Úradná správa č. 42 - 16/17

Výkonný výbor - Stanislav Špila

VV ObFZ Kysúc na svojom zasadnutí dňa 11.05.2017 o.i schválil:

1.Návrh adeptov KR na školenie licencie A SsFZ / Patrik Ondreáš, Andrej Špalek/.

2.Súhlasné stanoviska k prijatiu ŠK Slovania Korňa za riadneho člena SFZ.

3.Termín aktívu ŠTK dňa 07.07.2017 v zasadačke ObFZ Kysúc.

4.Dotácie na mládežnícke turnaje pre kluby Polom Raková, Tatran Turzovka, MŠK Snežnica.

5.Doplnenie nominačnej listiny rozhodcov ObFZ Kysúc o rozhodcov Riboň, Makyňa, Laš.

Zobral na vedomie:

1.Vyhodnotenie stretnutia družobných zväzov.

2.Priebežné hodnotenie súťažného ročníka 2016/2017.

3.Vyhodnotenie zimných mládežníckych turnajov.

4.Správu hospodárskej komisie o platobnej disciplíne oddielov.

 

Športovo technická komisia - Jozef Vrtel

17.05.2017

Úsek dospelých:

1.Kontumujeme MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dospelí 15.kolo medzi FK Vadičov - OŠK Snežnica podľa SP článok 82/g v prospech FK Vadičov,

priznávame 3 body a skóre ponechávame v platnosti.

2. ŠTK schvaľuje:

2.1. Výsledky MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 21.kolo  zo dňa 14.05.2017

2.2. Dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18.kolo medzi TJ Olešná - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou

2.3. Dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 18.kolo medzi TJ Kysučan Ochodnica - FK Čadca (B)

2.4. Dohrávku MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 20.kolo medzi FK Nesluša - FK Tatran Turzovka

2.5. Výsledky MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 15.kolo  zo dňa 14.05.2017

2.6. Dohrávku MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13.kolo medzi FK Vadičov - TJ Slávia Zákopčie

2.7. Dohrávku MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 13.kolo medzi FK Lodno - OŠK Snežnica

2.8. Priebežnú tabuľku  VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 17.05.2017

2.9. Priebežnú tabuľku  VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc ku dňu 17.05.2017

3. ŠTK nariaďuje:

3.1.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 19. kolo dňa 26.05.2017 o 17.30 hod.:

TJ Kysučan Ochodnica - Voľno

TJ Tatran Oščadnica - FK Nesluša

FK Polom Raková - TJ Pokrok Stará Bystrica

FK Čadca (B) - TJ Olešná

TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou - TJ Kysučan Korňa

TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Spartak Radôstka

FK Tatran Turzovka - TJ Slovan Podvysoká

3.2.Odohrať MFS VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 23. kolo dňa 28.05.2017 o 17.00 hod.:

TJ Kysučan Ochodnica - FK Nesluša

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Olešná

TJ Tatran Oščadnica - TJ Kysučan Korňa

FK Polom Raková - TJ Spartak Radôstka

TJ Slovan Podvysoká - Voľno

FK Čadca (B) - FK Tatran Turzovka (HP Horelica)

TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Slovan Nová Bystrica

3.3.Odohrať MFS VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 28.05.2017 o 17.00 hod.:

TJ Rozkvet Klubina - OŠK Snežnica

FK Vadičov - ŠK Radoľa

FK Lodno - TJ Slávia Zákopčie

4.V záujme regulárnosti ukončenia súťaží dospelých sa 25., 26. kolo VI. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc a 19., 20. kolo VII. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc odohrajú

v rovnakom termíne 11.6.2017 a 18.6.2017 v UHČ  (SP čl.35 kap.4)

Úsek mládeže :

1. Kontumujeme MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 12.kolo  FK Lodno - TJ Slovan Klokočov podľa SP článok 82/b v prospech FK Lodno,

priznávame 3 body a skóre 3:0. Podľa RS čl. 16/2 zaťažujeme poplatkom TJ Slovan Klokočov - 66eur MZF v prospech FK Lodno. Upúšťame od poplatku

v prospech ObFZ Kysúc na základe žiadosti TJ Slovan Klokočov.

2. ŠTK KM schvaľuje :

2.1. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 12. kolo zo dňa 14.05.20171

2.2  Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 23. kolo zo dňa 14.05.2017

2.3. Výsledky MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U13 23. kolo zo dňa 14.05.2017

2.4. Výsledky MFS V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 15. kolo zo dňa 14.05.2017

2.5. Dohrávky súťaží U19,U15,U13 v termíne 10.05.2017 - 17.05.2017

2.6. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 ku dňu 17.05.2017

2.7. Priebežnú tabuľku IV. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 17.05.2017

2.8. Priebežnú tabuľku V. ligy QUICK SPORT ObFZ Kysúc žiaci U15 ku dňu 17.05.2017

2.9. Zmenu HP MFS IV. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi FK Slávia Staškov - FK Nesluša 24. kolo dňa 20.05.2017 o 12.00 hod. , HP Olešná

3.Vzájomná dohoda:

3.1. MFS IV. liga U15,U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi TJ Kysučan Korňa - ŠK Čierne 24.kolo dňa 19.05.2017 (piatok) o 16.00 a 17.30 hod.

3.2. MFS IV. liga U15,U13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi TJ Slovan Skalité - TJ Oščadnica 24. kolo dňa 30.05.2017 (útorok) o 16.00 a 17.00 hod.

4.V záujme regulárnosti ukončenia súžaţe V. liga QUICK SPORT ObFZ Kysúc dorast U19 sa 14. kolo odohrá v rovnakom

termíne 28.05.2017 o 14.00 hod.(SP čl.35 kap.4)

5. Z dôvodu kolidácií MFS nariaďujeme odohrať :

5.1. MFS V. liga U19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc medzi TJ Spartak Radôstka - FK Lodno 13.kolo dňa 21.05.2017 (nedeľa) o 14.00 hod.

6. ŠTK KM nariaďuje:

6.1. odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 10. kolo medzi ŠK Javorník Makov - TJ Pokrok Stará Bystrica  dňa 22.05.2017 (pondelok) o 17.30 hod.

6.2. odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 9. kolo medzi TJ Pokrok Stará Bystrica -  FK Polom Raková dňa 26.05.2017 (piatok) o 17.00 hod.

6.3. Odohrať MFS  V. liga U 19 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 14. kolo dňa 28.05.2017 o 14.00 hod.:

ŠK Javorník Makov - FK Polom Raková

OŠK Rudina - TJ Slovan Klokočov

TJ Pokrok Stará Bystrica - TJ Spartak Radôstka

FK Lodno - MŠK Snežnica

6.4. Odohrať MFS IV. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 25. kolo dňa 28.05.2017 o 10.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - FK Slávia Staškov (SO 27.05.2017 o 10.00 hod.)

ŠK Čierne - MŠK Snežnica (SO 27.05.2017 o 10.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - Voľno

TJ Kysučan Korňa - Voľno

6.5. Odohrať MFS IV. liga U 13 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 25. kolo dňa 28.05.2017 o 12.00 hod.:

TJ Tatran Oščadnica - FK Slávia Staškov (SO 27.05.2017 o 12.00 hod.)

ŠK Čierne - MŠK Snežnica (SO 27.05.2017 o 12.00 hod.)

TJ Slovan Skalité - Voľno

FK Nesluša - TJ Kysučan Korňa (HP Korňa)

6.6. Odohrať MFS  V. liga U 15 QUICK SPORT ObFZ Kysúc 17. kolo dňa 28.05.2017 o 10.00 hod.:

TJ Kysučan Ochodnica - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou

Štart Dunajov - Voľno

FK Lodno - OŠK Rudina ( NE 28.05.2017 o 12.30 hod.)

7. Berieme na vedomie podnet R  z MFS 12.kolo  FK Lodno - TJ Slovan Klokočov

8.Opätovne vyzývame FK štartujúce v súťaži prípravok sk.A/B aby poslali vzájomne dohody písomne alebo emailom na skretariát ObFZ Kysúc pre jarnú časť a to v 20. až 26. tyždni.

Ak už boli niektoré stretnutia odohrané, žiadame o zaslanie záznamov o termíne, výsledku a strelcov gólov, aby bolo možné vydávať informácie o priebehu súťaží.

Opätovne uvádzame rozpis stretnutí pre jarnú časť:

Vylosovanie sk. (A) - Jar 2016/17

8. kolo:  MŠK Snežnica         -  MŠK Kys. N.Mesto U11

FK Lodno             -  MŠK Kys. N.Mesto U10

Polom Raková         -  TJ SLov. Rudinská

FK Neskuša           -  CVČ Vadičov

9. kolo:  FK Neskuša           -  MŠK Snežnica

CVČ Vadičov          -  Polom Raková

TJ SLov. Rudinská    -  FK Lodno

MŠK Kys. N.Mesto U10 -  MŠK Kys. N.Mesto U11

10. kolo MŠK Snežnica         -  MŠK Kys. N.Mesto U10

MŠK Kys. N.Mesto U11 -  TJ SLov. Rudinská

FK Lodno             -  CVČ Vadičov

Polom Raková         -  FK Neskuša

11. kolo  Polom Raková         -  MŠK Snežnica

FK Neskuša           -  FK Lodno

CVČ Vadičov          -  MŠK Kys. N.Mesto U11

TJ SLov. Rudinská    -  MŠK Kys. N.Mesto U10

12. kolo  MŠK Snežnica         -  TJ SLov. Rudinská

MŠK Kys. N.Mesto U10 -  CVČ Vadičov

MŠK Kys. N.Mesto U11 -  FK Neskuša

FK Lodno             -  Polom Raková

13. kolo  FK Lodno             -  MŠK Snežnica

Polom Raková         -  MŠK Kys. N.Mesto U11

FK Neskuša           -  MŠK Kys. N.Mesto U10

CVČ Vadičov          -  TJ SLov. Rudinská

14. kolo  MŠK Snežnica         -  CVČ Vadičov

TJ SLov. Rudinská    -  FK Neskuša

MŠK Kys. N.Mesto U10 -  Polom Raková

MŠK Kys. N.Mesto U11 -  FK Lodno

Skupina (B) jar 2016/17 - Turnajový spôsob súťaže: ŠK Čierne, Slovania Korňa, Tatran Oščadnica, Tatran Turzovka, Slovan Skalité.

 

Disciplinárny orgán – Štefan Tomáš

17.5.2017

102. Peter Červenec (1151656)  TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 15.5.2017. DP čl. 37/5a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

103. Dominik Mičky (1264939) FK Nesluša – DO pozastavenie výkonu športu na 1 MFS od 15.5.2017. DP čl. 37/3, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

104. Marek Gavlák (1219668) Tatran Oščadnica – DO pozastavenie výkonu športu na 2 MFS od 15.5.2017. DP čl. 49/1a,2a, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

105. Jaroslav Kučák (1166666) Tatran Oščadnica – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 15.5.2017 do 15.6.2017. DP čl. 49/1b,2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

106. Filip Tvaružek (1201700) Kysučan Ochodnica – DO pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 15.5.2017 do 15.6.2017. DP čl. 49/1b,2b, čl. 9/2b ii, čl. 17, čl. 36/1a (10 eur MZF)

107. D. Org. pokračuje v prešetrovaní veci z ÚS č. 41 bod 99.  D. Org. akceptuje ospravedlnenie a žiada písomné vyjadrenie k prešetrovanej veci hráča Ľubomír Kubík (1241113) FK Vadičov a hráča Štefan Slivoň (1222461) FK Vadičov do 24.5.2017 do 12.00 pod následkami disciplinárnych opatrení.

108. D. Org. pokračuje v prešetrovaní veci z ÚS č. 41 bod 100.  D. Org. predvoláva na svoje zasadnutie 24.5.2017 o 14.00: R Miroslav Brodňan (1344777), HÚ Jozef Slíž, divák Peter Bytčanek pod násedkami disciplinárnych opatrení.

Zároveň d.org. žiada písomné vyjadrenie AR1 Miroslav Chovanec (1312716), AR2 Róbert Fonš (1088962) k prešetrovanej veci do 24.5.2017 do 12.00 pod následkami disciplinárnych opatrení.

109. D. Org. odstupuje prešetrovanú vec z ÚS č. 41 bod 101 KR.

Komisia rozhodcov - Ján Súhrada

1. Zmeny v obsadení R a DZ v DL č. 23:

•22K 20.05.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT FK Nesluša - TJ Slovan Nová Bystrica DZ Vrtel

•22K 21.05.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT FK Tatran Turzovka - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou DZ Hurík

•22K 21.05.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Slovan Podvysoká (A) - FK Čadca (B) DZ Vojtuš

•22K 21.05.2017 17:00 VI. liga QUICK SPORT TJ Kysučan Korňa - FK Polom Raková DZ Jurišta

•16K 21.05.2017 17:00 VII. liga QUICK SPORT TJ Rozkvet Klubina - FK Vadičov DZ Vrtel

•16K 21.05.2017 17:00 VII. liga QUICK SPORT OŠK Snežnica - TJ Slávia Zákopčie R Jedinák za Káčeríka, AR1 Laš, AR2 Nekoranec za Jedináka

•13K 20.05.2017 14:00 V. liga U 19 QUICK SPORT TJ Slovan Klokočov - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) R Jantoš za Nekoranca

•19K 26.05.2017 17:30 VI. liga QUICK SPORT FK Polom Raková - TJ Pokrok Stará Bystrica (A) AR1 Funtek za Káčeríka

•10K 26.05.2017 17:00 V. liga U 19 QUICK SPORT OŠK Rudina - FK Lodno R Žák, AR1 Riboň

•22K 21.05.2017 12:30 3A.liga Ž TJ Snaha Zborov nad Bystricou - FK Rajec Šlapka

•20.5.2017 17:00 4A.liga D 22K TJ Snaha Zborov nad Bystricou - FK Rajec Chovanec František, Mindek

2. KR odstupuje na doriešenie DO klub TJ Slovan Podvysoká za nerešpektovanie ÚS č. 41 ohľadom nedoručenia DVD záznamu

3. KR predvoláva na svoje zasadnutie R Káčerík, Makyňa dňa 24.5.2017 o 15:30 hod.

4. Ďalšie zasadnutie KR: 24.5.2017 od 15:00 hod.

 

Správy zo sekretariátu

Opätovne žiadame kluby Korňa a Klubina  aby na sekretariát ObFZ Kysúc doručili v čo najkratšej dobe max. do 23.05.2017 pod následkom disciplinárnych opatrení doklad o úhrade mesačnej zbernej faktúry za apríl.

Medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, sú k dispozícii na sekretariáte ObFZ v úradných hodinách (Streda 10:00 - 17:00, Piatok 10:00 - 17:00).

Úradná správa ObFZ Kysúc uverejnená v týždenníkoch Kysuce a MY Kysuce má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa zverejňovaná na stránke www.obfzkysuc.sk. Proti Úradnej správe je možné sa odvolať do 7 kalendárnych dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc. Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Jozef Králik, sekretariát ObFZ Kysúc

 

Futbalové zväzy