Úradná správa č. 42 - 11/12

Športovo-technická komisia – Milan Škorník

  1. Aktív ŠTK pre súť. roč. 2012/2013 sa uskutoční 6.7. 2012 od 17.30 hod. v Dome kultúry v Čadci (estrádna miestnosť 1. poschodie). Prihláška nebude zasielaná poštou, je zverejnená na internetovej stránke www.obfzkysuc.sk. v sekcii dokumenty. Účasť štatutárnych zástupcov klubov a ISSF manažérov na aktíve je povinná, rovnako ISSF manažérov klubov v pôsobnosti SsFZ.
  2. Prihlášku do súťaží a pasporty ihrísk nariaďujeme zaslať na ObFZ Kysúc najneskôr do 27.6. 2012.
  3. Podmienkou zaradenie klubu do súťaží ObFZ Kysúc je splnenie čl. 7 Rozpisu súťaže.
  4. Upozorňujeme kluby na vysporiadanie si všetkých medzioddielových záväzkov a záväzkov voči ObFZ Kysúc.
  5. Rovnako upozorňujeme na dodržiavanie čl. 6/e Rozpisu súťaže – organizovanie turnajov.
  6. ŠTK ObFZ Kysúc pripravuje Rozpis súťaží pre ročník 2012/2013. Žiadame a vyzývame kluby ObFZ Kysúc o zasielanie námetov, pripomienok a požiadaviek do nového rozpisu. Klubom môže byť v rámci Rozpisu poskytnutá prezentácia aktivít a ich činností (partneri a pod.).

Úsek dospelých

1. Schvaľujeme výsledky 26. kola QUICK SPORT I. triedy.

2. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT I. triedy 2011/2012.

3. Víťazom I. triedy na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2011/2012 a s právom postupu do V. ligy sk. A sa stáva TJ Slávia Staškov.

4. Zostupujúcim družstvom z I. triedy na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2011/2012 do II. triedy je TJ Slovan Ľadonhora Vadičov.

5. Konečné poradie súťaže slušnosti o pohár firmy Stavmarket, s.r.o. r. 2011/2012: 1. Tatran Turzovka 590 bodov; 2. Slávia Staškov 430 bodov, 3. Snaha Zborov 430 bodov; 4. Beskyd Svrčinovec 430 bodov; 5. TJ Spartak Vysoká 430 bodov; 6. TJ Nesluša 410 bodov; 7. MŠK KNM B 370 bodov; 8. ŠK Čierne 250 bodov; 9. FK Čadca B 190 bodov, 10. TJ Kysučan Korňa 160 bodov; 11. TJ Slovan Ľadonhora Vadičov 110 bodov; 12. OŠK Rudina 80 bodov; 13. Tatran Krásno B -170 bodov, 14. Lodno – vyradené zo súťaže slušnosti

6. Kontumujeme výsledok 18. kola II. triedy Ochodnica – Makov B 3:0 v prospech TJ Kysučan Ochodnica, 3 body priznávame TJ Kysučan Ochodnica.

8. Schvaľujeme konečnú tabuľku QUICK SPORT II. triedy R. 2011/2012.

9. Víťazom II. triedy na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2011/2012 a postupujúcim do I. triedy sa stáva TJ Olešná.

Úsek mládeže

1. Kontumujeme výsledok I. triedy dorast Vadičov – Podvysoká 0:3 v prospech TJ Slovan Podvysoká. 3 body priznávame TJ Slovan Podvysoká.

2. Schvaľujeme výsledky 26. kola QUICK SPORT I. triedy dorast.

3. Schvaľujeme konečné tabuľku QUICK SPORT I. triedy dorast r. 2011/2012.

4. Víťazom I. triedy dorast na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2011/2012 a s právom postupu do V. ligy sk. A sa stáva Slovan Podvysoká.

5. Schvaľujeme výsledky 3. kola Nadstavbovej časti QUICK SPORT I. triedy žiakov o víťaza.

6. Schvaľujeme konečné poradie QUICK SPORT I. triedy žiakov r. 2011/2012.

7. Víťazom I. triedy žiakov na základe dosiahnutých výsledkov v súťažnom ročníku 2011/2012 a s právom postupu do III. ligy sa stáva TJ Slova Podvysoká.

8. Víťaz v kategórii dorast TJ Slovan Podvysoká sa zúčastní medzinárodného turnaja vo Frýdlante nad Ostravicí dňa 23.6.2012.

9. Víťaz v kategórii žiaci TJ Slovan Podvysoká usporiada medzinárodný turnaj dňa 23.6.2012.

10. Najlepší strelci v kategórii dorast súť. r. 2011/2012: TJ Tatran Oščadnica – Šustek Lukáš 21 gólov; TJ Tatran Oščadnica – Ľubomír Škola 16 gólov; TJ Slovan Podvysoká – Miloš Perďoch 16 gólov; K. Lieskovec – Matej Mucko 16 gólov; Slovan Skalité – Marek Kotschy

11. Najlepší strelci v kategórii žiaci súť. r. 2011/2012: TJ Beskyd Svrčinovec – Juraj Kubalík 23 gólov, TJ Polom Raková – Juraj Šuška 20 gólov, FK Čadca C – Peter Kopačka 20 gólov; TJ Slovan Nová Bystrica – Roman Drozd 19 gólov; Slovan Rudinská – Pavol Zemánek 17 gólov

12. Berieme na vedomie oznámenie o organizovaní turnaja MŠK Snežnica dňa 24.6.2012 v kategórii prípravka.

Disciplinárna komisia – Štefan Tomáš

255. Tomáš Mičian, 870418, Krásno B – 1 MFZ nepod. od 18.6.2012. DP 1/5a.

256. Peter Šadlák, 790808, Krásno B – 3 MFZ nepod. za 12 ŽK od 18.6.2012. DP 1/13 – 5c.

257. Na základe prešetrenia predvolávame na 27.6.2012 o 15.00 hod. z MFZ 25. kola I. triedy medzi KNM B –Zborov (10.6.2012): R Trúchly, AR2 Hlava, hráčov Zborova Rastislav Nečeda, 911222, a Jozef Neveďal 860519, vedúceho družstva Stanislav Šukrala. Účasť menovaných nutná pod následkami disciplinárnych opatrení.

258. Splatnosť pokút do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

259. Proti rozhodnutiu DK je možné odvolať sa do 15 dní od uverejnenia v ÚS ObFZ Kysúc.

Komisia rozhodcov – Jozef Čuboň

1. Pozastavujeme delegáciu R Blažek do vyriešenia a opätovne ho predvolávame na zasadnutie KR dňa 27.6. 2012 o 15.00 hod.

2. Letný doškoľovací seminár R ObFZ Kysúc sa uskutoční dňa 3.8.2012 o 17.00 hod. miesto konania sa upresní dodatočne, účasť všetkých R povinná.

3. Zasadnutie KR sa uskutoční 27.6.2012 o 14.30 hod.

Správy zo sekretariátu – Eduard Gábriš

1. Upozorňujeme kluby (Čadca, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Rudinská, Kysucký Lieskovec), ktoré ešte nemajú zaregistrovaných ISSF manažérov klubov, aby tak neodkladne urobili. Registrácie klubu v systéme je aj podmienkou vykonania matričných úkonov!

2. Vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

Stanislav Špila, predseda ObFZ Kysúc

Lenka Rumanová, Eduard Gábriš, sekretariát ObFZ Kysúc

Futbalové zväzy