Úradná správa č. 42- 18/19

Športovo - technická komisia – Ladislav Šlapka

 

Úsek dospelých:

1. Prihlášky družstiev pre nový súťažný ročník 2019/2020, si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže, v termíne do 25.6.2019.

2. Informácie k Prezidentskému poháru nájdete v US č.34-18/19

3. Schvaľujeme:

3.1.  žiadosť ŠK TJ Slovan Nová Bystrica o zmenu termínu 4.kola nadstavbovej časti, sobota 18.05.2019 o 17.00 hod.

4. Vzájomná dohoda:

4.1. Športový klub Nesluša - TJ Slovan Podvysoká  MFS 4.kolo nadstavbovej časti ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 17.00 hod.

4.2. FK Polom Raková  - OŠK Snežnica  MFS 4.kolo nadstavbovej časti ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 17.00 hod.(zmena poradia)

5. Upozorňujeme:

5.1. FK na RS 2018/2019 čl.2 – v záujme regulárnosti si vyhradzuje riadiaca komisia právo zrušiť výnimky z hracích dní a časov pre posledné kolá.

5.2. FK na možnosť rozlosovania súťaží pre ročník 2019/2020 na základe počtu príhlásených družstiev dospelých  RS 2018/2019 čl.7/f -

 

Návrh modelov súťaží od ročníka 2019/2020

6.liga – 12 účastníkov(8 družstiev z nadstavbovej časti + max. 4 družstva zo skupiny o umiestnenie podmienené počtom vypadávajúcich z vyšších súťaží)  7.liga – minimálne 6 účastníkov.

 

Úsek mládeže:

1.Vzájomná dohoda:

1.1. FK Polom Raková - TJ Slovan Podvysoká  MFS 16.kolo V. liga U 19 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 22.05.2019 o 17.00 hod.

1.2. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Skalité  MFS 11.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 26.05.2019 o 10.00 hod.

1.3. TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa MFS 13.kolo IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc dňa 09.06.2019 o 10.00 hod.

1.4. TJ Slovan Skalité - OŠK Rudina MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 28.05.2019 o 17.00 hod.

1.5. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Slovan Skalité 13.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 07.06.2019 o 17.00 hod.

1.6. ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - OŠK Rudina 10.kolo  IV. ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 19.05.2019 o 10.00 hod.

1.7. TJ Slovan Skalité - TJ Kysučan Korňa MFS 10.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 24.05.2019 o 16.30 hod.

2. Schvaľujeme:

2.1. FK Čadca - TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou MFS 12.kolo  IV.ligy U 13 QUICK SPORT  ObFZ Kysúc dňa 01.06.2019 o 12.00 hod.

2.2. Stretnutie prípraviek 19. a 20.kolo 05.06.2019 o 16.00 hod.

ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov(Zmena poradia Turzovka)

3. Upozorňujeme FK hrajúce sútaže prípraviek aby si plnili povinnosť vytvárať zápis o stretnutí pred každým MFS.

4.prípravka SEVER:

4.1.Rozlosovanie súťaže nájdete na stránke www.futbalnet.sk

15. a 16.kolo 22.5.2019 o 16.00 hod.

ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková (HP Futbalová aréna v Korni)

TJ Slovan Skalité/ FK Čadca - FK TATRAN TURZOVKA/ŠK Javorník Makov (HP Skalité)

17. a 18.kolo 29.5.2019 o 16.00 hod.

FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková (HP Makov)

TJ Slovan Skalité/ FK Čadca - ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA  (HP Čadca)

19. a 20.kolo 05.06.2019 o 16.00 hod.

ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA - FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov(Zmena poradia Turzovka)

TJ Tatran Oščadnica/FK Polom Raková - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Rakova)

4.2.Dohrávka 9.kolo a 10.kolo 12.6.2019 o 15.00 hod.

FK Tatran Turzovka/ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité/ FK Čadca (HP Makov)

 

 

Komisia rozhodcov Peter Moják

 

1. Zmeny v obsadení R v DL č.19

• 10K NE 05.05.2019 12:00 IV.liga U13 QUICK SPORT TJ Slovan Skalité – TJ Kysučan Korňa:

zápas preložený na 24.5.2019 (piatok) o 16:30, platí pôvodná delegácia

Mládež SsFZ:

• 22K SO 18.05.2019 10:00 3A.liga žiaci ŠK Javorník Makov – FK Slávia Staškov: R Elsner za Chovanec M.

• 22K SO 18.05.2019 17:00 4A.liga dorast ŠK Javorník Makov – FK Rajec: R Chovanec M. za Elsner

2. Žiadame R, aby si vo vlastnom záujme prišli na sekretariát v úradných hodinách (streda, piatok od 10:00-17:00), vyskúšať novú zápasovú súpravu (JOMA CAMPION V 101267.102) a do 31.5.2019 nahlásili predsedovi KR veľkosť. Súpravy po objednaní už nebude možné vymeniť. K dispozícií na vyskúšanie sú veľkosti M, L, XL.

3. Žiadame R, aby v týchto prípadoch podávali podnety na komisiu rozhodcov, respektíve ekonomickú komisiu:

- stretnutie sa neodohralo pre nespôsobilý terén (delegované osoby pricestovali na stretnutie)

- stretnutie sa odohralo cez týždeň

- na stretnutie neprišiel niekto z delegovaných osôb

- stretnutie sa nedohralo

4. Upozorňujeme R, delegovaných spoločne na jedno stretnutie, na povinnosť sa pred stretnutím skontaktovať a dohodnúť sa na cestovaní na MFZ a taktiež na povinnosť nosiť všetky tri dresy.

5. Žiadame R, ktorí majú zmluvy so SsFZ a chodia rozhodovať tieto mládežnícke stretnutia, aby zodpovedne a včas uzatvárali zápisy v ISSF. Pri opakovaných upozorneniach na nedostatky, nebudú R na tieto stretnutia delegovaní.

 

 

Disciplinárna komisia - Ľubomír Jurišta

81. Vylúčený po ČK: Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) - nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP - Róbert Kováč (1294252, TJ Slovan Nová Bystrica), vylúčený za zakázanú hru - úmyselné hranie rukou vo vyloženej gólovej situácii podľa čl.45/1 DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.45/2a DP, od 13.5.2019. (10 EUR MZF).

82. Vylúčený po 2 ŽK: DS- nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a 1 súťažné stretnutie, podľa čl.9/2b2 DP a čl.37/3 DP:

a, Marek Ferenčák (1230799, TJ Olešná - 10 EUR MZF) ,

b, Michal Pavlusík (1296335, ŠK Nesluša - 10 EUR MZF), obaja od 13.5.2019.

83. DS po 5 ŽK: nepodmienečne pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 DP a podľa čl.37/5a DP:

a, Stanislav Palárik (1222108, T Olešná - 10 EUR MZF) ,

b, Patrik Čupa (1199756,TJ Slovan Rudinská - 10EUR MZF), obaja od 13.5.2019.

84. DO na základe žiadosti hráča TJ Kysučan Korňa , Miroslav Učník (1316401) o podmienečné upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS, 3 týždne podľa čl.41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 15.5.2019 do 15.8.2019. (10 EUR MZF).

85. DO na základe žiadosti hráča TJ Slovan Nová Bystrica , Marián Dubán (1252997) o podmienečné upustenie výkonu zvyšku DS vyhovuje a zvyšok DS, 3 týždne podľa čl.41/1,2,3 DP menovanému odkladá na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiace od 15.5.2019 do 15.8.2019. (10 EUR MZF).

 

 

Matričná komisia

Vytvorenie hráčskeho konta

Hráči si aktivujú svoje osobné kontá výhradne osobne na ktorejkoľvek (najbližšej) matrike príslušného regionálneho alebo oblastného zväzu. Potrebný je štátom vydaný doklad totožnosti pre overenie Vašej osoby a Vaša osobná emailová adresa. Budú Vám vygenerované prvotné prihlasovacie údaje. Vaše osobné konto sa stáva aktívne až po Vašom prvom prihlásení do ISSF a povinnej zmene hesla. Pokiaľ má hráč menej ako 18 rokov, všetko robí v jeho mene jeho zákonný zástupca.

Úradné hodiny ObFZ Kysúc:

Streda      10:00 - 17:00

Piatok       10:00 - 17:00

 

 

Trénersko-metodická komisia - František Mrmus

V súlade s plánom práce TMK SsFZ na rok 2019 vydáva SsFZ tieto propozície medzi oblastných turnajov mladších žiakov – chlapcov narodených v roku 2007.

P R O P O Z Í C I E

medzi oblastných futbalových turnajov mladších žiakov – ročník narodenia 2007 v Stredoslovenskom regióne

A. Všeobecné ustanovenia:

Organizátor turnajov: Stredoslovenský futbalový zväz, TMK SsFZ

Účastníci turnajov:    výbery ObFZ CA / ZA / DK / MT / LM / BB / ZV / ZH / LC / RS / VK

Rozdelenie do skupín: A skupina   CA / ZA / MŠK ZA

B skupina  LM / DK / MT

C skupina  ZH / ZV / BB

D skupina  VK / RS / LC

Poriadateľ turnaja A skupiny:  ObFZ Žilina

Termín turnaja: 21. máj 2019 (utorok) o 10:00 hod umelá tráva Žilina - Strážov

Cestovné a stravné: hradí každý ObFZ pre svoju výpravu

Výstroj: každé družstvo si  zabezpečí  dve súpravy dresov odlišnej farby

Nástup družstiev: družstvá sú povinné dostaviť sa na turnaj 1 hodinu pred prvým zápasom turnaja

B. Športovo - technické ustanovenia

Pravidlá: hrá sa podľa pravidiel futbalu a tohto rozpisu

Štart hráčov: žiaci nar. po 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

Podmienka štartu: každé družstvo predloží súpisku s dátumom narodenia a číslami hráčov potvrdenú príslušným ObFZ

Počet hráčov:  7 + 1

Hracia plocha: hrá sa na šírku ihriska, bránky 2 x 5 m v súlade s RS SsFZ 2018/2019 pre kategóriu mladších žiakov

Hrací čas: 2 x 30 min.

Striedanie: v každom zápase možno striedať bez obmedzenie, každý hráč musí odohrať min.30 min.

Vylúčenie: vylúčený hráč nemôže nastúpiť v nasledujúcom zápase

Ceny: víťaz obdrží diplom poriadajúceho ObFZ

Poradie zápasov: rozlosovanie uskutoční turnajová komisia pred začatím turnaja za účasti garanta TMK SsFZ

Zápisy o zápase: zodpovedá sekretár poriadajúceho ObFZ, odovzdá garantovi TMK SsFZ

Výber hráčov: zabezpečí a zodpovedá garant TMK SsFZ v súčinnosti s trénermi v počte 18 (16 + 2) hráčov podľa predtlače v prílohe propozícií

Hrací systém turnaja: hrá sa v skupinách podľa oblastí systémom každý s každým, v prípade nerozhodného výsledku sa kopú kopy  zo značky pokutového kopu ako pomocné kritérium pre určenie konečného poradia. O konečnom poradí rozhoduje:

1. počet získaných bodov

2. výsledok vzájomného zápasu ( v prípade remízy výsledok kopov zo značky PK)

3. gólový rozdiel zo všetkých zápasov

4. vyšší počet strelených gólov

C: Tréneri a garanti

A skupina ObFZ Čadca    ObFZ Žilina   MŠK Žilina garant Miroslav Král 0903 682 565, Tomáš Hvostik

B skupina ObFZ L.Mikuláš  ObFZ Martin ObFZD.Kubín garant Igor Bella 0905 412 378, Pavol Frigmanský

C skupina ObFZ Žiar n. Hr.  ObFZ Zvolen  ObFZ B.Bystrica  garant Ján Štrba 0905 555 028, Rastislav Kollár

D skupina ObFZ V. Krtíš  ObFZ Lučenec ObFZ R. Sobota  garant Vojtech Kováč 0907 610 145, Ladislav Dányi

Nominácia ObFZ Kysúc ročník 2007

1. Miloš       Mrmus Br. FK Vadičov

2. Filip       Švancár Br FK Čadca

3. Tomáš       Rovder O FK Čadca

4. Celestín    Stehura Z,U FK Čadca

5. Marek       Adamec Z FK Čadca

6. Matúš       Ševčík O MŠK KNM

7. Maroš       Škorík U MŠK KNM

8. Samuel      Bielik O MŠK KNM

9. Matej       Mareček O FK Polom Raková

10. Filip         Lutera O FK Polom Raková

11. Ján         Kajánek Z FK Polom Raková

12. Samuel      Kaduch O FK Tatran Turzovka

13. Jakub       Bohdan Z FK Tatran Turzovka

14. Jakub       Zajac O FK Slávia Staškov

15. Filip       Vaňovec Z,U TJ Tatran Krásno n. K.

16. Matúš       Pavlík Z ŠK Javorník Makov

Tréneri:  František Mrmus   tel.  0903 654 809

Štefan Zajac      tel.  0905 253 732

 

Nominovaní hráči si prinesú:  kartičku poistenca, obuv na umelú trávu, chrániče, hygienické pomôcky.

ObFZ zabezpečí: dresy, ospravedlnenie do školy, dopravu a stravu

Odchod : 8:30 ihrisko Čadca  (juniorka)

Individuálnu dopravu treba nahlásiť do pondelka 20.5.2019 !!!

Kontaktná osoba:  Mrmus František   tel.0903 654 809,email:  mrmus@mskknm.sk

 

 

Správy zo sekretariátu.

1. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu: sekretariat@obfzkysuc.sk ) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

2. Kontaktnou osobou pre Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry je Martin Ivanko, Martin.ivanko@futbalsfz.sk, 0907 287 499.

3. Nakoľko sa množia otázky ohľadom metodického usmernenia k prideleniu používateľov na používanie Videoarchívu, tak SFZ vytvoril návod pre používateľov. Spomínaný link: https://www.futbalsfz.sk/3088.

 

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie.

Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc.

Futbalové zväzy