Úradná správa č. 42 - 12/13

 

zo dňa 24. 05. 2013

Upozorňujeme kluby na splatnosť IV. splátky za činnosť R

Športovo-technická komisia - Milan Škorník

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 20. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ku dňu 22.05.2013.

3. Schvaľujeme výsledky 17. kola QUICK SPORT II. triedy.

4. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy ku dňu 22.05.2013.

5. Námietka kapitána hostí 20. kolo I. trieda FK Čadca – FK Nesluša je neopodstatnená, odstupujeme na doriešenie KR.

6. Na základe šetrenia a námietky – list TJ Kysučan Ochodnica odstupujeme na doriešene DK . Poplatok 7 eur (ZBF) TJ Kysučan Ochodnica.

7. Na základe zápisu R 20. kolo I. trieda TJ Kysučan Korňa – TJ Slovan Podvysoká zaťažujeme v zmysle čl. 27/15 Rozpisu súťaže TJ Kysučan Korňa poplatkom 10 eur (ZBF). US 34/2012-2013 bod 3.

8. Upozorňujeme TJ Kysučan Ochodnica na dodržiavanie čl. 9/h Rozpisu súťaže  a čl. 68/3 Súťažného poriadku.

9. Upozorňujeme TJ Kysučan Korňa na dodržiavanie čl. 9/h Rozpisu súťaže  a čl. 68/3 Súťažného poriadku.

10. Berieme na vedomie zmenu štatutárov FK Lodno, predseda Ján Hofer 0904862315, Lodno 99; manager: Rastislav Zeman 0907840849, Lodno 287.

11. Nariaďujeme odohrať 22. kolo QUICK SPORT I. triedy 2.6. 2013 o 17.00 hod.:

· Kysučan Korňa - TJ Beskyd Svrčinovec

· Slovan Podvysoká - MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina

· Snaha Zborov nad Bystricou - ŠK Čierne

· Tatran Turzovka - FK Nesluša

· Spartak Vysoká nad Kysucou - TJ Olešná

· FK Čadca B Horelica - OŠK Rudina (HP Horelica)

· Tatran Krásno nad Kysucou B - Slovan Rudinská

12. Nariaďujeme odohrať 19. kolo QUICK SPORT II. triedy 2.6. 2013 o 17.00 hod.:

· FK Lodno - Javorník Makov B

· voľný žreb - Rozkvet Klubina

· Spartak Radôstka - OŠK Snežnica

· Tatran Oščadnica - Slávia Zákopčie

· voľný žreb - Slovan Podvysoká B

· Kysučan Ochodnica - Slovan Ľadonhora H. Vadičov

Úsek mládeže

1. Schvaľujeme výsledky 17. kola QUICK SPORT I. trieda dorast.

2. Schvaľujeme priebežnú neúplnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast ku dňu 22.05.2013.

3. Schvaľujeme výsledky 13. kola QUICK SPORT I. trieda žiaci sk. A a sk. B.

4. Schvaľujeme priebežné neúplné tabuľky QUICK SPORT I. triedy žiaci sk. A a sk. B ku dňu 22.05.2013.

5. Schvaľujeme výsledky 16. kola QUICK SPORT I. trieda ml. žiaci.

6. Schvaľujeme priebežnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy ml. žiaci ku dňu 22.05.2013.

7. Nariaďujeme odohrať 19. kolo QUICK SPORT I. triedy dorast 2.6. 2013 o 14.30 hod.:

· voľný žreb - Slovan Skalité

· Spartak Radôstka - Kysučan Korňa

· OŠK Rudina - Spartak Vysoká nad Kysucou (1.6. o 17.00)

· Tatran Oščadnica - Kysučan Ochodnica (1.6. o 14.00)

· Beskyd Svrčinovec - voľný žreb

· FK Nesluša - voľný žreb

8. Nariaďujeme odohrať 19. kolo QUICK SPORT I. triedy ml. žiakov 2.6. 2013:

· ŠK Javorník Makov - TJ Slovan Skalité  (predz. A o 15.00)

· TJ Kysučan Ochodnica - FK Polom Raková (12.00)

· MŠK Snežnica - voľný žreb

9. Zmena UHČ žiaci sk. A FK Lodno – TJ Spartak Radôstka 26.5.2013 o 14.00 hod. (poplatok 5 eur FK Lodno ZBF)

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

155. Roman Baláž, 1146155, ŠK Čierne – 1 MFZ nepod. od 20.5.2013. DP 1/5a.

156. Peter Šadlák, 1108811, Tatran Krásno B – 1 MFZ nepod. od 19.5.2013. DP 1/5a.

157. Jozef Slíž, 1115191, Slovan Podvysoká – 4 MFZ nepod. od 20.5.2013. DP 1/6 – 1b.

158. Vladimír Buček, 1166853, FK Nesluša – 1 MFZ nepod. od 20.5.2013. DP 1/5a.

159. Pavol Mikloš, 1252628, TJ Ochodnica, dorast – 1 MFZ nepod. od 20.5.2013. DP 1/1a.

160. Ondrej Koleno, 1164989, Tatran Krásno B – 1 MFZ nepod. za 4 ŽK od 19.5.2013. DP 1/13 – 5a.

161. Na základe výsledku šetrenia udalostí z ÚS 39 bod 135, ÚS 40 bod 148, ÚS 41 bod 153. DK ukladá hráčovi FK Lodno, Vladimír Fujak, 1025446, disciplinárne opatrenie, zastavenie pretekárskej činnosti na 3 mesiace nepod. od 22.5.2013 a peňažnú pokutu vo výške 200 eur. DP 1/6-2b, čl.7/1b,c; čl. 7/2; čl. 9/1; čl. 10/1,4; čl. 21,2; čl. 22/a; čl. 23/d.

162. Na základe výsledkov šetrenia udalostí z ÚS 39 bod 135, ÚS 40 bod 148, ÚS 41 bod 153 DK ukladá klubu FK Lodno disciplinárne opatrenie, peňažnú pokutu vo výške 100 eur. DP 2/1d, čl. 7/3b, čl. 9/3, čl. 21/2.

163. Na základe výsledkov šetrenia udalostí z ÚS 39 bod 135, ÚS 40 bod 148, ÚS 41 bod 153 DK ukladá družstvu dospelých FK Lodno disciplinárne opatrenie, zvýšenie počtu usporiadateľov na zabezpečenie bezpečnosti na štadióne na počet 10 do konca súť. ročníka 2012/2013. DP 2/1d, čl.7/3h, čl. 7/4, čl. 13/b, čl. 21/2.

164. Na základe výsledkov šetrenia udalostí  z ÚS 39 bod 135, ÚS 40 bod 148, ÚS 41 bod 153 DK konštatuje, že okolnosti popisované v písomnom podaní p. Rastislava Zemana neboli preukázané pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti v podaní uvádzaných subjektov.

165. Na základe výsledkov šetrenia udalostí  z ÚS 39 bod 135, ÚS 40 bod 148, ÚS 41 bod 153 DK ukladá klubu TJ Kysučan Ochodnica  disciplinárne opatrenie, peňažnú pokutu vo výške 50 eur za odmietnutie  pokračovať v hre v zápase 14.kola II. triedy. DP 2/3, čl. 7/3b, čl.9/3.

166. DK za nerešpektovanie nariadení DK ukladá hráčovi FK Lodno, Juraj Kuric, 1113307, disciplinárne opatrenie, pokarhanie. DP 1/10, čl. 7/1a, čl. 8.

167. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 14 dní od uverejnenia US ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. KR predvoláva na svoje zasadnutie KR dňa 31.5.2013 o 15.30 hod. R Jantoš, Chovanec, Belanec.

2. KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutia 20 kolo I. triedy, FK Čadca B – FK Nesluša. Do 29.5.2013 na sekretariát ObFZ Kysúc

3. Fyzické previerky sa uskutočnia 31.5. 2013 o 18.00 hod. na štadióne FK Čadca, účasť všetkých R povinná.

4. Ospravedlnenia: Janec 25.5., Sabela 25.5., Židek 26.5., Škorník 1.-2.6, 26.6.-11.7., Dikoš 25.-26.5.

5. Ďalšie zasadnutie KR 31.5.2013 o 15.00 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc; Lenka Rumanová, Eduard Gábriš - sekretariát ObFZ Kysúc

 

 

Futbalové zväzy