na deň 7.7.2011 o 16:30 hod.
 • Termín aktívu ŠTK ObFZ na deň 8.7.2011 o 16:00 hod.

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

Upozorňujeme kluby riadené ObFZ Kysúc na dodržiavanie čl. 6 písm.e - organizovanie turnajov.

Úsek dospelých

 1. Schvaľujeme výsledky 24. kola QUICK SPORT I. triedy.
 2. Schvaľujeme priebežnú neúplnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy po 24. kole.
 3. Nariaďujeme odohrať zápas 24. kola I. triedy Svrčinovec – Vysoká nad Kysucou dňa 10.6.2011 o 18:00 hod.
 4. Námietka TJ Kysučan Korňa zo dňa 6.6.2011 nespĺňa náležitosti v zmysle čl. 121 a 123/k súťažného poriadku - neprerokovaná.
 5. Na základe zápisu R z MFZ I.trieda Rudina – Korňa boli prejednané námietky kapitánov OŠK Rudina, TJ Kysučan Korňa.
 6. ŠTK nariaďuje zaslať video z MFZ I.triedy Rudina – Korňa (24. kolo, 5.6.2011) v termíne do 15.6.2011 do 12:00 hod.
 7. ŠTK predvoláva na zasadnutie dňa 15.6. 2011 o 15:00 hod. z MFZ Rudina – TJ Korňa (24. kolo): Miroslav Žák, rozhodca; Pavol Poliak, hlavný usporiadateľ (Rudina); Lukáš Čičala, kapitán Rudina; Tomáš Korček, kapitán Korňa.
 8. Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať 26. kolo QUICK SPORT I.triedy Radoľa – Vysoká nad Kysucou dňa 18.6.2011 o 16:00 hod.
 9. Schvaľujeme výsledky MFZ 18. kola II. triedy.
 10. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy (pozri sekciu Tabuľky a výsledky).
 11. Víťazom QUICK SPORT II. triedy na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2010/2011 a postupujúcim do QUICK SPORT I. triedy sa stáva FK Tatran Krásno nad Kysucou B.

Úsek mládeže

 1. Schvaľujeme výsledky 24. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.
 2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast po 24. kole.
 3. Schvaľujeme výsledok barážového stretnutia v kategórii žiaci TJ Kysučan Ochodnica – FK Čadca C 1:4.
 4. Víťazom QUICK SPORT I. triedy žiaci roč. 2010/2011 (po barážovom stretnutí) a postupujúcim do 3. ligy starších a mladších žiakov sa stáva FK Čadca C.
 5. Víťazi mládežníckych kategórii (žiaci, dorast) sa zúčastnia medzinárodných turnajov (čl. 18 rozpisu súťaže) kategória dorast (roč. 92 a ml.) - Poľská republika, kategória žiaci (roč. 96 a ml.) - Česká republika. Termín a miesto budú oznámené v úradnej správe.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

 • 249. Tomáš Fojtik, 940117, Povina – 6 MFZ nepod. od 6.6. DP 1/6-1b.
 • 250. Vladimír Mrvečka, 660629, Lodno – 1 MFZ nepod. od 6.6. DP 1/5a.
 • 251. Vladimír Mrvečka, 660629, Lodno – 1 MFZ nepod. za 4ŽK, po odpykaní trestu za ČK. DP 1/13-5a.
 • 252. Daniel Koniar, 900626, Korňa – 4 MFZ nepod. od 6.6. DP 1/3b.
 • 253. Miroslav Šurába, 790509, Rudina – 2 MFZ nepod. za 8 ŽK od 6.6. DP 1/13-5b.
 • 254. 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 6.6.: Martin Šamaj, 900310, K.Lieskovec B; Martin Chupáč, 920716, K.Lieskovec B; Martin Škerenčák, 900420, Krásno nad Kysucou B; Peter Minár, 901018, Lodno; Juraj Bojko, 910622, Čierne; Michal Kováčik, 840101, Radoľa. DP 1/13-5a.
 • 255. DK predvoláva na zasadnutie dňa 15.6.2011 o 14:30 hod. Ladislava Kubačáka, 830521, Vysoká nad Kysucou.
 • 256. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.
 • 257. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

 1. Opätovne žiadame R: Kopásek, Ro. Čambora, Blažek, Tomáš Čuboň, Kvašňovský, Kuriak predložiť na sekretariát ObFZ do 17.6.2011 fotografiu pasových rozmerov.
 2. Chyby v zápisoch 22.5.: Zacher - 0,2; Židek - 0,4; Holiač - 1,2. 29.5.: Staník - 0,2; Škola - 1; Čepec - 1,2.
 3. Termín náhradných fyzických previerok bude dňa 24.6.2011 o 18:00 hod..
 4. Ospravedlnení: Hlava 18.- 19.6., T. Čuboň 18.- 19.6., Kajánek 18.- 19.6.
 5. Opätovne predvolávame R Parša dňa 24.6.2011 o 16:00 hod. pod následkom disciplinárnych opatrení.
 6. Nasledujúce zasadnutie KR 24.6. 2011 o 16:00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Sekretár pre admistratívu: Lenka Vrtelová; sekretár pre technické veci a komunikáciu: Eduard Gábriš

 

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc
Lenka Vrtelová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy